Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Vallásos versek / Lackó Katalin

 

Boldog névnapot !

 

mail

 

Áldozás előtti ima

Uram szeretném megköszöni neked,
hogy szentáldozáshoz járulhatunk.
Kenyér és bor-szín alatt,
testedet és véredet vehessünk magunkhoz.

Jöjj szentlélek Úristen,
Atyánk áldása töltse el szívünket.
Járja át minden áldott nap a lelkünket,
a mennyei kegyelem forrása.

Add, hogy ez az érzés,
egyre erősebbé tegye hitünket.
Hisszük és valljuk keresztényi tanításodat,
Krisztus Ő a mi Urunk megkötözött lelkünk szabadítója.

Mielőtt magunkhoz vennénk
szent tiszta testedet.
Lelki Atyánk megszentelésével oltárod fölé helyezik,
hogy megáldd a kehelyben bemutatott szentvéredet.

Engedd meg hogy méltóképpen,
vegyünk Téged magunkhoz.
Segíts, hogy testünk és lelkünk,
minden bűnös gondolatainktól megszabaduljunk.

Köszönjük minden látható és láthatatlan kegyelmeket,
ajándékba a földre kapott életet.
Boldogok vagyunk, mert hiszünk benned,
létezésed által megváltottad az emberiséget.

Katalin Lackó

mail

Jézus kegyelme

Uram most már tudom, hogy mit szántál nekem,
verseim által mások lelkét megérintsem.
Vigaszt nyújtsak, akik fájdalmukba összetörtek,
reményteleneknek bátorságot szívükbe öntsek.

Jézusom ennél nagyobb kegyelmet nem is kaphattam,
ajándékba a Te szavaidat versbe foglalva írhattam.
Megmutattad nekem, mire vagyok képes,
mint minden ember, ahogyan én is számodra értékes.

Jézus Szentséges szíve köszönöm neked,
hogy a mai áldott napon a földre jöttél, hogy velem lehess.
Kértem tőled és Te megmutattad,
hogy a csodák még mindig a világban jelen vannak.

Mégis úgy érzem, nem érdemlem,
mivel szolgáltam rá, hogy a Te igédet hirdessem.
De hálával tartozom a kegyelmekért, amit adtál,
Jézusom köszönöm, hogy életet nekem is szántál.

Uram én a Te szolgád vagyok,
lehajtott fejjel kérek tőled bocsánatot.
Engedd meg, hogy valamely képest részesüljek szenvedésedben,
mikor a kereszt súlya alatt a mi bűneinket a válladon cipelted.

Szeretném az én vállamra venni keresztedet,
megvédeni ártatlan szent testedet.
Köszönöm a kegyelmeket, amiket nem vettem észre,
hogy előttem áltál, véreddel a nevemet a szívedbe vésted.

Katalin Lackó

mail

Volt idő

Volt idő mikor úgy éreztem,hogy egyedül vagyok,
volt idő mikor úgy éreztem,hogy lelkileg meghalok.
Volt idő mikor úgy éreztem nem ért meg senki sem,
volt idő mikor könnyeimmel egyedül küszködtem.

Volt idő mikor úgy éreztem Jézus megfeledkezett én rólam,
volt idő mikor Jézus hangját nem hallottam.
Volt idő mikor magányom fogságába kerültem,
volt idő mikor nehézségem közepette mindentől menekültem.

Volt idő mikor a fájdalom keserűség íze egyre erősebb lett,
volt idő mikor saját börtönömből soha nem szabadulok meg.
Volt idő mikor csöndben némán szenvedtem,
volt idő mikor a fájdalmamat nem látta senki sem.

Volt idő mikor sokszor elestem,
Jézus nem hagyta,hogy a sötétség mélyére süllyedjek.
Eljött értem mert tudta nagy szükségem van rá,
az Ő drágalátos szent sebei által kapjuk megbocsátását.

Többszörösen megtapasztaltam határtalan kegyelmét,
minden áldott nap érzem megnyugtató jelenlétét.
Itt van köztünk mindig a földön jár,
láthatatlanul közelit felénk,mikor kopogtat a szívünk ajtaján.

Engedd meg Uram,hogy a Te hírvivőd legyek,
engedd meg Uram,hogy mindig kövesselek. 
Téged akarlak szolgálni amíg a szívem dobog,
Jézussal élni kegyelmi égi áldás, mert nélküle én semmi nem vagyok.

Jézus a kereszten értem imádkozott,
keresztről lefolyó vér egy szó a földre ki rajzolódót.
Szó jelentése : Én vagyok az aki nem hagylak el,
minden bűnöd felől lelked megbocsátásra lel. 

Katalin Lackó 

mail

Könnyezik az ég haldoklik a föld 

Könnyezik az ég haldoklik a föld ments meg minket Uram,
mert a természeti katasztrófák egyre gyorsabban jön.
Nem csak a nyomor pusztít de a betegségek is vele együtt jön,
hit, ima nélkül élni pusztaságot hagyva maga után mindent elsöpör.

Könnyezik az ég haldoklik a föld ments meg minket Uram,
mert az esőzések viharos forgó szél házakat rombol szét.
Tüzek tüze lángoló vörös ég egyre gyorsabban pusztít a tehetetlenség,
megremeg a föld gyászolja sorsát buzgón kérjük Jézus mennybéli áldását.

Könnyezik az ég haldoklik a föld ments meg minket Uram,
mert sötét viharos felhők gyülekeznek fejünk fölött.
Harcok zaja keserítik meg életünket,
egyre kétségbeesetten hangosabban halljuk magunkba a mi szenvedéseinket.

Könnyezik az ég haldoklik a föld ments meg minket Uram,
mert a telhetetlenségünk miatt a föld szépségeit tesszük tönkre szét.
Becsületesség tisztesség kezd a földről eltűnni,
szeretet az emberi szívekbe kezd kihunyni.

Könnyezik az ég haldoklik a föld ments meg minket Uram,
mert az emberiségnek szüksége van rád,hogy velünk légy.
Ne hagyj el minket mert mi gyengék vagyunk,
bárányaid akik elvesszetek hozzád tartozzunk.

Katalin Lackó

mail

Ima a tisztítótűzben szenvedő lelkekért

Mennybéli Atyaisten Szentlélek Úristen,
dicsőség néked Uram mert minden teremtmény felet állsz.
Könyörülj rajtunk az emberiségen,
és a tisztítótűzben szenvedő lelkeken.

Fogadd őket a Te végtelen megbocsátó irgalmas szívedbe,
bocsásd meg minden szándékos vagy akaratlan vétkezéseiket.
Szabadíts ki a tisztítótűzben szenvedő lelkeket,
megtapasztalják utánad vágyakozva kérjék szeretetedet.

Tartsd távol tőlük a pokol tüzét,
terelgesd őket a mennyország útja felé.
Add meg a lelkeknek,hogy a fényességük légy,
mely számukra békességet nyugalmat ígér.

Mennybéli Atyaisten Szentlélek Úristen,
dicsőség néked Jézus mert egyedül csak Te vagy bűntelen.
Nem feledkezünk meg azokról sem akikről soha meg nem emlékezik,
ha eljön az idő Ők imádkoznak majd mi értünk is.

Katalin Lackó

mail

Ima a szenvedés idején.

Istenünk Te vagy az, aki gondot viselsz reánk,
az ég madarait is táplálod.
Hallgasd meg azokat a szavakat,
akiket nem hallgatnak meg.

Töröld le azokat a könnyeket,
akiket nem vigasztalnak meg.
Légy azokkal, akik haláltusájukat vívják,
akiknek semmi esélyük a gyógyulásra.

Vigasztald őket minden pillanatban,
mert háborgó lelkük dühös a magatehetetlenség miatt.
Légy az ágyuk mellett mondj értük egy imát,
lelkileg felkészüljenek a veled való találkozásra a mennyben odaát.

Istenünk adj a hozzátartozóknak is vigaszt,
a búcsúzás nem örökre tart.
Ők is szenvednek, nem tehetnek ez ellen semmit,
el kell szeretteiket engedni.

Uram adj könnyű halált mindenkinek,
ne fájdalommal kelljen itt hagyni a földet.
Könnyű legyen a kereszt, amit életünkben cipelünk,
Jézus határtalan kegyelmével örök életre lelhetünk.

Katalin Lackó

mail

Jézus ígérete.

Tőlem hatalmas ajándékot kaphatok,
ha engem követek a mennyországba juttok.
Veletek leszek mindennap az idők végezetéig,
amíg el nem jön az időm, mikor leszállok a fölre én is.

Kövesetek engem, mert én vagyok az út az igazság,
fények ösvénye, elveszet lelkek megtalálója, igaz barát.
Imáitokkal böjtöljetek meg lesz a jutalmatok,
nem kincset ígérek, hanem örök életet adok.

Meg akarom menteni a kárhozattól az összes lelket,
hogy velem együtt mennyei Atyámmal legyetek.
Azt akarom, hogy mindnyájan lássátok, itt van az igazi élet,
a földi élethez képest csak álmaitokban élhet.

Tudnotok kell én is, imádkozom értettek,
a fájdalmaitokban részese vagyok, veletek együtt szenvedek.
Örömetekben én is jelen vagyok,
nevetésetek közepette az én szívem ragyog.

Hogy mit ígérek számotokra, békét, nyugalmat,
balzsamot az összetört szívekre.
Örök élet kegyelmébe higgyetek, bízzatok,
ne féljetek a haláltól, mert új életet kaphatok.

Ne sajnáljátok az időt arra, hogy tőlem kérjetek,
számotokra nagy ígéretet teszek,
Szentséges szívemben van az a hely,
ahol a lelketek békére lel.

Katalin Lackó

angel

 

Jézus annyira szeret minket,
hogy Önmagát áldozta fel.
Nem számított a fájdalom, sem a keserűség,
a hite erősebb volt ahhoz, hogy meg mentsen minket.

