Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


** Képek / Szűzanya png / gif - Imák **

 

Boldog névnapot !

 

mail

 

"Szűz anyácskám hozzád szólok, kérésem van megint.

Gondjaimon, bánatomon Te majd újra segítsz.

Járjál közben Szent fiadnál a mi gondjainkban.

Arra kérlek drága anyám, vegyél oltalmadba.

Borítsad a palástodat a mi családunkra,

Csodatévő Boldogasszony vegyél karjaidba.

Átérezted Te is egykor földi anyák búját,

Te megérted, oh Szűzanyám kérésemnek súlyát.

Benned bízunk, reménykedünk közbenjárásodban.

Szent Fiad majd segít nekünk és helyes utat mutat.

A mi szívünk is arra vágyik, hogy nyomdokodon járjunk,

hogy az igaz boldogságot egyszer megtaláljuk.

Ha Te segítesz Szent Szűzanyánk nem lesz nehéz dolgunk,

minden napnak elteltével hála imát mondunk.

Köszönet és hála neked drága Édesanyánk.

Szent nevedet áldjuk érte Szentséges Szűzanyánk.

Ámen. "

 

angel

Szűz Mária, Te, aki imádságban éltél és földi utadon hitedet imával tápláltad, taníts meg bennünket imádkozni.
Taníts meg hinni Jézusban és úgy szeretni Őt, ahogyan Te szeretted.
Imáink alakítsák szívünket hasonlóvá Szeplőtelen Szívedhez, hogy felfedezhessük Isten akaratát életünkre vonatkozóan. 
Mária, imádkozz velünk és értünk! Különösen is oltalmadba ajánljuk a lelkileg alvó vagy lélekben halott keresztényeket. 
Kérlek, segíts, hogy az imádság ereje által, amely az Istennel való találkozáshoz vezet, minden keresztény, aki lelkileg alszik, vagy lélekben halott feltámadhasson az élő hit útjára. 
Különösen kérünk Téged, Szűz Mária minden családért, merjenek együtt imádkozni, hogy megélhessék Isten kegyelmének csodáit. 
Családjaink váljanak a közösség és a szeretet iskolájává, valamint az elfogadás és a megbocsátás helyévé.
Legyenek családjaink az örömteli hit megélésnek helyei. 
Ámen.

mail

Egek Királynéja, Mária segíts

Egek királynéja, Mária segíts! Jézusnak szent anyja, Mária segíts! Ó segíts mirajtunk, kik hozzád sóhajtunk, Mária segíts!

Szent Fiadra kérünk, Mária segíts! Mert te vagy reményünk, Mária segíts! Ó segíts mirajtunk, kik hozzád sóhajtunk, Mária segíts!

Hitünk védelmében Mária segíts! Üdvünk szent ügyében, Mária segíts! Ó segíts mirajtunk, kik hozzád sóhajtunk, Mária segíts!

Hogy az Istent féljük, Mária segíts! És kegyét megnyerjük, Mária segíts! Ó segíts mirajtunk, kik hozzád sóhajtunk, Mária segíts!

Hogy neked tetszhessünk, Mária segíts! s téged követhessünk, Mária segíts! Ó segíts mirajtunk, kik hozzád sóhajtunk, Mária segíts!

Irgalmasság anyja, Mária segíts! Megtérők oltalma, Mária segíts! Ó segíts mirajtunk, kik hozzád sóhajtunk, Mária segíts!

smiley

ÜDVÖZLÉGY


Nem tör fel ajkunkról harsogó ária,
csak egy halk imádság: Üdvözlégy Mária!
E fohásszal sok-sok százezer magasztal,
s méltó is vagy rá, mert teljes vagy malaszttal.


Csillagos glória koszorúzza fejed,
egek Királynője, az Úr van Teveled!


Az angyal is már e szavakkal üdvözölt,
mondván: Áldott vagy Te az asszonyok között;
nem fogható hozzád még királyi hölgy se,
áldott vagy, s áldott a Te méhed gyümölcse:
Jézus.


Asszonyunk Mária! – Hozzád folyamodunk,
Te légy közbenjárónk, Te légy a gyámolunk,
nincs semmi, mit Isten Tőled megtagadna,
mivel Te vagy az Istennek szent Anyja;


Uradhoz–fiadhoz imádkozzál értünk
bűnösökért, főként életünk vége táján,
imádkozzál most és halálunk óráján.

Ámen!


(Kunszery Gyula)

mail

Legkegyesebb Szűzanya, Mária! 
Sohasem hallotta még senki, hogy te gyámoltalanul magára hagytad azt, aki oltalmad alá folyamodott, segítségedért esdekelt, vagy szószólásodat kérte. 
Én is hasonló bizalomtól lelkesítve sietek hozzád, szüzek szent Szűze! 
Hozzád jövök, Anyám, és mint szegény bűnös sóhajtozva lábadhoz borulok. 
Ne vesd meg szavaimat, örök Igének szent Anyja, hanem hallgasd meg kegyelmesen. 
Ámen.

smiley

MENNYEK SZÉP VIRÁGA

Mennyek szép Virága, világnak Királynő Asszonya,
Dicsőség Tenéked Boldogságos Szűzanya!
Lettél Édesanyja minden gyermekednek,
Hűséges Patrónája népünknek, lelkünknek.
Kérünk most országunk Patrónája,
Jó Anyánk, Örök Szereteteddel nézz le ránk!

Fogd meg a kezünket, mit annyi idő és sok harc után imára kulcsolunk,
Légy Áldott, szelídségben is erős, Istenhez vezető Boldogasszonyunk!
Erősíts meg hűségben, tartásban, és vezess Szent Fiadhoz, kérünk,
Hogy bukdácsoló lépteinket immár befejezhessük!
Legyen Általad is velünk Isten nagy Áldása!

 

mail

Várkonyi István: 

Rózsafüzér

Olyan, akár egy szent bilincs; csodálkozva nézem,
Ima közben épp úgy feszül, mint bilincs a kézen.
Nagyanyám is így viselte kezén az olvasót,
Bilincsbe vert kézzel ő is az Isten rabja volt.
Rózsafüzért viselt mindig, s hogy elment egy napon,
Rózsafüzér feszült kezén, a bús ravatalon...
Rózsafüzérrel anyám is szent kép elé hajolt;
Bilincsbe vert kézzel ő is az Isten rabja volt.
Engem is így tanított, s kezembe rózsafüzért adott,
Legyünk egész családunkkal szelíd Isten rabok!
Nagyanyám már tudja, hogy kik az igaz szabadok,
Hisz azért szabad ő a mennyben, mert Isten rabja volt.

smiley

mail

Szuhanics Albert

Boldogasszony Anyánk

Boldogasszony Anyánk, tekints le az égből, 
Őrizőn figyelj ránk, a mennyei székből! 
Miként egy jó anya, úgy nézzél e népre, 
Add, hogy fogyásunknak, végre legyen vége! 

Szent István királyunk, egykor szent kezedbe, 
Ajánlá országunk, esküdvén nevedre. 
Óvó tekinteted járjon minket körül, 
Mi boldogok leszünk, az Isten könyörül! 

A Kárpátok ölén imád minden magyar, 
Új zsoltárok zengnek hegyen, völgyön hamar! 
Szent fiad örvendez, mi rossz, fordul jóra, 
Ím visszatér Urunk, közeleg az óra! 

Légy hát engedelmes, legyél töredelmes, 
Legyél szerelmetes, szeretettel teljes! 
Lelkedet mossad hát, patyolat tisztára, 
Úgy várjál Uradra, Istened szavára! 

Üdvözlégy Mária, Istennek szent anyja, 
Királynőnk, magyarok Nagy-Boldogasszonya! 
Apostol-királyink, országunk szentjei, 
Előtted szolgálnak, míg létük mennyei. 