Szívébe érzet csalódás mit sem ért,
tudta amit érettünk tesz nem lesz hiába való.
Minden egyes szög kezét lábát érintette,
könnyei arcán folytak, vércseppenként lehullottak.

Tekintette mi ránk nézett,
szemeibe láttuk a tiszta önzetlenséget.
Angyalai körbe vették, vigasz szóval érintették,
fájdalmat Ő nem érzet, csak mennyei békességet.

Értünk fohászkodott arra is volt gondja,
hogy a sátán hatalmát a pokolra juttassa.
Ha keresztre nézel Jézust lásd benne,
menedéket add, hogy bekerülj a menybe.

Szenvedett mert szenvednie kellett,
mennyei Atyánk is így rendeltetett.
Szent fiát megmentette a keresztről is levetette,
sebei által kapunk gyógyulást, lelki békei megnyugvást.

Katalin Lackó

angel

Házasság előtti ima

Szent oltárod hűség partján ének szól zengi dalunk,
Uram álld meg a mi házasságunk.
Küldd el hozzánk Szentlelkedet,
hogy betöltse a mi szíveinket.

Jézusom kérlek imádkozz most érettünk,
hogy a házasság szentségében boldogan élhessünk.
Szeretett szirmát hintsd le ránk,
mennyország illata betöltse a földet járja át.

Itt vagyunk tiszta lélekkel előtted, 
hogy igent mondjunk a Te szerető szívednek.
Drága Szűzanyám hozzád is fohászkodom,
hogy megtapasztalhassam azt a csodát mint Te egykoron.

Áldj meg engem, hogy én is anya legyek,
hallgasd meg kérésem becsületességre nevelhessem őket.
Jézusom a Te jegyesed is vagyok,
míg élek követni foglak, amíg a szívem dobog.

Uram add, hogy egymás terhét örömmel viseljük,
gondok megoldásához tanácsodat kérjük.
Ne forduljunk el soha egymástól,
szeretet forrását belénk táplálod.

Öregség kegyelmét bízva kérjük tőled,
lássuk felnőni majd gyermekeinket.
Sírunk egymás mellett álljon,
mennyország kapuján Jézus ránk találjon.

Katalin Lackó

angel

Drága kis őrzőangyalkám,
jöjj most kérlek hozzám.
Hallgass meg és vidd el Jézusnak,
hozzá szóló imám.

Köszönöm édes szüleimet,
akik értem fáradoznak.
Szeretettel körbe vesznek,
mindennap értem imádkoznak.

Add, hogy a földön minden gyermek,
ne legyen soha árva.
Szerető szülők karjaiban,
a békét megtalálja.

Ártatlan kicsiny gyermekek,
akik most veled vannak.
Zárd őket szerető szívedbe,
irgalmasság kegyelmét tőled kaphatnak.

Uram hálát adok neked mindenért,
hogy egészséget adtál.
Gyermeki szívem hozzád szól,
jöjj most kérlek hozzám.

Lenyugvó nap sugara,
simogatja felmelegíti arcomat.
Csillogó szikrázó napfényben,
látom én is arcodat.

Küldd el minden gyermeknek őrzőangyalkát,
hogy elmondhassák neked hozzád szóló imát.
Én is ezt teszem minden áldott este,
hogy megtartottál minket szent kegyelmedbe.

Katalin Lackó

angel

Atyám-életem folyamán sokszor vétkeztem,
szóval, gondolattal, cselekedettel.
Bocsáss meg nekem, ha akarva akaratlanul
megbántottalak hátat fordítottam neked.

Add meg nekem az esélyt,
hogy mindent újra kezdjek.
De előtte hallgasd meg,
az én megfáradt szívemet.

Mindenek előtt bocsánatodért esedezem,
hogy imáimról sokszor megfeledkezem.
De tudod jól nem telik el úgy nap,
hogy Téged Jézusom meg ne szólítsalak.

Szükségem van rád, nyújts ki felém kezedet,
betegség kopogtat fejem felett.
Segíts, hogy visszakapjam az életem,
egyedül csak Te tudsz segíteni nekem ebben.

Nincsen vagyonom, sem kincsem,
soha nem volt otthonom, sem pénzem.
Legnagyobb értéket, amim van életemet, adhatom,
adományként imáimat neked felajánlhatom.

Sokszor kérdéseimre választ várok, de nem kapok,
nem hallom a hangod, hogy azt mond veled vagyok.
Lépj be életembe, hogy fejet hajtsak előtted,
leborulva könnyes szemmel bocsánatodért esdekeljek.

Űzd el tőlem a betegség szellemét,
áraszd rám az egészség kegyelmét.
Hulljon rám a Te drága szentvéred,
hálát mondjak neked, hogy gyermeked hazatért.

Kétségbe esve mindentől menekülök,
gondolataimtól néha megörülök.
Biztonságot adj nekem karjaidban,
lelkemnek megnyugvást küldj szavaiddal.

Add, hogy a legnagyobb imaharcosod lehessek,
imáimmal másokon, fájdalmukon enyhítsek.
Jézus minden ember szívébe él,
Ő minden bánatot elűz, ha az úton vele mész.

Katalin Lackó

angel

Ha bánatod van, hajtsd Jézusra fejedet,
Ő meggyógyítja összetört lelkedet.
Ha úgy érzed sírnod kell, ne tartsd vissza,
engedd, hogy Jézus a lelkedet simogassa.

Mellette mindig megnyugodhatsz,
gondjaidtól örökre megszabadulhatsz.
A terhet amit cipelsz, az Ő saját vállára veszi,
egyedül csak Te adhatod át neki.

Mondd el neki, hogy régóta kínoz mit is érzel,
csendes helyet keress, hogy előtte letérdelj.
Szabadulj meg attól, ami Téged bánt,
ha nem teszed a sátán karmaiba, kerülhetsz már.

Lelkedet a sötétség mindig gyötörni fogja,
ha nem hagyod, hogy Jézus szívedre kulcsát rakja.
Ő tudja csak azt egyedül ki nyitni,
legmélyebb pontról fel tud Téged emelni.

Bocsáss meg azoknak, akik fájdalmat okoztak,
gondolj arra, hogy Jézusra is kővel dobáltak.
Akkor szabadulhatsz csak meg a láncaidtól,
ha a rosszat, amit okoztak neked, magadban mindenkinek megbocsátod.

Ne hagyj helyet, haragot a szívedbe,
az ördög csak ennek nagyon örülne.
Az a célja, hogy az Úrtól távol tartson,
soha ne engedd, hogy Jézustól elszakítson.

Katalin Lackó

angel

Könnyeimmel küszködöm,
fájdalmamat magamba őrzőm.
Segíts Uram, nem bírom már,
elfáradtam szívem békére vár.

Nézz rám Jézus, beteg vagyok,
reszketve hozzád imádkozok.
Kérlek téged, ne feledkezz meg én rólam,
Te vagy az egyedüli vigaszom Drága Jó Uram.

Éjjelenként egyedül vagyok,
sokszor sírva fakadok.
Nyugtasd meg a lelkem Istenem,
védj meg engem minden éjjelen.

Könnyeimmel küszködöm,
könnyeimet letörlőm.
Csendben szenvedek, halkan kérdezlek,
segíts megértenem ezt az életet.

Nehéz időkben magam vagyok,
egyedül csak rád számíthatok.
Nyújts nekem Jézus segítőkezet,
add meg Uram, hogy megtaláljam a lelki békémet.

Katalin Lackó

angel

Őrzőm álmod, ha ezt nem is látod.
Védlek téged, ha ezt nem is érzed.
Itt vagyok mindig, hogy veled legyek.
Álomba ringatlak, pihenésed nyugodt legyen.

Nem hagyom, hogy bárki meg zavarjon.
Ágyad mellett állok senki sem ártson.
Addig maradok, míg fel nem ébredsz.
Ne kelljen félned a sötétségben.

Távol tartom tőled a rosszat.
Senki sem vigyáz jobban rád, mint én az őrzőangyaloddal.
Nem kérek tőled mást, csak Higgy bennem.
Meglátod majd, hogy jó lesz minden.

Reggel, majd ha új napra virradsz.
Imádkozz hozzám, én meghallgatlak.
Tudni fogom szíved mire vágyik.
Nálam biztos menedéket találhatsz mindhalálig.

Katalin Lackó

angel

Uram Jézus Krisztus Te vagy az irgalom,
a szeretett és az egysége jelképe.
Aki benned hisz, saját életét ajánlja fel, másokért áldozatot hoz,
annak örök élete van soha el nem kárhozik.

Uram neked szentelem egész lényemet gondolataimat,
engedd, hogy a jegyesed lehessek a mennyországba kövesselek.
Vezess Uram tölts el szereteteddel,
tisztíts meg testemet lelkemet Szentvéreddel.

Igen Uram Szentvéredet adtad értünk,
mi bűnösök mégis bocsánatodat kérjük.
Esedezem Szent kegyelmedért, 
áldásodat kérem az emberiség megtéréséért.

Tartsd távol a sátán gonoszság erejét, küldd Őt a pokol mélyére,
hogy egyetlen léleknek soha többé ne ártson.
Szükségünk van rád mennyei Atyánk,
küldd el Szentlelkedet, hogy betöltse egész életünket.

Taníts meg minket az alázatosságra,
jóra való törekvésre, másoknak való megbocsátásra.
Uram add, hogy a Te szíveddel érezzelek,
nevedet meghalva Jézus térdre ereszkedjek.

Mennyország angyalai Téged dicsőítenek,
hálát mondanak, mert Te vagy az irgalom és szeretett.
Legyen a földön és az égben mennyei kegyelem,
szeretett lángját gyújtsa az emberi szívekben.

Katalin Lackó

angel

Uram hozzád futok, hogy átöleljelek,
elmondjam neked, mi nyomja a lelkemet.
Bocsáss meg nekem, ha akarva akaratlanul bántottam másokat,
add, hogy én is megbocsássak azoknak, akik engem bántottak.