Érdemük láthatják, angyalok az égben, 
Koronánk üzenet, úgy ahogyan régen. 
Szent és sérthetetlen ez az ország, s népe, 
Legyen itt boldogság, bőség, örök béke!

 

 

smiley

mail

Megtartó Boldogasszonyhoz


A Megtartó Boldogasszony sima tenyerében,
A Földanyánk bőséges, jóval áldott kincse.
Minden évben áldással megadja
Az ételt, mi gyermekeit megtartja.

Nem fukar a szíve, szint, fényt, illatot,
Gyermekire két marokkal szórni,
Gyógyító köveit mindenkinek adni
Hegyek barlangjában menedékre lelni.

Rétek pázsitjában életerő szunnyad,
Minden betegségre gyógyító füvet ad.
Kövek, sziklák, csúcsok hegyi hasadékok,
Megtartó anyánk jókedve játékos.

Óh Megtartó Boldogasszony!
Szépséges Földanyánk!
Figyelj gyermekedre, figyelj mireánk!
Ékes gazdagságodra méltók vagyunk immár!

smiley

Ima Szűz Máriához számunkra
kibogozhatatlan helyzetekben

(Az 1700-as évekből származik Augsburgból)

Csomóoldó Édesanyánk, sok bajunkban tekints le ránk!
Nehéz utunk göröngyeit símítsák el szent kezeid!

Gubancunkból kezed alatt sima lessz a selyemszalag.
Durvaságunk merev görcsét drága kezed simítsa szét!

Bajban vagyunk most is, látod, görcs szorítja a világot.
Ide drága szent kezed kell, görcseinket hadd oldja fel.

Ó kegyelmes Istenanya, légy csomóink megoldója,
akaratunk zűrzavara Te fényedtől eloszlana.

Csodálatos, kegyelmes, Te, lazítsd kezünk szent kezedbe!
Hozzál békét, segítséget, megoldást, hogy áldjunk Téged!
Amen.

smiley

IMA MENNYEI ÉDESANYÁNKHOZ

.
Irgalmas Szűzanyám! Istennek szent Anyja!
Kérlek, tekints reám, esdeklő lányodra.
Végy oltalmad alá, óvjad minden léptem,
Irányítsd életem, légy a menedékem -

.
Édesanyám helyett egyengesd utamat,
Ne engedj hátrálni, ha nagy a feladat -
Emeld fel magadhoz vergődő lelkemet,
Erősítsd és ápold gyengülő hitemet.

.
Kérlek, esedezzél Szent Fiadnál értem -
Bocsássa meg minden gyarlóságom, vétkem.
Ha kissé csüggedek, ne hagyjál el engem,
Szívemből szeretlek - légy a menedékem

.
Hozzád száll sóhajom - magyar családokért,
Világszerte szétszórt fiataljainkért -
Anyai jóságod érintse lelküket,
Kulcsolják imára mind a két kezüket.

.
Kérjed Szent Fiadat: bocsássa meg nekik
Minden mulasztásuk, esendő vétkeik -
Keressék az utat - mely Őhozzá vezet,
Hálaadást zengve dicsérjék nevedet.

.
Egyesítsél minden szétszakadt családot,
Palántálj szívükbe szeretet virágot -
Virítsanak majdan - év minden szakában,
Oltárt ékesítve Atyánk otthonában.

.
Édesanyák lelke nagy csokorba fogva,
Szőnyegként terül el, lábad elé szórva -
Te vagy mindannyiunk igaz erőssége,
Minden édesanya örök példaképe.


Amen.

smiley

mail

KÉRŐ IMA SZŰZ MÁRIÁHOZ

Neked panaszkodom, kinek mondanám,
Hallgass meg engem, édes Szűzanyám!
Nehéz óráimban adj nekem erőt,
Te vigasztalsz meg minden szenvedőt.

Nálad minden bűnös irgalmat talál.
Benned bízóknak nem fáj a halál.
Tőled távozóknak bánatuk már nincs.
Mind arra kérnek: Mária, segíts!

Hozzád imádkozó árváknak anyja vagy,
Kinek jósága mérhetetlen nagy.
Téged dícsérni nem szűnik meg a szám,
Ölelj magadhoz, édes Szűzanyám.

smiley

SZŰZANYÁM !
Anyám, te, aki fent vagy az égben,
Vigyázz reánk a sok nehézségben.
Te megtehetsz mindent, mit tőled kérünk,
Magyarok Nagyasszonya, könyörögj értünk!
Te vagy az asszony, kit Isten választott,
Az Ő egyetlen Fia benned fogantatott.
Megszülted Őt, hogy életét adja nékünk,
Magyarok Nagyasszonya, könyörögj értünk!
Vigyázz azokra, kik betegek, félők,
Mert ők is csak Téged szeretők.
Ne hagyd el azokat sem, akik szegények,
Mert a szívükben őriznek, Szűzanyám, Téged.
Legyek az életben szegény, vagy gazdag,
De ígérem, Téged soha el nem hagylak.
Te sem hagytál cserben, bármit is kértem,
Mindig velem voltál, segítettél nékem.
Téged dicsőít a Föld és az Ég,
Téged tisztel minden nemzedék.
Mert Te vagy az Asszony, hazánk reménye
Ezért kér szívből a világ népe,
Soha ne hagyj el minket, légy velünk,
Magyarok Nagyasszonya, könyörögj értünk!

Május hónap szép reggelén köszöntelek Szűzanyám .
Lábad elé letérdelek és elmondom imám .
Két kezem közt rózsafüzér morzsolom a szemeket .
Míg az imát végig mondom szememből a könny pereg .

Kérem a Te segítséged ,hallgasd meg kérésemet .
Másokat is eléd hozok értük hozzád folyamodok .
Segítsd álld meg Őket ,enyhítsd szenvedéseiket .
Köszönet és hála neked ,hogy hallgatod kérésünket.

ÁMEN

smiley

SZERETLEK TÉGED, ÉDES SZŰZANYÁM!


Szeretlek Téged, édes Szűzanyám
Teveled megoszthatom lelkem bánatát.
Te vagy csak nekem, senki más,
Mert lelkem fájó könnyeit teneked hullatám.
Vigasztalásért egyedül csak Hozzád jöhetek,
Csak Te törlöd le szememről a bánatkonnyeket!
Szűzanyám! Adj erőt. S Hhogy lelkem erős legyen!
Add, hogy Téged soha el ne veszítselek,
Hiszen édesanyám vagy és szeretlek nagyon!
Ha Veled lehetek, lelkem megnyugtatom.
És Te meggyógyítod lelkemnek sebeit,
Anyám vagy Te, s én gyermeked vagyok,
Én hiszem, hogy az is maradok!
Édes Szűzanyám! Add rám áldásodat,
Hogy míg csak élek dicsérhessem
Szeplőtelen tisztaságodat! Amen

smiley

Velem voltál...

Velem voltál jó Szűzanyám, fájdalmamban vígasztaltál,
Átöleltél, rám hajoltál, éjjel, nappal erőt adtál,
Te voltál a menedékem, fájdalmamban segítségem,
Szent fiadat kérted szépen, adja vissza egészségem,
Kétségbe esni ne hagyj, szívembe békességet adj,
És ha eljön az óra, ha indulok a nagy útra
Térden álva, leborulva, szent nevedet magasztalva
Sóhajtom ki lelkemet.
Szűz Mária, égi anyám, oh hallgasd meg az én imám.
Hozzád szólok, benned bízva, szomorúak nagy vigasza,
Sok bánat a földi éltem, segíts nekem elviselnem,
Nyújtsd ki mennyből szent kezedet, segíts vinni keresztemet.
Kérjed értem Szent fiadat, tudom jól, hogy terád hallgat,
Hogy majd az Ő szent nevében köszönthetlek fönn az égben,
Ó, hallgasd meg kérésemet, hogy dicsérjem szent nevedet,
És fogadd el az én imám, Szűz Mária, édesanyám. Amen.

smiley

ÉGI ÉDESANYÁNK KÖSZÖNTÉSE.