Uram egyedül csak Te tudod, mi lakozik én bennem,
mennyi terhet cipelek, amit elviselni lehetetlen.
Szeretném hátra hagyni azt, a sok sérelmet, amit kaptam,
elfeledni minden bánatot, amitől nem szabadulhattam.

Uram hozzád futok, hogy elmondjam neked,
tiszta szívből kérlek, bocsásd meg minden vétkemet.
Szeretnék végre megnyugodni,
lelki békémet melletted megtalálni.

Adj erőt Uram a mindennapokhoz, a fájdalom elviseléséhez,
a gondok megoldáshoz leküzdéséhez.
Segítsd, hogy elfogadjam, amit most vársz tőlem,
zúgolódás nélkül vigyem tovább a keresztem.

Uram hozzád menekülök vigasztalásért,
imádkozz most én értem a lelki sebeim gyógyulásáért.
Mutass utat mi a célom az életben,
rád támaszkodom Jézusom, mert Te vagy az én menedékem.

Katalin Lackó

angel

Isten báránya aki elveszed a világ bűneit irgalmazz nekünk,
Jézus fájdalmas könnyeidre kérlek segíts nekünk.
Isten báránya aki érettünk szenvedtél a Golgotán,
a mi szívünket is átjárja a fájdalom mert bűnösnek elítéltették már.

Megvádoltak Téged mert csak a szeretetről beszélsz,
hívó szavaidat kevesen hallják meg, ezért falakat építenek maguk köré.
Jézus veled megyek fel a Golgotán,
hadd mennyek én is oda ahol a béke nyugalom vár.

Némán csendben tűrted a megalázkodásokat,
elviselted a fájó ostor csapásokat.
Kigúnyoltak megvetettek,
Szent fejedre tövis koszorút helyeztek.

Isten báránya érettünk sokat szenvedtél,
a kereszt súlya alatt Te is összetörtél.
Felemelem vállamra helyezem keresztedet,
engedd meg, hogy én is segítsek vinni neked.

Isten báránya érettünk véredet adtad,
bocsánatodért esedezem, Szent könnyeid rám hullanak.
Jézusom én csak a Tiéd vagyok,
lelkem akkor boldog, ha mosolyod rám ragyog.

Élettelen testedet a keresztről leveszik,
szívünk sajog mert a hideg sírba helyezik.
Harmadnapon ahogy ígérted feltámadtál,
legyőzvén a halált örök életet adtál.

Katalin Lackó

angel

Uram segíts nekem szenvedni,
béketűréssel a fájdalmat elviselni.
Kínok között vergődöm,
ments meg engem, könyörgöm.

Fel emészt engem a bánat,
mit tegyek Uram, mit csináljak?
Senki sem ért meg bármit is teszek,
magányomba csak egyedül szenvedek.

Titkolom, hogy senki se lássa,
álarcot öntök, hogy mosolyogjak a világra.
De neked Uram nem tudok hazudni,
szeretném magamat a válladon ki sírni.

El mondjam neked mit is érzek,
nem találom a lelki békémet.
Szeretnék végre megnyugodni,
karjaidban csendben elaludni.

Katalin Lackó

angel

Mária Jézus anyja, kegyelem és a szeplőtelen fogantatás mintaképe,
láttad Szent fiadat, hogy halálra hurcolják.
A szívedbe érzet fájdalom oly elviselhetetlen,
könnyeid a mi könnyeinket is megindítja.

Veled együtt szenvedünk és imádkozzunk a bűnösökért,
Jézus Krisztus feltámadásáért.
Keresztre borulva összefonódik a mi szenvedésünk is,
elménkbe ivódik minden pillanat ahogy Jézus a kereszten szenved ránk tekint.

Mária Jézus anyja csöndben tűrted a fájdalmat,
erős maradtál annak ellenére, hogy Szent fiad érettünk hordozza a keresztet.
Mi meg mégsem vagyunk erősek ahhoz, hogy elismerjük hibáinkat,
bűnbánó bocsánatért engesztelésért Jézushoz esdekeljünk.

Uram Jézus most is előtted állok,
bocsásd meg gyöngeségemet kétségbeesésemet.
Engedd meg, hogy egyesítsem fájdalmamat a Te fájdalmaddal,
hogy méltó képen, zúgolódás nélkül elfogadjuk ami ránk vár.

Mária Jézus anyja kérlek imádkozz érettünk,
kérd Szent fiadat, bűneink jóvátételéért.
Megbocsássunk azoknak akik bántottak,
ahogy Jézus is megbocsátott mindnyájunknak.

Laczkó Katalin

angel

Viszem a keresztet Jézusom,
mindhalálig hűségesen melletted kitartok.
Viszem a keresztet vele együtt szenvedésemet,
kezedbe ajánlom az egész életemet.

Míg a szívem dobog nevedet kiejtem,
Jézusom minden áldozatomat neked ígérem.
Neked ígérem lelkemet, hogy
meg világítsd az elmémet.

Viszem a keresztet Jézusom,
irgalomért hozzád fohászkodom.
Részese akarok lenni szenvedésednek,
mert mindnyájunkért magadat ígérted.

Oldaladból ki folyó vér hulljon le a földre,
mossa meg minden gonoszságtól az emberiséget.
Urunk kegyelmedet kérjük,
bocsánatodért hozzád esedezünk.

Viszem a keresztet Jézusom,
Szentséges szíved minket oltalmazzon.
Távol álljon tőlünk a sátán hatalma,
vidd azt el az örök kárhozatra.

Szent sebeid által gyógyulást kapunk,
Szent véred által a megváltást adod.
Részese akarok lenni szenvedésednek,
mert mindnyájunkért magadat ígérted.

Katalin Lackó

angel

Eljött a hajnal felkelt a nap,
Jézus sírja üres maradt.
Kenetet hozó asszonyok sietnek, hogy
Jézus Szent testére balzsamot tegyenek.

Feltámadt Isten gyermeke,
mindnyájunk nagy örömére.
Magára vette az egész világ bűneit,
hogy megszabadítsa az Ő népeit.

Az Ő sebei által kapunk gyógyulást,
félelmeinktől való megszabadulást.
Isten Szent lelke a földre jött,
hogy az emberek szívébe költözzön.

Igaz lett Isten szava,
beteljesedett, ahogy Ő mondta.
Elvégeztetett elkerülni nem lehetett,
Jézus felajánlja nekünk az örök életet.

Eljött a hajnal felkelt a nap,
Jézus az élők között van.
Hirdessétek az evangéliumát,
van örök élet a halál után.

Katalin Lackó

angel

Hiszek Jézus Szent nevében,
aki megváltott engem.
Hiszek Jézus Szent nevében,
aki vérét adta értem.

Hiszek Jézus Szent nevében,
aki minden félelmet elűz.
Hiszek Jézus Szent nevében,
sátán hatalmát a pokol mélyére űz.

Hiszek Jézus Szent nevében,
Ő az aki a gonosztól megszabadít.
Hiszek Jézus Szent nevében,
mert Ő engem megsegít.

Hiszek Jézus Szent nevében,
aki a bűneimet eltörli.
Hiszek Jézus Szent nevében,
lelkemet a kárhozatól megmenti.

Hiszek Jézus Szent nevében,
engedd, hogy az elkövetett bűneimért vezekeljek érted.
Hiszek Jézus Szent nevében,
bocsáss meg, hogy a hitem elhagyott Téged.

Hiszek Jézus Szent nevében,
bánom, hogy a félelem erősebb volt bennem.
Hiszek Jézus Szent nevében,
most már tudom, hogy szeretsz engem.

Hiszek Jézus Szent nevében,
átadom magam neked.
Hiszek Jézus Szent nevében,
vezesd Uram mindennap az életemet.

Hiszek Jézus Szent nevében,
nálad van az örök élet,
Hiszek Jézus Szent nevében,
meghalni így már nem félek.

Katalin Lackó

angel

Gyermekek imája

Melletted meg nyugszom,
melletted elalszom.
Veled öröm minden pillanat, 
kérlek Uram, soha engem el ne hagyj.

Melletted nyugodtan pihenhetek,
biztonságban csak veled lehetek.
Köszönöm gondoskodásodat, szeretetedet,
semmiért nem cserélném fel ezt.

Otthont nyújtasz nekem,
hangodra felcsillan a két szemem.
Mosolyod, tekinteted erőt ad nekem,
szavaidra figyelek, hiszek az örök életben.

Jézuskám köszönöm, hogy vagy nekem,
köszönöm hogy meghaltál értem a kereszten.
Légy mellettem mindig Istenem,
álomra hajtsam válladra két szemem.

Katalin Lackó

angel

Uram küld le a földre,
a szeretett izét.
Hogy minden ember megtapasztalja,
a szívébe a békét.

Tudjunk egymásnak örülni,
másokra mosolyogni.
Egymás szemébe nézni,
tiszta szívből adakozni.

Békesség fényes csillaga,
ragyogja be a földet.
Ne a haragférkőzőn be,
rabolja el a mi szívünket.

Uram Hintsd el a földön,
a szeretett magját.
Irtsd ki a gyűlölet megvetés,
borzalmak táncát.

Járja át a lelkünket
az öröm és a szeretett.
Uram Jézus, amíg élet a földön,
soha el ne hagyj minket.

Katalin Lackó

angel

Mennyei Atyám kérlek, add meg azt a kegyelmet,
hogy a lelkembe élhessél.
Kérlek, add meg azt a kegyelmet,
hogy a szívembe megszülethessél.

Kérlek, add meg azt a kegyelmet,
egészséges legyek, betegségben soha ne szenvedjek.
Kérlek, add meg azt a kegyelmet,
ne féljek, ne szorongjak, ha mellettem leszel megnyugodjak.

Kérlek, add meg azt a kegyelmet,
hogy rád gondoljak, neked ajánlhassam az egész napomat.
Kérlek, add meg azt a kegyelmet,
hogy jó ember legyek, mindig alázatos másokon segíthessek.

Kérlek, add meg azt a kegyelmet,
hogy imádkozzak, imádkozzak azokért, akik már nem tudnak.
Kérlek, add meg azt a kegyelmet,
hogy mindennap velem légy, légy mellettem Uram szeretlek én.

Katalin Lackó

angel

Hogy szeretem Jézust leírni nem, lehet,
ha rá gondolok a szívem, megremeg.
Hogy szeretem Jézust, élni nélküle nem lehet,
életét adta, hogy most én élhessek.

Bárhová követném, hogy mellette lehessek,
halljam a hangját, ahogy szólít engemet.
Szívem érte dobog az Ő nevét, ejtem,
gyere Jézus, válts meg mindörökké engem.

Mint jelent nekem Jézus napot, holdat, csillagot,
mely nélkülük az égbolt soha többé nem ragyog.
Nélküle az élet könyörtelen lenne,
az Ő szeretete, által üdvözölhetünk, kerülhetünk a mennybe.

Hogy szeretem Jézust, szavakkal elmondani nem lehet,
mindent oda adnék, hogy most mellette lehessek.
Hogy szeretem Jézust, csak a szemébe nézzek,
látom a sok szeretetet, amit irántuk érez.

Katalin Lackó

angel

Isten arca nézz le rám,
nyisd meg a mennyek kapuját.
Imára kulcsolom két kezem,
hallgasd, meg mit kér az én szívem.

Uram nem magamért esedezem,
azokért, akik küszködnek az életben.
Vezesd őket, legyél a támaszuk,
nehéz időkben a vigaszuk.

Isten arca nézz le rám,
nyisd meg a mennyek kapuját.
Imára kulcsolom két kezem,
hallgasd, meg mit kér az én szívem.

Uram ne feledkezz meg azokról, akik az utcán alszanak,
segíts nekik, hogy szállást találjanak.
Gondoskodj a családokról, akik nehezen élnek,
munkanélküliekről, akik már semmit sem remélnek.

Nem gyengeség ha egy koldust segítünk,
hiszen Jézust emeljük fel a gödör mélyéből.
Uram kérlek téged hallgass meg,
add, hogy minden ember ezt a hittet vallja meg.

Katalin Lackó

angel

A Párizsi elhunytakért

Ó Uram vezesd a népedet,
vezesd őket, hogy békét leljenek.
Fegyverek zaját tartsd távol mi tőlünk,
ne halljon meg egyetlen ártatlan ember sem a földön.

Könyörülj, kérlek mi rajtunk,
sokat szenvedünk, harcolni nem akarunk.
Gyengéket vedd oltalmadba,
nálad ott lehetnek biztonságba.

Ó Uram vezesd a népedet,
vezesd őket, hogy békét leljenek.
Ne folyjon több vér a harcok mezején,
kössünk örök szövetséget a boldogság felé.

Nézzünk egymás szemébe,
mindnyájan Isten gyermekei vagyunk.
Ártatlanok ne fizessenek, 
harcolni sem nem, akarunk.

Ó Uram vezesd a népedet,
vezesd őket, hogy békét leljenek.
Fegyverek zaját tartsd távol mi tőlünk,
ne halljon meg egyetlen ártatlan ember sem a földön.

Katalin Lackó

angel

Drága Édes Szűzanyám, 
légy mindig melletem és vigyáz reám.
Te vagy az aki meghallja óhajom,
esedezve kérlek légy pártfógom.

Te vagy mindenki édesanyja,
aki hozzád könyörög el nem vesz soha.
Mindenki szivét meghallgatod,
könnyes szemmeket felszáritod.

Drága Édes Szüzanyám, 
hozzád emelem szivem bánatát.
Ne hagyj el vesszni engemet,
mert Te vagy az aki megnyugtatja lelkemet.

Katalin Lackó

angel

Mennyei Atyám kérlek, add meg azt a kegyelmet,
hogy a lelkembe élhessél.
Kérlek, add meg azt a kegyelmet,
hogy a szívembe megszülethessél.

Kérlek, add meg azt a kegyelmet,
egészséges legyek, betegségben soha ne szenvedjek.
Kérlek, add meg azt a kegyelmet,
ne féljek, ne szorongjak, ha mellettem leszel megnyugodjak.

Kérlek, add meg azt a kegyelmet,
hogy rád gondoljak, neked ajánlhassam az egész napomat.
Kérlek, add meg azt a kegyelmet,
hogy jó ember legyek, mindig alázatos másokon segíthessek.

Kérlek, add meg azt a kegyelmet,
hogy imádkozzak, imádkozzak azokért, akik már nem tudnak.
Kérlek, add meg azt a kegyelmet,
hogy mindennap velem légy, légy mellettem Uram szeretlek én.

Katalin Lackó

angel

Uram adj erőt mert a sorsom nehéz,
lelkemnek megnyugvás ha veled vagyok én.
Szükségem van rád kérlek ölelj most át,
szoríts magadhoz mert nem bírom tovább.

Egyedül csak Te benned bízom,
neked el mondhatom minden bajom.
Bocsáss meg nekem ha mindig panaszkodom,
szívembe a fájdalmat régóta hordozom.

Régóta cipelem ezt a terhet,
ezek a sebek a múltban értek.
Rengeteg sérelmet hordozok,
úgy érzem ettől soha meg nem szabadulok.

Kétségbeesve kereslek téged,
elhagyatottságomban ne hagyj el kérlek.
Hozzád menekülök tárd ki felém karod,
melletted biztonságban vagyok.

Uram csillapítsd le háborgó lelkemet,
adj megnyugvást összetört szívemnek.
Nehéz perceimben hozzád fohászkodom,
légy irgalmas hozzám drága Jézusom.

Esdd ki számomra ezt a kegyelmet,
mentsd meg az én keserves életemet.
Szeretlek Uram teljes szívemből,
egész életem át légy az én megmentőm.

Katalin Lackó

angel

Ne feled mindig van választás,
mindig van mindenre megoldás.
Soha ne dobj el egy ártatlan életet,
mert én is ajándékba adtam neked.

Ne feled mindig van remény,
mindig van a reménytelenségből új esély.
Ahogyan mindig fel kell a nap,
a másnap is új meglepetést tartogat.

Az élet nem könnyű de én megsegítelek,
ha rám hallgatsz, vezetem az életed.
Adj esélyt, ahogyan én is adtam neked,
küldetésed a földön, hogy anya lehess.

Itt az idő döntened kell, élet vagy a halál jön el,
megvonhatod magadtól a boldogság perceit.
Soha nem láthatod gyermeked gyönyörű szemeit,
amikor Őt születésekor a kezedbe helyezik.

A szívem sajog, értettek hullatom könnyemet,
a tenyerembe helyezitek ártatlan gyermeketeket.
Értettek imádkozom, hogy megtérjetek,
megbánjátok minden elkövetett bűneiteket.

Hozzám jöjjetek meg nem született ártatlanok,
mellettem most kis angyalokká válhatok.
Szárnyaim alá veszlek titeket, hogy 
a mennyországból jó útra vezessétek vétkes szüleiteket.

Itt vagytok mellettem most már biztonságban, vagytok,
számotokra Én most egy új életet adok.
A Ti küldetésetek, hogy velem legyetek,
imádkozunk azokért, akik meg nem születhettek.

Katalin Lackó

angel

Uram, amit irántad érzek le írni nem, lehet,
sírni tudnék annyira, szeretlek.
Magadra vetted az én vétkemet,
megmentetted bűnös életemet.

Jézusom hadd legyek tanítványod és barátod,
aki követ téged hegyeken, sziklákon.
Segítő kezet nyújtottál felém,
láttad, hogy a sötétség mélyén fekszem én.

Úgy éreztem akkor, hogy a tehetetlenségtől megfulladok,
senki sem értette mitől bánkódok.
Elestem de a segítségeddel újra fel álltam,
nélküled nem lennék itt, hogy elmondjam mindenkinek bátran.

Tanúságot teszek, amit értem és családomért tettél,
legmélyebb ponton voltunk mikor minket megmentettél.
Tele gondokkal, fájdalommal,
sírással telt álmatlan éjszakákkal.

Nehézségekkel, amely mindennap küszködtünk,
betegséggel, amit veled együtt legyőztünk.
Megköszöni a segítségedet talán nem, lehet,
csak annyit mondhatok Uram, szeretlek.

Sokan hátat fordítottak, csak Te voltál ott,
mellettünk voltál, mikor úgy éreztem a terhektől, megszakadok.
Rád bíztam magam, neked adtam a szívem,
szép lassan megoldódót minden.

Nincs szükségünk kincsekre, vagyonra,
családom boldogsága legfontosabb számomra.
Nem az anyagi érték fontos, amit a világba keresünk,
hanem a szívünkbe érzett szeretett, amit építünk.

Köszönöm Uram, hogy velünk voltál,
nem feledem azt, amit tanítottál.
Fogadd el őszinte felajánlásomat,
szerető szívedbe ajánlom a gondokkal küzdő családokat.

Katalin Lackó

angel

Idősek imája

Lejárt már az idő felettem,
lejárt már az óra.
Taníts még mindig Uram,
engem a helyes imaszóra.

Megöregedtem elszállt az idő felettem,
kegyelmedet megköszöni szinte lehetetlen.
Mindig velem voltál egész életemben,
betegségben soha nem szenvedhetem.

Testem megöregedett, már fáradt vagyok,
Uram bocsáss, meg ha másoknak most terhére vagyok.
Adj erőt, hogy folytassam hozzád szóló imám,
keresztet szorítva a könnyeim is kicsordulnak már.

Nem zúgolódom, elfogadok mindent,
Isten kegyelméből egy nap megláthatlak téged.
Ha eljön az idő csöndben, arra várok,
hogy magaddal vigyél, megláthassam a mennyországot.