Mária, Szűzanya
Mária, Szűzanya
Názáretből indul útnak.
Az úton fa, virág
Egymásnak szent titkot súgnak.
Madárkák zengenek,
Az ég is ráragyog:
Földön még nem esett
Ily nagy dolog.
Mária szent szívén
Dobog szíve örök Úrnak.
Virraszt a Szűzanya
Betlehemnek barlangjában.
Altatja kis fiát
Hideg téli éjszakákban:
,,Szívemről leszakadt
Isteni magzatom,
Ó hogy szent véredet
Én adhatom!
Szíveddel egy szívem
Áldott, örök boldogságban.
Golgota szomorú
Keresztjén hull Krisztus vére.
Váltság és fizetés:
Megváltásunk drága bére.
,,Istenem, úgy legyen, 
Amint Te akarod.
Fogadd el tőlem ez 
Áldozatot!"
És áldott béke száll
A Szűzanya hű szívére.
Drága Szív, anyaszív,
Tebelőled él a Gyermek,
Egyetlen jó Anyánk,
Megköszönjük szent Szívednek.
Jézusé életed,
Jézusé a szíved.
Szívünk is hadd legyen,
Anyánk, tied.
Az örök életet,
Ó jó Anyánk, nekünk nyerd meg.

smiley

Mária, úrnőm és anyám, egészen neked ajánlom magamat és a teljes hozzád tartozásom jeleként neked szentelem szemeimet, füleimet, ajkamat, értelmemet, szívemet, érdemeimet és egész valómat.
Mivel a tied vagyok, jó anyám, védj és óvj meg engem, mint olyasvalamit, ami teljesen hozzád tartozik. Mária, szent, szeplőtelen és tiszta Szűz, tekints ránk, előtted alázatosan leboruló gyermekeidre. Az ősi kígyó, aki ellen elhangzott az első isteni átok, folytatja harcát, fondorkodik ellenünk, kísért minket, Éva fiait. Te, Anyám, fogantatásod első pillanatától széttiportad fejét: kérünk, segíts minket ebben a harcban; tartsd távol tőlünk a gonosz cselszövéseit és csatlósainak ördögi módszereit, hogy ne diadalmaskodhasson gyengeségeink fölött. Taníts meg ezért minket követni a te magasztos erényeid. Tégy minket olyan alázatossá, amilyen te voltál, telve hittel és bőséges kegyelemmel. Így erősek leszünk a sátánnal szemben és széttiporjuk fejét. Te pedig elvezetsz minket arra az életre, ahol örökre Jézust fogjuk szemlélni, méhed áldott gyümölcsét, ó drága, ó kegyes, ó édes Szűz Mária. Ámen

smiley

Mária, Jézus anyja, kérlek, virrassz a földkerekség minden betegének ágya mellett!
Különösen azok mellett, akik ebben az órában veszítik el öntudatukat,
Akik haláltusájukat vívják,
Akiknek nincs semmi reményük a gyógyulásra,
Akik fájdalmukban írnak és jajgatnak,
Akiket senki nem ápol,
Akik járni szeretnének, de ágyhoz vannak kötve,
Akiknek pihenniük kellene, de a szükség munkára kényszeríti őket,
Akik nyugtalanul hánykolódnak ágyukon, nem tudnak aludni, az éjszakát nyitott szemmel töltik,
Akiket betegségük miatt családjuk szegénységének gondja is kínoz,
Akiknek végleg le kell mondaniuk jövőbeli terveikről,
Akik nem hisznek az örök életben,
Akik nem tudják, hogy Krisztus szereti őket. Ámen.
 

smiley

A FATIMAI SZŰZ MÁRIA ELSŐ MEGJELENÉSÉNEK 100. ÉVFORDULÓJA 
1917. május 13. - 2017. május 13.

Szép Iria tündökölt május volt éppen
S Te eljöttél Mária mennyei fényben
Ave, ave, ave Maria, ave ave ave Maria.

A föld szinét öldöklő háboru dulja
Mondd jó Anyánk lesz e még békesség újra
Ave ave ave Maria, ave ave ave Maria.

S Te itt vagy hogy három kis gyermeket válassz
Kik gyötrődő lelkünknek hozzák a választ.
Ave ave ave Maria, ave ave ave Maria.

A jó hír halld így hangzik: lesz újra béke
Ha szívetek esdekel szüntelen érte.
Ave ava ave Maria, ave ave ave Maria.

Az Olvasót minden nap hűséggel végezd
S az Jézussal eggyé fűz, oltalmaz téged
Ave ave ave Maria, ave ave ave Maria.

Te jó Anya ,szívedet hoztad el nékünk,
Hogy Jóságod kelyhéből Jézusnak éljünk.
Ave ave ave Maria, ave ave ave Maria.

smiley

Hála és kérés a Szűzanyához


Velem voltál jó Szűzanyám,
Fájdalomban vigasztaltál,
Átkaroltál, rám hajoltál.
Éjjel-nappal erőt adtál.
Te voltál a menedékem,
Fájdalomban segítségem,
Szent Fiadat kérted szépen,
adja vissza egészségem.
Óh Szűzanyám állj mellettem,
A kezemet ne engedd el,
Kétségbe ne hagyj,
A szívembe békességet adj.
S ha eljön az óra,
Hogy indulok a nagy útra,
Térden állva leborulva,
Szent Fiadat magasztalva
Sóhajtom ki lelkemet,
Szűzanyám, hogy Veled legyek. Ámen

smiley

Szűzanyám segíts!


Te adj erőt, hogy bízni tudjak,
Ha megbántanak, ne zokogjak.
Te add meg, hogy eltűrjenek,
Hogy hibáimmal is szeressenek.
Te erősítsd meg erőtlenségem,
Hogy hősként vigyem a keresztem.
Te légy árvaságom erős támasza,
Tudom, Te vagy a gyengék gyámola.
Te őrizd meg gyengülő eszem,
Hogy életem nagy teher ne legyen.
Ó adj azoknak szeretetet,
Akiknek én adtam életet.
Legyen szívükben jóság, irgalom,
Öregségemet értő szánalom.
Áldd, őrizd őket Édes Jézusom,
Hogy találkozzunk Nálad egykoron.
Vezess, erősíts, oltalmazz,
A végső órámon irgalmazz. Ámen

smiley

Szűz Mária égi anyám, ó hallgasd meg az én imám, 
hozzád szólok benned bízva, szomorúak nagy vigasza. 
Sok bánat a földi életem, segíts nekem elviselnem. 
Nyújtsd ki mennyből szent kezedet, segíts vinni keresztemet. 

Kérjed értem szent fiadat, tudom jól, hogy terád hallgat. 
Hogy majd az ő szent nevében köszönthetlek fönt az égben. 
Óh hallgasd meg kérésemet, hogy dicsérjem szent nevedet. 
És fogadd el az én imám Szűz Mária édes anyám.

smiley


Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek.
Tied életben, halálban, Tied jó és balsorsban,
Tied küzdve szenvedve, Tied most és örökre.
Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tird legyek!
Anyám, tebenned bízom és remélek, Anyám, teutánad epedek.
Anyám, te jóságos, kegyelmezz, Anyám, te hatalmas védelmezz.
Anyám, ó jöjj, segíts imádkozni! Anyám, ó jöjj segíts küzdeni!
Anyám, ó jöjj, segíts szenvedni! Anyám, ó jöjj, ne hagyj elveszni!
Hiszem, tudsz segíteni, ó hatalmas! Akarsz is segíteni, ó irgalmas!
Kell is segítened, ó hűséges! Fogsz is segíteni, ó kegyelmes!
Anyám, te vagy a kegyelmek anyja, Szomorúak vigasztalója,
Bűnösök oltalmazója és menedéke, Föld reménye s mennyek ékessége.
Ki kérte még segélyedet hasztalanul? Ki távozott tőled meghallgatatlanul?
Azért bizton mondom minden szenvedésben: Mária mindig segít, minden időben. Biztosan állítom életben s halálban: Mária mindig segít, minden balsorsban.
Azért hiszem s meghalok ezen hitemben, hogy veled leszek ó Anyám, fönn az égben.
Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. 
Tied élet s halálban, tied jó és balsorsban, 
Tied küzdve, szenvedve, tied most és örökre. 
Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek! Amen.
 

smiley

Hazánk Nagyasszonya

Hazánk Nagyasszonya, aki tisztel Téged.
Nehéz időket él a Te Magyar néped
Hiszünk egy jobb sorban és szeretünk Téged
Könnyező imánkból csokrot nyújtunk Néked
Semmi más nem maradt, csak szent segítséged
Ezért könyörög most a hű Magyar néped.

Mária , Mária maradj a Magyarnak segítő Asszonya.

Hazánk Nagyasszonya, hontalan reménye,
Árva nép gyámola, éjszakának fénye!
Hiszünk egy jobb sorsban és szeretünk Téged
Könnyező imánkból csokrot nyújtunk Néked
Semmi más nem maradt csak, csak szent segítséged
Ezért könyörög most a Te Magyar néped

Mária, Mária maradj a Magyarnak segítő Asszonya

Hazánk nagyasszonya, nem féltjük országunk,
Hiszen Neked adta első szent királyunk.
Ameddig velünk vagy, jöhet vészek vésze,
Erős lesz e nép, ha Te leszel vezére
Semmi más nem maradt csak szent segítséged
Ezért könyörög most a Magyar néped
Mária, Mária maradj a Magyarnak segítő Asszonya.

 

smiley

Prókai Tamás

A Sors Pecsétje

Magyarok Nagyasszonya! Drága Édesanyánk!
Sugárzó tekénteted vesd most mireánk!
Segéld meg árva magyari véredet
S óvón emeld fölénk most segítő két kezed!

Mérhetetlen a szenvedés, az ország veszőben!
Árva tyúk sem kotlik már a likas teknyőben!
Szent Szűvednek szerelmetes Fénye
Legyen rongyos testünknek enyhülése!

Könyörülj meg rajtunk egyetlen Anyánk,
Hisz’ Tied utolsó szögig meggyalázott Hazánk!
Szólj érettünk – esdve kérlek – pár jó szót Fiadnál,
Segítse meg szeretett népét e végső csatánál,

Mert az Idők mostan bevégeztettek,
S a magyar sorsa pecsétet tesznek!
Segítsen meg minket, e pecsét ne a halálé legyen,
Hanem az életé, és ne kelljen féljen

Az, ki tiszta szívéből Fényben él!
Hisz’ tudod jól, a magyari ilyen nép!
Szabadíts fel minket ezerév jármából,
S ébreszd fel végre a magyart rémlő álmából!

Magyarok Nagyasszonya! Drága Édesanyánk!
Sugárzó tekénteted vesd most mireánk!
Segítsd meg árva magyari véredet
S ne hagyd pusztulni e végső időkben! 
 

smiley

FOHÁSZ - Boldogasszony Anyánk


Boldogasszony Anyánk

Boldogasszony Anyánk, régi nagy Patrónánk!
Nagy ínségben lévén, így szólít meg hazánk:
Magyarországról, édes hazánkról,
Ne felejtkezzél el szegény magyarokról!

Ó Atya Istennek kedves szép leánya,
Krisztus Jézus Anyja, Szentlélek mátkája!
Magyarországról, édes hazánkról,
Ne felejtkezzél el szegény magyarokról!

Nyisd fel az egeket sok kiáltásunkra,
Anyai palástod fordítsd oltalmunkra.
Magyarországról, édes hazánkról,
Ne felejtkezzél el szegény magyarokról!

Kegyes szemeiddel tekintsd meg népedet,
Segéld meg áldásra magyar nemzetedet.
Magyarországról, édes hazánkról,
Ne felejtkezzél el szegény magyarokról!

Mert sírnak, zokognak árváknak szívei,
Hazánk pusztulásán özvegyek lelkei.
Magyarországról, édes hazánkról,
Ne felejtkezzél el szegény magyarokról!

Vedd el országodról ezt a sok ínséget,
Melyben torkig úszunk, Ó nyerj békességet.
Magyarországról, édes hazánkról,
Ne felejtkezzél el szegény magyarokról!

Irtsd ki, édes Anyánk, az eretnekséget,
Magyar nemzetedből a hitetlenséget!
Magyarországról, édes hazánkról,
Ne felejtkezzél el szegény magyarokról!

Hogy mint Isten Anyját régen tiszteltenek,
Úgy minden magyarok most is dicsérjenek.
Magyarországról, édes hazánkról,
Ne felejtkezzél el szegény magyarokról!

Tudod, hogy Szent István örökségben hagyott,
Szent László király is minket reád bízott.
Magyarországról, édes hazánkról,
Ne felejtkezzél el szegény magyarokról!

Fiad ellen sokat, megvalljuk, vétettünk.
De könyörögj értünk, s hozzája megtérünk.
Magyarországról, édes hazánkról,
Ne felejtkezzél el szegény magyarokról!

Jézus fiad előtt hajts térdet érettünk,
Mert ha nem cselekedsz egy lábig elveszünk.
Magyarországról, édes hazánkról,
Ne felejtkezzél el szegény magyarokról!
Dicséret, dicsőség legyen az Atyának,
A te szent Fiadnak, s Szentlélek mátkádnak.
Magyarországról, édes hazánkról,
Ne felejtkezzél el szegény magyarokról! 

 

smiley

Szűzanyám segíts!


Te adj erőt, hogy bízni tudjak,
Ha megbántanak, ne zokogjak.
Te add meg, hogy eltűrjenek,
Hogy hibáimmal is szeressenek.
Te erősítsd meg erőtlenségem,
Hogy hősként vigyem a keresztem.
Te légy árvaságom erős támasza,
Tudom, Te vagy a gyengék gyámola.
Te őrizd meg gyengülő eszem,
Hogy életem nagy teher ne legyen.
Ó adj azoknak szeretetet,
Akiknek én adtam életet.
Legyen szívükben jóság, irgalom,
Öregségemet értő szánalom.
Áldd, őrizd őket Édes Jézusom,
Hogy találkozzunk Nálad egykoron.
Vezess, erősíts, oltalmazz,
A végső órámon irgalmazz. Ámen

 

Szent Germanosz: Szűzanyához

Ó Úrnő, Isten egyedül téged adott nekem vigasztalásul:
   Szikkadt szárazságomra égi harmat;
   kiszáradt szívemet öntöző isteni patak;
   sötét lelkemnek fénylő lámpás;
   bolyongásomban útmutató;
   gyöngeségemben erő;
   ruhátlanságom betakarója;
   koldusszegénységem gazdagsága;
   idült sebeim gyógyszere;
   könnyeim fölszárítója;
   sóhajaim csitítója;
   bajaimban segítőm;
   bánatomban vigasztalóm;
   rabságomban szabadítóm,
   üdvösségem reménye:
   hallgasd meg könyörgésemet!
   Könyörülj rajtam!  Az emberszerető  Isten Anyjaként  tekints reám,  hajtsd
   füledet kéréseimhez, és teljesítsd lelkem forró vágyait. Ámen.