Téged szolgáltalak egész életemben,
amikor csak tudtam másokért ima által segítettem.
Tudom, hogy ez kevés de szívből adtam,
bocsánatodért esedezem, hogy többet nem adhattam.

Gondoskodj Uram a családomról,
hogy ha én már nem leszek.
Védelmezd mindig őket, add meg nekik azt a kegyelmet,
hogy téged megismerhessenek.

Ha eljön az idő, ha eljön majd az óra,
mosolyogva térek haza a Te országodba.
Neked ajánlom Atyám lelkemet,
tudom, hogy a mennyország kapuján vársz majd engemet.

Katalin Lackó

angel

Ne feled mindig van választás,
mindig van mindenre megoldás.
Soha ne dobj el egy ártatlan életet,
mert én is ajándékba adtam neked.

Ne feled mindig van remény,
mindig van a reménytelenségből új esély.
Ahogyan mindig fel kell a nap,
a másnap is új meglepetést tartogat.

Az élet nem könnyű de én megsegítelek,
ha rám hallgatsz, vezetem az életed.
Adj esélyt, ahogyan én is adtam neked,
küldetésed a földön, hogy anya lehess.

Itt az idő döntened kell, élet vagy a halál jön el,
megvonhatod magadtól a boldogság perceit.
Soha nem láthatod gyermeked gyönyörű szemeit,
amikor Őt születésekor a kezedbe helyezik.

A szívem sajog, értettek hullatom könnyemet,
a tenyerembe helyezitek ártatlan gyermeketeket.
Értettek imádkozom, hogy megtérjetek,
megbánjátok minden elkövetett bűneiteket.

Hozzám jöjjetek meg nem született ártatlanok,
mellettem most kis angyalokká válhatok.
Szárnyaim alá veszlek titeket, hogy 
a mennyországból jó útra vezessétek vétkes szüleiteket.

Itt vagytok mellettem most már biztonságban, vagytok,
számotokra Én most egy új életet adok.
A Ti küldetésetek, hogy velem legyetek,
imádkozunk azokért, akik meg nem születhettek.

Katalin Lackó

angel

Erős fájdalom kínozza lelkemet,
könnyek közt kérlek, vess véget szenvedésemnek.
Minden sötét lett körülöttem elsötétült minden,
úgy érzem, nem múlik ez el sohasem.

Szeretnék talpra állni, de nincs erőm hozzá,
elveszett gyermek vagyok, mint aki keresi az anyját.
Ahogy az eső cseppek hullnak a földre,
úgy az én könnyeim is potyognak a mélybe.

Szakadék van körülöttem ürességet, érzek,
ments meg Uram, szabadíts, meg kérlek.
Tekints rám, könyörgök, vedd el tőlem ezt a szenvedést,
de ne az én akaratom teljesüljön, hanem a tiéd.

Hiába mondom el bárkinek a bánatom senki sem ért meg,
könnyíts a fájdalmon, amit régóta érzek.
Megmentő vagy jóságos a szíved,
elveszett gyermeked reméli, hogy nálad menedéket kérhet.

Katalin Lackó

angel

Óh Uram nézz le ránk,
nézz le a földre mennyi szenvedés vár ránk.
Mennyi fájdalom, mennyi gyűlölet
néhány emberi szívbe eltűnt a szeretet.

Senki sem mosolyog mindenki összerogyott,
mindenütt hallatszik a fájdalmas sikolyok.
Kétségbe esés szomorú valóság,
a földön elmúlt a szeretetet nincs igazság.

Óh Uram nézz le ránk,
nézz az emberekre, akik nem hisznek már.
Adj nekik hitet, hogy bízni tudjanak,
ne az anyagi javak sokszor számítsanak.

Add meg a szeretet kegyelmét, hogy segítsünk önzetlenül,
ne a büszkeségünk kerekedjen felül.
Mellettük legyünk a bajban, ha szükségük van ránk,
a szívünkbe beköltözik az igazi boldogság.

Vedd kegyelmedbe a betegeket,
adj reményt a szegényeknek.
Úr Jézus hallgasd meg minden imánk,
könyörülj rajtunk, mert nagy szükségünk van rád. 

Katalin Lackó

angel

Jézus imája a betegekért

Ne félj, csak higgy bennem,
meggyógyítom beteg tested.
Ne aggódj én, itt vagyok,
mindenkit meggyógyítok.

Karomba zárlak megvédelek,
látom, érzem félelmedet.
Jelenlétem megnyugtat téged,
biztonság melegét mellettem érzed.

Szentséges szívem megszakad,
mert látom, hogy mennyire gyenge vagy.
Kezemmel meggyógyítalak,
elmúlik minden fájdalmad.

Higgy bennem én vagyok,
Jézus a Te megváltod.
Felszárítom letörlöm könnyedet,
fáj nekem, ha szenvedni látlak tégedet.

Karomba zárlak megvédelek,
látom, érzem félelmedet.
Jelenlétem biztonságot add,
higgy bennem, elmúlik minden fájdalmad.

Katalin Lackó

angel

Jézus imája

Atyám kérlek, 
hallgass meg most engem.
Hallgasd, meg mit kér,
az én szentséges szívem.

Térdre ereszkedve,
kérlek téged.
Enyhítsük a kint,
amit az emberek átélnek.

Szétszakadt családok,
elveszett emberek.
Fájdalmas betegségek,
amiben élni már nem lehet.

Harc, gyűlölet, szenvedés,
gyermekek sírása hallatszik és nem a nevetés.
Velük együtt szenvedek sírok én is,
átérzem fájdalmukat a szívem, vérzik.

Segítséget akarok nyújtani,
de nem mindenki fogadja el.
Hátat fordítanak nekem,
sokan nem ismernek fel.

Véremmel megtisztítanám őket,
sebeiket lemosnám.
Fájdalmukat enyhíteném,
szívükbe reményt adnák.

Atyám kérlek, 
hallgass meg most engem.
Hallgasd, meg mit kér,
az én szentséges szívem.

Tegyük szebbé a földet,
virágozzon a békesség.
Újra éledjen megértés, és szeretett
tűnjön el örökre a szenvedés.

Katalin Lackó

angel

Uram készen állok arra, hogy tied legyek,
köszönöm hálás szívvel, mert meg gyógyítottál engemet.
Eljöttél hozzám én már nagyon vártalak,
azt hittem már engem meg sem látogatsz.

Szívem érted ver boldog vagyok,
jelenlétedben meg nyugszok.
Nem félek, mert itt vagy már,
vigyáz, kérlek mindig reám.

Rám néztél kezemet megfogtad,
éreztem hogy most engem gyógyítasz.
Fel emeltél beteg ágyamból,
megszabadítottál a halál karmából.

Uram készen állok arra, hogy tied legyek,
köszönöm hálás szívvel, mert meg gyógyítottál engemet.
Eljöttél hozzám én már nagyon vártalak,
nem félek mert tudom engem soha el nem hagysz.

Katalin Lackó

angel

Ha sírnod kell ne szégyelld ha, fáj,
ne rejtsd el, ha valami nagyon bánt.
Nem kell titkolnod nem, kell erősnek lenned,
nálam nyugodtan meg pihenhetsz.

Sírj ha lelked úgy akarja,
borulj nyugodtan az én vállamra.
Nálam lerakhatod terhedet,
nekem elmondhatod mennyi bánat érte szívedet.

Meghallgatom minden szavad,
mondd, el mi mardossa nyugtalanságodat.
Bennem megbízhatsz nem árullak el,
nem hagylak magadra, nem taszítalak el.

Ha sírnod kell ne szégyelld ha, fáj,
ne rejtsd el, ha valami nagyon bánt.
Mutasd, ne rejtsd el könnyeidet,
nem kell mindig erősnek lenned.

Fényként jövök, erőt adok,
erőt adok a mindennapokhoz.
Csak imádkozz keress engem,
megtalálsz majd a Te szívedben.

Katalin Lackó

angel

Ha sötétben jársz, én vagyok a fény,
ne félj gyermekem veled, vagyok én.
Bennem meg bízhatsz nem hagylak el,
mindig számíthatsz rám bármi is lesz. 

Szeretettem az egekig ér, kegyelmemmel el árasztlak én,
megóvlak -- megvédlek, senki sem nem árthat neked.
Nehéz perceidben veled vagyok,
tudom sok mindenki csalódást okozott.

Nem kell egyedül sírnod én, itt vagyok,
nem kell többé erősnek látszanod.
Irgalmas szerető szívemben zártalak,
nagyszerű csodálatos ember vagy.

Tudom, hogy nem könnyű az életed,
sok szenvedésen kelet átmenned.
Ne a harag uralja szívedet,
segítek, hogy megtaláld a lelki békédet.

Én vagyok az út az igazság,
remény, fény, boldogság.
Mindenki mellet ott vagyok,
gyengéknek menedéket támaszt nyújtok.

Katalin Lackó

angel

Az Úr van veled soha nem, fordít hátat neked,
ő az, aki mindig ott lesz melletted.
Ne kételkedj benne ő meg adja neked,
imádkozz, hozzá meghallja szívedet.

Ismerd meg Jézust Ő érted él,
érted halt meg, hogy te élhessél.
Bízd rá önmagad Ő irányit fog,
nem veszi le rólad a szemét bárhol is vagy most.

Ismerd meg Jézust, az Ő határtalan szeretetét,
megbocsát mindig a legutolsó percekben is.
Felemel magához új esélyt ad,
esélyt ad arra, hogy szívedben meg láthasd.

Szerető, gondoskodó jó apa, 
mindenkihez van egy kedves szava.
Ha csendben vagy meghallhatod hangját,
üzenhet neked, hogy csak Te rád vár.

Ismerd meg Jézust Ő érted él,
érted halt meg, hogy te élhessél.
Bízd rá önmagad Ő irányít fog,
enged, hogy vezessen bárhol is vagy most.