smiley

II. János Pál pápa: A Szűzanyához

    Légy áldott, ó, kegyelemmel teljes Szűz!
   Fogadj el minket, amilyenek vagyunk, itt melletted.
   Fogadj el minket! Tekints a szívünkbe!
   Fogadd el gondjainkat és reményeinket!
   Segíts nekünk Te, kegyelemmel teljes, hogy kitartsunk a kegyelemben, és ha
   szükséges lenne,  visszatérjünk  az élő  Isten  kegyelmébe, ami  az  ember
   legnagyobb és természetfeletti jósága.

smiley


 Máriához, drága Szűzanyánkhoz, tisztelettel járulunk.
Őt dícsérje hangos énekével. bizodalmas szózatunk.
Skapuláré szende Királynéja, kármeliták kegyes pártfogója,
Jóra térő bánatos kebellel, lábaidhoz borulunk.
Máriában kelt fel a világnak tiszta fényű csillaga.
Benne támadt lelki üdvösségünk, leggyönyörűbb hajnala,
Üdvözölt légy Kármel Ékessége, szétsugárzó kegyelmed edénye, 
Telt edény és benne sebeinknek gyógyerejű balzsama.
Máriánál, égi pártfogónknál, van segítség, oltalom.
Mint  a  harmat, száll szívéből  ránk is, csendesítő bizalom.
Hét örömmel áldva Istenünktől, szent öröm közt vált meg életétől 
Elvitetvén mennynek  országába, örök élte vigalom.
Máriának vállruhája rajtunk, gyermekének ismeri.
Ki beírva egylete sorába, e közös jelt viseli.
Ékesítve szent ruházatával, mint erős szent védő pajzsával, 
Lelkünket  a szörnyű kárhozatnak lángja már nem égeti.
Máriáért lelki fegyverekkel, szent örömmel harcolunk.
Mert hazánknak ő dicső Vezére, ő Királyné asszonyunk.
Bölcs vezére minden harcainknak, kísértések hogyha megrohannak 
Szűzanyánk végy karjaidba minket, amidőn majd meghalunk. Amen.
 

smiley


MINDSZENTY GEDEON

A SZERETET DALA

Szeretlek, szép szűz Mária!
Isten legszebb leánya,
Kiben a menny és föld ura
Örök kedvét találja;
Mert, mint a hófehér galamb,
Jövél a bűnös földre...
Szeretlek, szívem gyöngye!

Szeretlek, szép szűz Mária!
Jézusom szent szülője,
Illatfa, melybe oltatott
Üdvünk arany vesszője,
Szívedből lett a drága vér,
Mely eltörölte vétkem...
Szeretlek, én reményem!

Szeretlek, szép szűz Mária!
Te, Szentlélek arája,
Kinek fején a hét malaszt
Tündöklő koronája;
Csodálatos erényidért
Egész világ magasztal...
Szeretlek, tiszta hajnal!

Szeretlek, szép szűz Mária!
Lelkünk védelme, vára, -
Imáidért esengenek
A gazdag és az árva;
Kérd mindnyájunkért szent Fiad,
Nyerj éldást nemzetünknek...
Ó, Mária, szeretlek!
 

 

smiley

SZŰZ MÁRIA, ÉDESANYÁNK

Szűz Mária, Édesanyánk,
Senki sem szerette jobban Jézust, mint te,
Senki sem szenvedett többet Jézusért, mint te,
Senki sem hitt Jézusban olyan nagyon, mint te,
Senki sem követte Jézust olyan hűségesen, mint te,
Senki sem ismerte Jézust úgy, mint te,
Senki sem szolgálta jobban Jézust, mint te,
Senki sem volt olyan egy Jézussal, mint te,
Senki sem dicsőitette meg Jézust úgy, mint te
Senki sem engedelmeskedett Jézusnak úgy, mint te,
Senki sem részesült Jézus mindenhatóságából úgy, mint te.
Ó, drága Édesanyánk, ne fordítsd el tekintetedet rólunk,
földi zarándokokról, segíts minket, oltalmazz
és védelmezz minket a sok testi-lelki bajtól,
amelyek körülvesznek minket.
Isten Anyja és a mi Anyánk, állj mellettünk
a gonosz ellenség minden cselvetésekor,
adj nekünk állhatatosságot,
és vezess át minket biztosan
az élet nehészségein.
Ámen.

smiley

Minden könnycseppedet,
Mely bűneidért pereg,
Angyalok fogják fel
Rózsaszirom-tálba...
Rózsafüzér lesz majd
Szűzanya karjára.

Így mutat be végül
Szent Fiának minket,
Szivárványszín prizmán
Tisztítva bűnünket!
Édes reménységünk
Szűzanya jósága -
Rózsafüzér-imánk
Út, a Mennyországba!


Pozsonyi Ágnes

smiley

Te vagy földi éltünk Vezércsillaga,
Édes reménységünk, Kegyes Szűzanya
Téged rendelt jó anyánknak az Isten Fia,
Azért áldunk örvendezve, Ő Szűz Mária!

Te hajnalcsillag vagy Éltünk hajnalán,
Hogy kövessünk annak Egész folyamán.
Téged rendelt jó anyánknak az Isten Fia,
Azért áldunk örvendezve, Ő Szűz Mária!

Te reménycsillag vagy életünk tengerén,
Átragyogsz minden bú és baj fellegén.
Téged rendelt jó anyánknak az Isten Fia,
Azért áldunk örvendezve, Ő Szűz Mária!

Te mint reménycsillag mosolyogsz felénk,
Ha tűrve s Istenben bízva szenvedünk.
Téged rendelt jó anyánknak az Isten Fia,
Azért áldunk örvendezve, Ő Szűz Mária!

És ha leközelget éltünk alkonya,
Te vagy vigasz teljes esti csillaga.
Téged rendelt jó anyánknak az Isten Fia,
Azért áldunk örvendezve, Ő Szűz Mária 

smiley

Jertek hívek köszönteni szép Szűz Máriát!
Máriapócsi templomnak ékes csillagát!
Hoztunk neked, Szűz Mária, lángoló szívet,
oltárodra piros rózsát, kék nefelejcset.

Szeretettel jöttünk hozzád, szép Szűz Mária.
Mindnyájunkat fogadjál el, irgalmas Anya.
Hoztunk neked, Szűz Mária, lángoló szívet,
oltárodra piros rózsát, kék nefelejcset.

Ne sírjatok ti betegek és nyomorultak,
majd felderül még víg napja siralmatoknak.
Hoztunk neked, Szűz Mária, lángoló szívet,
oltárodra piros rózsát, kék nefelejcset.

Csak kérjétek Szűz Máriát, Jézus szent Anyját,
máriapócsi templomnak ékes csillagát.
Hoztunk neked, Szűz Mária, lángoló szívet,
oltárodra piros rózsát, kék nefelejcset.

Üdvözlégy máriapócsi szép Szűz Mária!
A te kegyes szemeiddel nézz mindnyájunkra!
Hoztunk neked, Szűz Mária, lángoló szívet,
oltárodra piros rózsát, kék nefelejcset.

Összetett kezekkel kérünk, kegyes Szűzanyánk.
most és halálunk óráján jöjj el mihozzánk!
Hoztunk neked, Szűz Mária, lángoló szívet,
oltárodra piros rózsát, kék nefelejcset.

Hogy akik most e szent helyen téged tisztelünk,
mennyországban Jézusodnál veled lehessünk.
Hoztunk neked, Szűz Mária, lángoló szívet,
oltárodra piros rózsát, kék nefelejcset. 

smiley

Atyaisten szép leánya, Mária, segíts!
Fiúisten édesanyja, Mária, segíts!
Téged megyünk köszönteni,
Méltóztassál meghallgatni.
Mindennemű szükségünkben, Mária segíts!

Szentlélekisten mátkája, Mária segíts!
Szentháromságnak tárháza, Mária segíts!
Téged megyünk köszönteni,
Méltóztassál meghallgatni.
Mindennemű szükségünkben, Mária segíts!

Üdvözlégy, édes reményünk, Mária segíts!
Üdvözlégy, szép menedékünk, Mária segíts!
Téged megyünk köszönteni,
Méltóztassál meghallgatni.
Mindennemű szükségünkben, Mária segíts!

Ha mi rólad gondolkodunk, Mária segíts!
Tisztább örömökben úszunk, Mária segíts!
Téged megyünk köszönteni,
Méltóztassál meghallgatni.
Mindennemű szükségünkben, Mária segíts!


Szent Fiadra buzgón kérünk, Mária segíts!
Kit öröm közt szültél nékünk, Mária segíts!
Téged megyünk köszönteni,
Méltóztassál meghallgatni.
Mindennemű szükségünkben, Mária segíts!

Hogy az Istent szerethessük, Mária segíts!
És szent kedve szerint éljünk, Mária segíts!
Téged megyünk köszönteni,
Méltóztassál meghallgatni.
Mindennemű szükségünkben, Mária segíts!

Hogy a vétket gyűlölhessük, Mária segíts!
Erényeidet követhessük, Mária segíts!
Téged megyünk köszönteni,
Méltóztassál meghallgatni.
Mindennemű szükségünkben, Mária segíts!

Igaz öröm nélküled nincs! Mária segíts!
Veled nem ér fel semmi kincs! Mária segíts!
Téged megyünk köszönteni,
Méltóztassál meghallgatni.
Mindennemű szükségünkben, Mária segíts!

Lelkünk tisztán tartásában, Mária segíts!
Lelki aggodalmainkban, Mária segíts!
Téged megyünk köszönteni,
Méltóztassál meghallgatni.
Mindennemű szükségünkben, Mária segíts! 

smiley

Szűz Mária, Jézus Szent anyja,

Kérünk Téged, hallgassál meg, Te égi csoda,

Földön élőket, mennyben lakókat,

Oltalmazzál, segítsél meg mindannyiunkat.

Nézz most ránk, gyermekeidre,

Boríts be köpenyeddel, maradj örökre,

Hívunk hát, jöjj el mihozzánk,

Könyörögjél lelkünkért, üdvösségünkért.

Kérünk most Téged, áldjál meg minket,

Erősítsd meg a hitünket, szórd ránk fényedet,

Mennyei anyánk, eljött mihozzánk,

Boldogságunk határtalan, vigyáz most reánk.

Hófehér tiszta lelkedet,

Óhajtjuk most oly nagyon, szeressél minket,

Ölelünk, Boldogság Anyja,

Köszönjük a törődést, üdvöz légy Mária!

smiley

Halkan hull az őszi este harmata…
Harmatozd rám égi kedved, Mária.
Oszladozzék balga szívem bánata.
Te vigyázz rám, boldogságos Szűzanya.
Hogyha kővel megdobnak az emberek,
Szeljek nékik ízes búza-kenyeret.
Töltse be a lelkemet a szeretet.
Tiszta szívvel áldhassam szent Gyermeked.
Bánatok közt elvadultam. Légy szelíd
térítőm, hogy égi Atyánk fényeit
szeplőtlenül tükrözhessem, mint a víg
tengerszem a hajnal ifjú fényeit.
Gyermek-kedvvel ámuljak a fényeken,
Rózsa legyen tövisek közt életem,
piros rózsa, virágozzak ékesen.
Rózsakertek öntözője, légy velem.
Ellankasztó szárazságot messze űzz.
Égjek a szent szerelemben, mint a tűz,
égi Tűznek tűztestvére, kit derűs
kötelék a legfőbb Tűzzel összefűz.
Fáradtságban biztatásod el ne vedd.
Cirógasson langyos, puha tenyered.
Jó öledbe hajtva tikkadt fejemet,
megbékéljek mint a megvert kisgyerek.
Hogyha majd egy furcsa órán meghalok,
mint Fiadat úgy öleljen két karod.
Köszöntsenek örvendezve angyalok.
Fogadjon be országodba magzatod.
Amen.

Édesanya, boldog anya,
Virágszülő Szűz Mária,
Világrászült virágodnak,
Ajánlj minket szent Fiadnak.

Ha nem ajánlsz, hova menjünk?
Nincs egy izrom épség bennünk.
Minden épet, minden szépet
Fölfaltak a cudar évek.

Mind a tíz bűnnel komáztunk,
Belzebubbal paroláztunk,
Ami csepp jó maradt bennünk,
Lemarta az idegen bűn.

Csúfra mégis megmaradtunk,
Nem nyílt meg a föld alattunk,
Kikerültük a koporsót,
Itt vagyunk most, legutolsók,

Legutolsók a világnak,
Kik a szívünkbe nem látnak,
De tenálad, Asszonyunknál,
Tudjuk, hogy csak irgalom vár.

Eddig is mint nyitott könyvben,
Úgy olvastál a szívünkben.
Bűneinket végigsírtad,
De ítélni föl nem írtad.

Te látod, hogy szívünk marja
A bűnbánat jeges karma,
Pislog már a keserűség
Hamvából a régi hűség.

Már a régi hit is mozdul,
A meleg vér meg-megpozsdul.
Ami szégyenünkre válott,
Szemünkről már hull a hályog.

Látjuk már, hogy mi rossz, mi jó,
Tudjuk, mi félteni való.
Sereglünk a Krisztus elé,
De hogy álljunk szeme elé?
Mit mondjunk, ha reá kérdez?
Szólj helyettünk, anyánk édes,
Annyit mondj csak: rosszak vagyunk,
De mégis a tied vagyunk.

 

Ómagyar Mária-siralom

Átírás

Voltam sírás-tudatlan
s most sírva szenvedek.
Epesztő fájdalomtól
testem, lelkem beteg.

Fiam volt szép világom,
sugaras, mint a nap,
s én édes örömemtől
zsidók megfosztanak.

Én édes fejedelmem,
egyetlen magzatom,
tekints síró anyádra
és könnyebbítsd bajom.

Szemem csak könnyel árad,
szívem csak búval él.
Hullt véred harmatától
a lelkem elalél.

Ó, virágok virága,
fényességes világ,
kínok-gyötörte tested
vasszeggel verik át.

Ó, jaj nekem, fiam, jaj!
A méz megkeserűl,
szegényül ékességed,
véred csobogva dűl.

Hulló könnyem mutatja
s szűnetlen sóhajom,
hogy meggyötör sebével
a belső fájdalom.

Halál, szakassz le engem,
csak hagyd meg gyermekem.
Maradjon meg királynak
és úrnak lelkemen.

Ima a Szűzanyához

Velem voltál jó Szűzanyám fájdalomban vigasztaltál

átöleltél rám hajoltál éjjel-nappal erőt adtál.

Te voltál a menedékem,fájdalmamban segítségem.

Szent fiadat kérjed szépen, adja vissza egészségem.

Ó Szűzanyám állj mellettema kezemet ne engedd el.

Kétségbe esni ne hagyj,szívembe békességet adj.

És ha eljön az óra,ha indulok a nagy útra.

Térden állva leborulva szent nevedet magasztalva

sóhajtom ki lelkemet.Szűz Mária égi anyám, óh

hallgasd meg az én imám.Hozzád szólok benned bízva,

szomorúak nagy vigasza.Sok bánat a földi éltem,

segítsd nekem elviselnem.Nyújtsd ki mennyből

szent kezedet,segítsd vinni keresztemet.Kérjed értem

Szent fiadat,tudom jól,hogy terád hallgat.Hogy majd

az ő szent nevében,köszönthetlek fönt az égben.Ó

hallgasd meg kérésemet, hogy dícsérjem szent

nevedet és fogadd el az én imám Szűz Mária édesanyám.