Katalin Lackó

angel

Őrangyalhoz

Éjjel - nappal veled vagyok
akkor is, ha nem akarod.
Bármerre jársz, követlek téged
Láthatatlanul védelmet nyújtok néked. 

Nem engedem, hogy eltévedj
én haza, vezetlek mikor te, úgy érzed.
Kezeimet a válladra teszem,
támaszkodj rám, bízz bennem.

Őrizni fogom minden léptedet,
az ágyad mellől sem el nem megyek.
Mert azaz én küldetésem
hogy örökre melletted, lehessek.

Katalin Lackó

angel

Uram Jézus ma elsőáldozó leszek.
Neked ajánlom az egész életemet.
Ígérem hogy, jó gyermeked leszek.
Soha nem okozok csalódást neked.

Nagy örömmel fogadlak szívembe.
Hogy egyesüljek veled mindörökre.
Kenyér és bor színben veszlek magamhoz.
Tiszta lelkülettel Szent áldozásra készen állok. 

Köszönöm neked Uram, hogy ma velem vagy.
Áldj, meg kérlek oltárodnál és soha el, ne hagyj.
Összekulcsolt kézzel szólítlak téged.
Imádkozz értem, hogy jó keresztény életet éljek.

Katalin Lackó

angel

Elnémult a föld elcsendesült a világ,
angyalok vannak körülötted vigyáznak reád.
Gyászolunk leborulunk sírod felett,
szívünkbe őrízük szeretettedet. 

Fájdalmunk elviselhetetlen nehéz,
meg sirattunk téged mert nem élsz. 
Elvették életedet sokan hátat fordítottak neked,
ostorral kínozták testedet, Szent véred hullajtja a könnyeket.

Nem bírjuk elviselni szenvedésedet,
veled együtt lelkileg keresztre szögeznek.
Át érezzük fájdalmadat látjuk, hogy félsz,
hiszen csak jót akarsz a szeretetről beszélsz. 

Atyád szólít el jött érted,
magával visz ahol van az örök élet.
Szent angyalaid repítenek a mennyekbe,
mindnyájunkért vissza térsz a földi életbe.

Bárhová követünk, hogy veled legyünk,
melletted nyugalomra lelhetünk.
Térj vissza hozzánk ne hagyj el,
ha el jön az idő nekünk is menni kell.

Új kezdet és új vég,
harmadnapon a sírból vissza tértél.
Legyőzted a halált mindenek felet hatalmas vagy,
megmutattad nekünk, hogy Te Isten fia vagy.

Katalin Lackó

angel

Ahol én jöttem ott nincsen fájdalom,
ahol én vagyok béke van és nyugalom.
Ahol én jöttem nincsen félelem,
a mennyben szeretett van és kegyelem.

Lelkem a lelkedhez ér,
lelked megnyugszik a sötétségből fényt viszek én.
Halkan füledbe súgom ne félj veled vagyok,
általam új életet kaphatok.

Élő vízforrásként csillapítom szomjúságotok,
enyhítem összes fájdalmatok.
Igyatok ebből mindnyájan új emberré váltok,
én általam Istenre is rá találtok.

Tündöklő irgalom fénysugara szálljon rád,
amely beborít téged és vigyáz reád.
Óvja minden léptedet,
fogadd el Szentséges szívemet.

Én ott vagyok ahol más nem lehet,
én ott vagyok, hogy ha a szíved kesereg.
Ha a fájdalom kínozza lelkedet,
azonnal hívj magadhoz engemet.

Katalin Lackó

angel

Eljött az idő, hogy most magammal vigyelek.
Szentség kegyelmét megadom neked.
Halállal nem ér véget az életed.
Ne félj én mennyországba át segítelek.

Egész életed folyamán jó úton jártál.
Soha egy rossz szót másokra nem mondtál.
Gyermekkorodban befogadtál a szívedbe.
Bűnösökért fohászkodtál ne kerüljenek rossz helyre.

Alázatos tiszta őszinte a szíved.
Imádkoztál, hogy lelkedbe éljek.
Remegő kezedet most én fogom.
Most én érted fohászkodom.

Eljött az idő, hogy most én adjak neked.
Megáldalak, hogy velem lehess.
Halállal nem ér véget az életed.
Ha lehunyod a két szemed én majd ott leszek melleted.

Katalin Lackó

angel

Jézus szívébe a szeretet él,
Jézus szemébe ha bele nézek megnyugszok én.
Jézus mosolya felvidít engem,
ha Jézus nélkül élnék elveszne a lelkem.

Jézus az én lelki támaszom,
mindennap Ő hozzá fohászkodom.
Mindennap arra kérem segítsen,
vezéreljen át ha eljön az óra az örök életben.

Alázatot tanulni nem lehet,
ha a koldust nem emeled fel Te magad,
Jézust hogyan követheted.
Jézus az aki tőled segítséget kér,
vedd észre az Ő tiszta önzetlen szeretetét.

Engedd be Őt a szívedbe,
megtanít téged a keresztény életre.
Ő általa igaz barátra lelsz,
Szentvérét adta azért, hogy Te élhess.

Jézus maga a szeretett,
aki nála kopogtat az biztos helyen zörget.
Mindenkit befogad az Ő kegyelmébe,
mondj IGENT arra, hogy elfogadod az életedbe.

Jézus a Te hited, Jézus a Te reményed,
nála nincs lehetetlen, minden lehetséges.
Meg adja mindazt aki tiszta szívből kér tőle,
mindenkinek meg adatik a mennyország,
csak tárd Jézus elé szíved ajtaját.

Katalin Lackó

angel

Felébredtem Istenem, 
légy ma is én velem. 
Figyeld minden léptemet, 
ne tévessz szem elől engemet. 

Köszönöm neked Istenem, 
Hogy megóvtál ezen az éjjelen. 
Add, hogy ma is jó legyek, 
szófogadó gyermeked lehessek. 

Ölelj magadhoz Istenem, 
fogd a kezem szüntelen. 
Úr Jézusom szeretlek, 
add meg azt a kegyelmet, 
hogy veled a mennyek országába lehessek.

Katalin Lackó

angel

Emlékezzünk elhunyt szereteinkre.....

Nehéz a szenvedés,
nehéz a fájdalom.
Nehéz a búcsúzás,
elviselni ezt már nem tudom.

Meggyúlt a gyertya fénye,
ami értetek lobog.
A szívünk még mindig fáj,
hogy Tik már nem vagytok.

Virágcsokorral a kezünkben
itt állunk sírotok előtt.
Emlékezzünk örökre arra,
hogy milyenek is voltatok.

Nehéz a szenvedés,
nehéz a fájdalom.
Nehéz a búcsúzás,
elviselni ezt már nem tudom.

Könnyes a két szemünk,
fájdalmunk nem múlt el.
Kétségbe esve keresztre borulva,
hiányotokat nehezen viseljük el.

Drága Jézusom vedd irgalmadba szeretteimet,
adj nekik nyugalmat ahol nálad megpihentnek.
Emléketeket őrizzük a szívünkbe,
imával értetek fohászkodunk, 
hogy Jézus kegyelmével kerüljetek a menyekbe.

Katalin Lackó

angel

Jézus ott volt, amikor még Te nem voltál,
Jézus ott volt, ahol Te még nem jártál.
Jézus látta mindazt, amit Te nem láttál,
látta és érezte a betegek szenvedését, nyomorát.

Jézus veled együtt is, sírt mikor Te is sírtál,
Jézus a könnyeidből szeretet szirmokat formál.
Jézus rád, szórja, hogy békét találj,
látja mikor nincs erőd, hogy újra fel állj.

Jézus érted is a keresztet hordozta,
vállára vette, hogy ne kerülj az örök kárhozatra.
Jézus esélyt add, hogy jó útra térj,
meg adja számodra, hogy egész életedbe vele együtt lépj.

Jézus a kezedet fogni akarja,
nem engedi el, nyugodtan támaszkodj az Ő vállára.
Ha remegsz és félsz karjaiba zár,
nála jobb menedéked a szíved nem talál.

Nagyon kevés a világon az önzetlenség,
jóság és mások iránt az együtt érzés.
Legyen szívedbe irgalom és szeretett,
hiszen Jézus mindennap ezt teszi Te érted.

Katalin Lackó

angel

Angyalok éneke

Csendes az éj, halk fuvola szól,
angyalok éneke a menyben dalol.
Örömkönnyek hullnak a mennyországba,
mert megszületett mindnyájunk ajándéka.

Csendes az éj, halk fuvola szól,
pásztorok sietve, csillagot követve egy angyal szól.
Keljetek pásztorok, induljatok,
Betlehembe megszületett a Ti megváltotok.

Ne késlekedjetek mennyetek,
jászolban megtaláljátok a kisdedet.
Szegények királya értettek jött a világra,
minden ember a szívébe a békét megtalálja.

Ne harcoljatok, mindig szeressetek,
gyűlölet helyet, Jézusnak adjatok a szívetekbe helyet.
Csendesedjen el a föld ezen az éjszakán,
karácsony legyen mindig a szívetek táján.

Csendes az éj, halk fuvola szól,
bölcsek tarisznyájába arany, tömjén, mirha lapul.
Leborulnak a királyok királya előtt,
tiszteletüket adják a Szent szülők előtt.

Eljött közénk Isten emberré lett,
jászolba fekszik, hogy megváltson minket.
Betegek vigasza, Ő igaz ember,
Jézusnál nincs jobb menedékhely.

Harangok kongása mindenütt jelzi,
angyalok éneke hallatszik, minden embernek hírül viszi.
Megnyílt a mennyország kapuja,
Isten egyszülött fiát nekünk adta.

Csendes az éj, halk fuvola szól,
kövessük mi is a fényes csillagot.
Megtaláljuk Őt a kis jászolban, 
Szent szülei Mária és József karjaiban.