Amen.  
 

 

A Szentolvasó

A Szentolvasó imádkozásával Isten Anyját tiszteljük és megváltásunk titkaira emlékezünk. 
A Szentolvasó egy-egy szakaszát "tizednek" nevezzük. Minden tized egy Miatyánkkal kezdődik, 
rnajd tíz Üdvözlégy következik, melybe a "titkot" befűzzük, végül egy Dicsőség zárja. 
A teljes Szentolvasó tizenöt tizedből áll, melyet három részre osztunk. 

AZ ÖRVENDETES OLVASÓ TITKAI: 
A bevezető három Üdvözlégyre: 
1. aki hitünket növelje, 
2. aki reményünket
erősítse, 
3. aki szeretetünket tökéletesítse. 
A tizedekre: 
1. akit te, Szent Szűz a Szentlélektől fogantál; 
2. akit te, Szent Szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál; 
3. akit te, Szent Szűz a világra szültél; 
4. akit te, Szent Szűz a templomban bemuta
ttál; 
5. akit te, Szent Szűz a templomban megtaláltál. 

A FÁJDALMAS OLVASÓ TITKAI: 
A bevezető három Üdvözlégyre: 
1. aki értelmünket megvilágosítsa, 
2. aki emlékezetünket megerősítse, 
3. aki akaratunkat tökéletesítse. 
A tizedekre: 
1. aki érettünk vér
rel verítékezett; 
2. akit érettünk megostoroztak; 
3. akit érettünk tövissel koronáztak; 
4. aki érettünk a keresztet hordozta; 
5. akit érettünk keresztre feszítettek. 

A DICSŐSÉGES OLVASÓ TITKAI: 
A bevezető három Üdvözlégyre: 
1. aki gondolatainkat irá
nyítsa, 
2. aki szavainkat vezérelje, 
3. aki cselekedeteinket kormányozza. 
A tizedekre: 
1. aki a halálból feltámadott; 
2. aki a mennybe fölment; 
3. aki nekünk a Szentlelket elküldötte; 
4. aki téged, Szent Szűz, a mennybe fölvett; 
5. aki téged, Szent
Szűz, a mennyben megkoronázott. 

A Szentatya által 2002-ben meghirdetett
VILÁGOSSÁG OLVASÓ titkai: 
A bevezető három Üdvözlégyre: 
1. aki megtisztítson minket,
2. aki lelkünk békéjét megőrizze, 
3. aki a Szentségekben megerősítsen. 
1.aki a Jordán vizében megkeresztelkedett,
2.aki Kánában megmutatta isteni erejét,
3.aki meghirdette Isten országát, 
4.aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét
5.aki az Eucharisztiában nekünk adta magát. 

Végül az alábbi könyörgést mondhatjuk: 
V/Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja! 
R/Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire! 
Könyörögjünk! Úristen, a te egyszülött Fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte 
nekünk az örök élet jutalmát: add meg, kérünk, hogy e titkokról a Boldogságos Szűz Mária 
szentolvasójának elmondásával megemlékezve, utánozzuk, amit magukban foglalnak, és 
elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által.

Amen. 

mail

 

mail

Szuhanics Albert

Boldogasszony Anyánk

Boldogasszony Anyánk, tekints le az égből, 
Őrizőn figyelj ránk, a mennyei székből! 
Miként egy jó anya, úgy nézzél e népre, 
Add, hogy fogyásunknak, végre legyen vége! 

Szent István királyunk, egykor szent kezedbe, 
Ajánlá országunk, esküdvén nevedre. 
Óvó tekinteted járjon minket körül, 
Mi boldogok leszünk, az Isten könyörül! 

A Kárpátok ölén imád minden magyar, 
Új zsoltárok zengnek hegyen, völgyön hamar! 
Szent fiad örvendez, mi rossz, fordul jóra, 
Ím visszatér Urunk, közeleg az óra! 

Légy hát engedelmes, legyél töredelmes, 
Legyél szerelmetes, szeretettel teljes! 
Lelkedet mossad hát, patyolat tisztára, 
Úgy várjál Uradra, Istened szavára! 

Üdvözlégy Mária, Istennek szent anyja, 
Királynőnk, magyarok Nagy-Boldogasszonya! 
Apostol-királyink, országunk szentjei, 
Előtted szolgálnak, míg létük mennyei. 

Érdemük láthatják, angyalok az égben, 
Koronánk üzenet, úgy ahogyan régen. 
Szent és sérthetetlen ez az ország, s népe, 
Legyen itt boldogság, bőség, örök béke!

 