Katalin Lackó

angel

 

Elsőáldozásra

Mennyei drága szerető jó Atyám,
hosszú ideje türelmetlenül erre a napra vártunk.
Minden kis imát gondosan megtanultunk,
felkészültünk arra, hogy Szenttestedet magunkhoz vegyük.

Ez az a nap mikor a test és a lélek egyesül,
mikor galamb képében elküldöd nekünk Szentlelkedet.
Ez az első veled való találkozás, ez az a pillanat,
mikor meg kell, hogy halljuk hívószavaidat.

Jöjj Uram drága Szentvér,
minden gyermeket gyűjts most magad köré.
Veled egyesülni igazi szeretett,
aki nélküled él, az boldog nem lehet.

Eljött az idő hogy magunkhoz vegyünk,
életünk hátralevő időszakát neked szenteljük.
Térden állva könyörögve Téged szólítunk,
Jézus, aki érettünk áldozatot hoztál légy a mi vendégünk.

Áldj meg minket és családtagjainkat,
fogadd el buzgó imáinkat.
Oltárod előtt állunk keresztet vettünk,
hálát adva a kereszténység Szentségében veled élhetünk.

Vezess, taníts, hogy mindig önfeláldozóak,
szelídek türelmesek legyünk.
Hogyha kell a bajban jutottakon,
készségesen imával, örömmel segítsünk.

Uram tekintsetek most le ránk a mennyből,
boldogságos Szűz Mária oltalma borítsa be az eget és a földet.
Mennyei kegyelem rózsája koszorút fonjon,
Jézus ránk helyezze, palástjával is minket beborítson.

Katalin Lackó

angel

Jézus levele hozzád

Drága szeretett kedves gyermekem, 
én vagyok a feltámadás és az élet.
Annyira szeretlek téged szükségem van rád,
hogy melletted lehessek.

Ne járkálj többé vándorként,
térj meg engedj be, hogy megváltoztassam az életed.
Az élet vizét adom neked, és mindnyájatoknak,
higgy bennem, mert az örök élet valóban létezik.

Drága szeretett kedves gyermekem,
én ma is ugyan úgy gyógyítok, mint annak idején.
Hatalmam erős ahhoz, hogy mindenkit meg gyógyíthassak,
a bénákat talpra állítsam a leprásokat megtisztítsam.

A vakok az én szemeimmel lássanak,
a tiszta szívűek az én szívemmel, érezzenek.
Kegyelmemet az egész világra ki árasztom,
békesség nyugalmát Atyám mennyei áldását adom.

Drága szeretett kedves gyermekem,
olyanok vagytok nekem, mint egy termő gyümölcsfa.
Virágozzatok, hogy jó termésként megmenthessek mindenkit, 
a rettenetes örök kárhozattól.

Imádkozzatok, szükségem van az imáitokra,
hogy közösen eltiporjuk a sátán hatalmát.
Szentséges szívem érted mindnyájatokért dobog,
gondolataimban, lelkemben vagytok.

Drága szeretett kedves gyermekem,
azt akarom, hogy szeretetem a szívetekben soha ki ne apadjon.
Önfeláldozásotokat szívesen fogadom,
hittel kérjetek mert mindenkinek megadom.

Katalin Lackó

angel

Hajléktalanok imája

Sokszor fázom, sokszor éhezem,
a kezemet, hogy felmelegítsem a zsebembe, teszem.
Sokszor félek, sokszor bántanak,
a padon csöndben ülve magányomban téged szólítalak.

Ó Uram nincsen otthonom,
de az életemet érted szívesen feláldozom.
Istenem hallgass meg Jézusom jöjj most el,
szent kegyelmedet a hajléktalanokért kérem.

Fogadj minket irgalmas karjaidba,
ne érezzük magunkat ki szolgáltatva.
Kilátástalan sokszor nehéz az életünk,
de minden egyes új napért hálás a lelkünk.

Zsebembe csak egy fakereszt áll,
ez az egyetlen vagyonom, amitől soha nem szabadulok már,
Te vagy az egyetlen, amit szívesen hordozok,
magányos napjaimba csak rád támaszkodhatok.

Emlékezz meg rólunk Uram, hiszen mi is a földön itt vagyunk,
önfeláldozóan a semmiből még is adakozzunk.
Ne feledkezz meg azokról, akik az utcán alszanak,
palástoddal boríts be minket, hajléktalanokat, hogy a hideg éjjelen ne fázzanak.

Katalin Lackó

angel

Uram Jézus Krisztus,

tudom, hogy a világon rengeteg szegény család él.
Neked ajánlom az egész életemet,
mentsd meg kérlek ezeket az elveszett embereket.

Légy mellettük a megpróbáltatások pillanataiban,
add, hogy soha ne kelljen nélkülözniük.
Segítsd őket legyen hol álomra hajtani a fejük,
ne a gondokkal kelljen mindennap szembesülniük.

Uram magamra akarom venni
fájdalmas szenvedéseiket.
Hordozni akarom helyettük a keresztet,
az én vállamra rakd a nehézségeket.

Jézusom jól tudom mi az a szenvedés,
ne enged, hogy másokkal is megtörténjen.
Ne enged, hogy a gonosz uralkodjon,
a nyomor pedig soha többé ne maradjon.

Katalin Lackó

angel

Óh Szűz Mária drága liliom szál,
köszönöm neked,hogy meg gyógyítottál.
Templomba le térdelve ezerszer elimádkozom
áldott vagy az asszonyok között légy az én oltalmazom.

Siess segítségükre akik nem ismernek téged,
küldj le rájuk is angyali békességet.
Szálljon minden népre a te kegyes irgalmad,
mert Te jóságos vagy mindenkit meghallgatsz.

Szűz Mária végtelenül hálásak vagyunk néked,
mindenkin segítesz aki megkér téged.
Nehéz óráimban menedéket adtál,
nálad keresek enyhülést mert meg vigasztaltál.

Katalin Lackó

angel

Küldd tovább a gyertyaláng fényét.

Égjen a gyertyaláng fénye a családokért,
szegény sorsban levő emberekért.
Égjen a gyertyaláng fénye a gondoskodó szülőkért,
a rossz útra tévedő gyermekekért.

Uram Szent sebeidbe ajánlom fájdalmamat,
nekem szentelem ajándékozom akaratomat.
Égjen a gyertyaláng fénye, akik szenvednek,
akik könnyeiket magukba fojtják küszködnek.

Segítsd őket légy a támaszuk,
az erőtleneknek gyengéknek vigaszuk.
Égjen a gyertyaláng fénye minden bűnös emberért,
soha senki a világon el ne vesszék.

Égjen a gyertyaláng fénye, akik sötétségben élnek,
adj nekik világosságot, fényességet.
Vezesd ki őket, hogy ne féljenek.
Kezedet fogva tovább lépjenek.

Égjen a gyertyaláng fénye azokért,
akik betegágyon fekszenek.
Gyógyulás kegyelmébe bízva,
arra várnak, hogy hozzád térjenek.

Égjen a gyertyaláng fénye, akik lelki sebeket hordoznak,
akik tanácstalan kilátástalan helyzetben vannak.
Égjen a gyertyaláng fénye, akik egyedül élnek,
akik az élettől soha semmit nem remélnek.

A szeretettet adj mások is és ne haragot,
hiszen Jézus is minket a békére tanított.
Égjen a gyertyaláng, fényét vidd tovább,
ajándékozd annak, akinek szüksége van rá.

Katalin Lackó

angel

Szentséges mennyei Atyám,
keresztet vetve szól imám.
Mindennap a bűnösökért szenvedek,
elkárhoznak és ellenük semmit nem tehetek.

Oldalamból kifolyó vér tisztítsd meg a bűnöket,
drága szent vérem gyógyítsd meg a lelki sebeket.

Tehetetlenek érzem magam,
a földön rengeteg szenvedés van.
Nincsen a népek között egyetértés,
csak háború és veszélyérzés.

Oldalamból kifolyó vér tisztítsd meg a bűnöket,
drága szent vérem gyógyítsd meg a lelki sebeket.

Pénz hatalmának érzése nagyobb lett,
a szeretett tűzze egyre halványabb lesz.
Szemem előtt látom mások nyomorát,
hallom a reményteleneknek sikolyát.

Oldalamból kifolyó vér tisztítsd meg a bűnöket,
drága szent vérem gyógyítsd meg a lelki sebeket.

Lassan a földről eltűnik kihuny a fény,
nem táplálja már a szeretetet senki, csak a szenvedést.
Atyám hová tűnt az emberekből irgalom,
könnyezem, mert az ártatlanokra ki gondol vajon.

Oldalamból kifolyó vér tisztítsd meg a bűnöket,
drága szent vérem gyógyítsd meg a lelki sebeket

Katalin Lackó

angel

Akik nálam kopognak,
azok kegyelem nélkül sosem távoznak.
Adjatok adakozzatok mert az éhezők,
szegények közt én is lehetek az.

Örömmel adjatok ne sajnáljátok,
ha jót cselekedtek az soha meg nem bánjátok.,
Ne legyen bennetek gyűlölet,
csak önzetlen tiszta szeretet.

Akik nálam kopognak hozzám imádkoznak,
életük végéig bűnbocsánatot kapnak.
Fogadjátok el amit várok tőletek,
ne harcoljon haraggal soha a lelketek.

Adjatok mindig az üres kezeknek,
mert lehet, hogy egy nap én kérek tőletek.
Én leszek az aki előtted állok,
felismered - e majd Jézust a legjobb barátod.

Nézz a szemembe és meglátsz engem,
észre veszed miért könnyes a két szemem.
Életemet adtam a kereszten Te érted,
kegyelmembe fogadtam az egész életed.

Katalin Lackó

angel

Atyám áldjuk meg azokat akik tiszta szívből kérnek.
áldjuk meg azokat akik nehéz sorsban élnek.
Meg áldom azokat akik hozzám fohászkodnak,
csak én nálam találhatok békét nyugalmat.

Szent sebeim által a kegyelem forrásához juthatok,
nem akarom, hogy bárki is szeretetem nélkül távozzon.
Értettek jöttem, karjaimba zárlak titeket,
bűneitektől megmentem az életeteket.

Véremnek minden egyes cseppjét a bűnösökért adom,
minden egyes lélekért tiszta szívből imádkozom.
Hullatom könnyeimet értetek,
látom a földön, mennyi sokan szenvedtek.

Szükségem van rátok szomjúhozom a lelkekre,
ne féljetek velem együtt kerültök az örök életbe.
Tietek a mennyország nektek készítettem,
ha nehézségetek van én könnyitek a terheteken.

Mennyei Atyámmal őrködünk feletetek,
vigyázzunk rátok óvjuk minden lépteiteket.
Adjátok nekem fájdalmatok, aggodalmatok,
a holnapért majd én gondoskodok.

Katalin Lackó

angel

Uram köszönöm neked, hogy boldog családban élhetek,
megáldottál minket gyermekekkel.
Köszönöm, hogy velünk vagy éjjel - nappal,
hálával tartozunk, mert egészséget adtál mindnyájuknak.

Nézd Uram mennyire, ujjong az én szívem,
nekem már másra nincs is szükségem.
Öröm a lelkemben boldogság a szívemben,
elégedet, vagyok, mert nem hagysz el engem.

Ezerszer sem nem tudnám, megköszöni neked,
hogy a családom békességben élhet.
Ígérem Jézusom, hogy gyermekeim is ismerni fognak,
megtanítom nekik, hogyan imádkozzanak.

Megtanítom nekik, hogy becsületesek, szorgalmasak legyenek,
és bajba jutottakon mindig segítsenek. 
Örömmel, kézséggel, adjanak másoknak,
kérlek Jézus, áld meg az én családomat.

Katalin Lackó

angel

Uram bocsásd meg a bűnöket,
amiket ellened elkövetünk.
Uram bocsásd meg a bűnöket,
amiben mi is részesültünk.

Uram bocsásd meg a bűnöket,
mert elfordultunk Tőled,
Uram bocsásd meg a bűnöket,
mert nem szeretünk elégé Téged.

Uram bocsásd meg a bűnöket,
mert másokat megaláztunk.
Uram bocsásd meg a bűnöket,
mert az ártatlanokra követ dobáltunk.

Uram bocsásd meg a bűnöket,
akiket szándékosan nyomorgatnak.
Segítsd az elesetteteket mert ők,
csak rád támaszkodhatnak.

Uram bocsásd meg a bűnöket,
hogy ha nem tudunk megbocsátani.
Uram bocsásd meg a bűnöket,
ha a lelkünkben a harag kezd elhatalmasodni.

Uram bocsásd meg a bűnöket,
mert sokszor hallgatunk.
Uram bocsásd meg a bűnöket,
ha néha nem imádkozunk.

Uram bocsásd meg a bűnöket,
ha másoknak fájdalmat okozunk.
Uram bocsásd meg a bűnöket,
ha a Szentséges szívedbe tüskét rakunk.

Katalin Lackó

angel

Jézus imája a szenvedőkért

Mond el nekem, mi fáj a szívedben,
nagyon jól tudom, mit éltél át az életben.
Szenvedtél én veled együtt, szenvedtem,
veled sírtam mikor senki sem értett meg.

Tudom, hogy fájó sebeket hordasz magadban,
nem tudsz tőlük szabadulni, mert folyton kínoznak.
Nyisd meg nekem a szíved, hogy segíteni tudjak,
begyógyíthassam lelki fájdalmaidat.

Előtted vagyok csak észre, kell venned,
te is fontos vagy számomra, hatalmas tervem van veled.
Reménytelennek látod az életed,
itt vagyok, hogy a sötétségből ki vezesselek.

Soha nem hagytalak el,
ha te még így is gondoltad.
Ott voltam melletted a bajban,
mikor tőled elfordultak.

Ha már nem bírod magadba tartani a gondokat,
lecsendesítem nyugtalanságodat.
Haragodtól megszabadítalak,
add nekem belém vetett bizalmadat.

Új életet tartogatok neked,
hogy megváltoztassam az életed.
Megtalálod a békéhez vezető utat,
Szentséges szívemben menedéket, nyugalmat kapsz.

Katalin Lackó

angel

Uram bocsáss meg nekem,
elhagytalak, vétkeztem ellened.
Tudom nem sokat, kerestelek,
elfordultam tőled, de szükségem van rád.

Vezess ki a reménytelenségből,
kétségbeesésből, szomorúságból.
Kérlek, gyógyíts meg Uram,
minden testi-lelki betegségből.

Ne hagyj el engem,
nélküled elveszett vagyok.
Adj nekem erőt a mindennapokhoz,
fájdalom elviseléséhez a gondok leküzdéséhez.

Oltalmazd családomat, védelmezd gyermekeimet,
ne engedd bármilyen szerencsétlenség, történjen.
Könyörülj rajtam Uram mert nagy félelembe élek,
segíts leküzdenem a pánikbetegséget.

Katalin Lackó

angel

Gyermek ima

Jézusom én még kicsi gyermek vagyok,
de már rólad nagyon sokat tudok.
Összekulcsolom két kis kezem,
kérlek, jöjj hallgass meg engem.

Az én szívem előtted nyitva áll,
ha mellettem vagy a lelkem megnyugvást talál.
Neked köszönhetem hatalmas ajándékot adtál,
véreddel fizettél én értem, bűneim megbocsátásra talál.

Megmentettél attól, hogy kárhozatra jussak,
nevemet a szívedbe írtad, hogy a mennyországba jussak.
Veled akarok lenni, kérlek, költőz a lelkembe,
mert az által kerülhetek az örök életbe.

Jézusom én még kicsi gyermek vagyok,
de már rólad nagyon sokat tudok.
Összekulcsolom két kis kezem,
kérlek, jöjj hallgass meg engem.

Uram védelmezd a családomat,
adj mindnyájuknak egészséget és boldog napokat.
Kerüljön el minket a balsors és veszély,
mindennap ezért fohászkodom én.

Fejet hajtok behunyom két szemem,
tiszta szívvel, kérlek, soha ne hagyj el engem.
Jézus királyom Te vagy lelkem fényessége,
mely megtanít az alázatra és a békességre.

Katalin Lackó

angel

Köszönöm Uram, hogy a tenyereden hordozol,
köszönöm Uram, hogy rólam mindig gondoskodol.
Köszönöm önzetlen szeretetedet,
szívem legmélyén érzem, hogy nem hagysz el engemet.

Hozzád menekülök drága Jézusom,
gyermeki hittel hozzád fohászkodom.
Hozzád tartozom ez meg van írva,
jöjj Uram, fogadj be engem a Te országodba.

Köszönöm Uram, hogy meghaltál én értem,
köszönöm, hogy magadra veted az én vétkem.
Miattam a kereszten szenvedtél,
bűneimtől megmentettél.

Fogad el tőlem ezt a kis fohászt,
angyalok szárnyán küldöm hozzád.
Fényes csillagként vezess engem,
mely a sötét mélyéből ki vezeti az elveszett lelkem.

Hullajtsd a földre a békesség szirmát,
gyűlölet eltűnjön, szeretetet növekedjen egyre tovább.
Enged meg, hogy veled mehessek,
mennyek országába melletted lehessek.

Katalin Lackó

angel

Jézus imája a szegényekért

Mindennap az Úrnak hálát adj,
köszönd meg ételt, amit tőlem kapsz.
Nem mindenki szerencsés, ahogyan Te élsz,
ha követni akarsz, add a szegényeknek a vagyonod felét.

Éhezést, nyomort látok, bármerre járok,
keserves kétségbeesett sírásjajgatások.
Gyermekek, akiknek az utca a fekhelyük,
mosolyt nem ismerik reménytelen tekintetük.

Átölelem őket karjaimba zárom,
felettük őrködöm, hogy az ártatlanoknak senki sem ártson. 
Könnyeiket letörlöm én e - világba elveszek,
Atyám hol vannak azok az emberek, akik még segítenek.

Betegségben szenvedők, akik erőtlenek,
némák, akik azért kiáltanak, hogy a támaszuk legyek.
Koldusok, árvák kik az utcán álltok,
mindenütt ott vagyok, meghallom kétségbeejtő imátok.

Mindennap az Úrnak hálát adj,
ha nem segítesz, lehet, hogy Te sem kapsz.
Nem mindenki szerencsés, ahogyan Te élsz,
ha követni akarsz, add a szegényeknek a vagyonod felét.

Katalin Lackó

angel

Uram Jézus úgy szeretném magamból kiadni, hogy mit is érzek,
el vagyok keseredve semmit sem értek.
Sírni szeretnék, de a fájdalomtól nem tudok
lelkem, kiált fáradt, vagyok.

Szeretnék kiáltani, hogy észre vegyenek,
senki nem veszi észre mennyire, szenvedek.
Csendben tűrők némán hallgatok,
fájdalomtól sírni már nem tudok.

Átgázolnak rajtam, megaláznak,
úgy gondolják sokan rengeteg terhet, elbír a vállam.
Nem bírom cipelni ezt a sok szenvedést,
elfogadom a keresztet, bár mennyire is nehéz.

Megkeményedtem a gondok alatt mosolyogni nem tudok,
sírni szeretnék de a fájdalomtól nem tudok.
Uram bárcsak itt lennél mellettem,
sokat segítenél azzal, ha csak fognád a kezem.

Annyi szó van bennem, amit mondani szeretnék,
hogy ha most itt lennél velem, talán beszélni sem tudnék.
Letérdelnék előtted sírva, fakadnák,
vigyél magaddal Jézusom, mert már nem bírom tovább.

Katalin Lackó

angel

 
 

Megosztás Megosztás a Facebook-on