mail


Litánia a tisztítóhelyen szenvedő lelkekért

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!
Mennyei Atyaisten Irgalmazz a megholt híveknek!
Megváltó Fiúisten Irgalmazz a megholt híveknek!
Szentlélek Úristen Irgalmazz a megholt híveknek!
Szentháromság egy Isten Irgalmazz a megholt híveknek!
Szentséges Szűz Mária Könyörögj a megholt hívekért!
Istennek Szent Anyja Könyörögj a megholt hívekért!
Szüzek Szent Szüze Könyörögj a megholt hívekért!
Mindnyájan szent angyalok és főangyalok! Könyörögjetek a megholt hívekért!
Mindnyájan a dicsőült szentek lelkei! Könyörögjetek a megholt hívekért!
Mindnyájan szent pátriárkák és próféták! Könyörögjetek a megholt hívekért!
Mindnyájan szent apostolok és evangélisták! Könyörögjetek a megholt hívekért!
Mindnyájan Krisztusnak szent tanítványai! Könyörögjetek a megholt hívekért!
Mindnyájan aprószentek! Könyörögjetek a megholt hívekért!
Mindnyájan szent vértanúk! Könyörögjetek a megholt hívekért!
Mindnyájan szent püspökök és hitvallók! Könyörögjetek a megholt hívekért!
Mindnyájan szent egyháztanítók! Könyörögjetek a megholt hívekért!
Mindnyájan szent papok és leviták! Könyörögjetek a megholt hívekért!
Mindnyájan szent szerzetesek és remeték! Könyörögjetek a megholt hívekért!
Mindnyájan szent szüzek és özvegyek! Könyörögjetek a megholt hívekért!
Istennek minden szentjei! Könyörögjetek a megholt hívekért!
Légy kegyelmes nekik! Könyörülj Uram rajtuk!
Légy irgalmas nekik! Mentsd meg Uram őket!
Minden gonosztól! Mentsd meg Uram őket!
A te haragodtól! Mentsd meg Uram őket!
Igazságod szigorától! Mentsd meg Uram őket!
Nagy bánatuktól! Mentsd meg Uram őket!
Fájdalmas várakozásuktól! Mentsd meg Uram őket!
Szigorú rabságuktól! Mentsd meg Uram őket!
A tűz kínjaitól! Mentsd meg Uram őket!
Nagy szenvedéseiktől! Mentsd meg Uram őket!
Megtestesülésed által! Mentsd meg Uram őket!
Születésed által! Mentsd meg Uram őket!
Szentséges neved által! Mentsd meg Uram őket!
Keresztelésed és szigorú böjtölésed által! Mentsd meg Uram őket!
Mély alázatosságod által! Mentsd meg Uram őket!
Tökéletes engedelmességed által! Mentsd meg Uram őket!
Szeplőtelen tisztaságod által! Mentsd meg Uram őket!
Legnagyobb szegénységed által! Mentsd meg Uram őket!
Legyőzhetetlen türelmed által! Mentsd meg Uram őket!
Szentséges Szíved végtelen szeretete által! Mentsd meg Uram őket!
Munkáid és fáradságaid által! Mentsd meg Uram őket!
Véres verejtéked által! Mentsd meg Uram őket!
Kegyetlen fogságod által! Mentsd meg Uram őket!
Fájdalmas megostoroztatásod által! Mentsd meg Uram őket!
Tövisekkel való csúfos megkoronáztatásod által! Mentsd meg Uram őket!
Igazságtalan elítéltetésed által! Mentsd meg Uram őket!
Fájdalmas kereszthordozásod által! Mentsd meg Uram őket!
Kínteljes felfeszíttetésed által! Mentsd meg Uram őket!
Öt szent sebed által! Mentsd meg Uram őket!
Keserű halálod által! Mentsd meg Uram őket!
Minden szenvedésed által! Mentsd meg Uram őket!
Dicsőséges föltámadásod által! Mentsd meg Uram őket!
Csodálatos mennybemeneteled által! Mentsd meg Uram őket!
A vigasztaló Szentlélek elküldése által! Mentsd meg Uram őket!
A boldogságos Szűz érdemei és közbenjárása által! Mentsd meg Uram őket!
Az ítélet napján! Mentsd meg Uram őket!
Mi bűnösök! Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy a tisztítóhelyen szenvedő lelkeken könyörülni méltóztassál!
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy bűneiket megbocsátani méltóztassál! Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy büntetéseiket elengedni méltóztassál! Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy őket a sötétség kínjaiból kiszabadítani méltóztassál! Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy vágyukat a mennyei boldogság után kielégíteni méltóztassál! Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy elhunyt szüleinknek, testvéreinknek, rokonainknak és barátainknak
az örök nyugodalmat megadni méltóztassál! Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy elhunyt jótevőinket és mindazokat, akikért imádkozni tartozunk,
a mennyek országába fölvenni méltóztassál! Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy szívünket a világ csábításaitól tisztán megőrizni méltóztassál!
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy egykoron, ha a halál árnyékában pihenünk,
szövetségesünk és világosságunk lenni méltóztassál! Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy egykoron az igaznak halálával távozzunk el! Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Istenünk és Megváltónk! Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Adj örök nyugodalmat nekik!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Adj örök nyugodalmat nekik!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Adj örök nyugodalmat nekik!
Uram, irgalmazz nekik! Uram, irgalmazz nekik!
Krisztus, kegyelmezz nekik! Krisztus, kegyelmezz nekik!
Uram, irgalmazz nekik! Uram, irgalmazz nekik!
Miatyánk…
Üdvözlégy…
A pokol kapujától! Szabadítsd meg, Uram lelkeiket!
Uram, hallgasd meg könyörgésünket! És kiáltásunk jusson eléd!
Könyörögjünk!
Úristen, minden hívednek teremtő és megváltó Istene!
Bocsásd meg a te szolgáid és szolgálóid lelkének minden bűnét,
hogy a te kegyelmedet, melyet mindenkor óhajtottak,
buzgó könyörgéseink által megnyerjék.
Mennyei Atyánk!
A te szent Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus érdemeiben bízva,
mély alázatossággal leborulva könyörgünk elhunyt híveidért,
kik mivel elkövetett bűneikért földi életükben eleget nem tehettek,
s azok miatt szent színed látására nem juthattak,
engedd el nekik kegyesen még hátralevő büntetésüket!
Engedd el különösen azokét, kik e siralom völgyében
szüleink, rokonaink, barátaink s jótevőink voltak,
és akik talán a mi rossz példánk és botrányos viselkedésünk miatt szenvedik a tisztítótűz kínjait!
Bocsásd ki őket a szenvedés helyéről, hogy az örök világosság honában
minél előbb szemlélhessék szent arcodat
s dicsérhessenek mindörökké, ugyanazon Jézus Krisztus által,
ki leszállván a pokol tornácába
a megváltásra várakozó atyákat onnan a mennybe vitte,
hol most jobbodon ülve, veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, mindörökkön-örökké.
Ámen.

 

mail

HÁLA NÉKED SZEPLŐTELEN SZŰZ MÁRIA!

Szeplőtelen Mária Te Istentől arra teremtettél,
Hogy Anyja légy Fiának Karácsony éjjelén.
Megóvott Tégedet a bűn minden foltjától,
Mert általad küldte el közénk a Megváltót.

Az Úr eszköze voltál akkor, most, s örökké,
Ma népek pártfogója, s ügyvédje Istennél.
Tudjuk, hogy Fiadat naponta sebezzük,
Tenger bűnünkkel újból a keresztre szegezzük.

Tudjuk, mi emberek gyarlóvá lettünk,
Az Atya parancsát már kezdetben megszegtük.
Szent Fiad vállalta, hogy a Gonoszt eltiporja,
Te segítője lettél az irdatlan harcban.

Kérünk, óh Mária, ki bűntől mentes lett,
S Fiad szava Téged Anyánkká tett,
Nyújts felénk kezed, hogy a sártól szabaduljunk,
Gyermeked Vére által mi, s a világ megtisztuljunk!

Szent, s boldog lesz a Karácsony, Fiad jövetele,
Ha szívünkbe a Te szereteted költözik be!
Segíts hát Mária, Isten Szülője!
Segíts, hogy lelkünk a rosszat legyőzze!

Mi is készíthessünk jó meleg jászlat,
Hol Kisded Gyermeked békésen alhat!
Védve Őt a világ durva zajától,
Remélve, hogy elvezet Ő minket az Örök Hazához!

mail

Tudjuk jól, hogy a Szent Szűz az ég és a föld Királynője, 
de még inkább Édesanya, mint Királynő, s nem kellene azt hinnünk, 
hogy kiváltságaival elhomályosítja a többi szent dicsőségét, 
mint a felkelő nap a csillagok fényét.
Istenem, mennyire idegen tőle ez a gondolat! 
Egy anya, aki kioltja gyermekeinek ragyogását!
Én éppen az ellenkezőjét gondolom, s azt hiszem, 
hogy vele együtt még sokkal, 
nagyobb fénnyel fognak ragyogni a választottak.

Kis Szent Teréz

mail


MÁRIA JÓ ANYÁNK!

KÉRÜNK, HOGY NÉZZ LE RÁNK

Mária, jó anyánk, kérünk, hogy nézz le ránk,
Ó nézz, ó nézz le ránk !
Hittel sok gyermeked tőled vár szép jelet,
Tőle, tőled, ó jó anyánk!

Mária, jó anyánk,
Kérünk, hogy nézz le ránk!

Új arcok, új szavak, új eszmék hullanak,
Mégsincs, mégsincs remény !
Megfáradt szép szemek megtörten fénylenek,
Ó mért, ó mért, ó mondd: miért?

Mária, jó anyánk,
Kérünk, hogy nézz le ránk!

Eltévedt nemzedék két kézzel szórja szét
Minden kincsét, hitét!
Nem hisznek semmiben, nem bíznak senkiben
Ó mért, ó mért, ó mondd: miért?

Mária, jó anyánk,
Kérünk, hogy nézz le ránk!

Mária, jó anyánk, kérünk, hogy nézz le ránk,
Ó nézz, ó nézz le ránk !
Hittel sok gyermeked tőled vár szép jelet,
Tőle, tőled, ó jó anyánk!

Mária, jó anyánk,
Kérünk, hogy nézz le ránk!
 

mail


Szűzanyánk, kérve kérünk,

vedd pártfogásodba imáinkat, és terjeszd Szent Fiad elé: 

Fogadd el imáimat boldogságot Szűz Mária és szeretettel teljes anya, mellyel téged gyermeki szeretettel tiszteltelek és eszközölt ki dicsőséges életed érdemeivel, hogy részem legyen a kegyelmekben, melyek a legszentebb Oltáriszentségből áradnak. Ámen
 

mail


IMA MENNYEI ÉDESANYÁNKHOZ

.
Irgalmas Szűzanyám! Istennek szent Anyja!
Kérlek, tekints reám, esdeklő lányodra.
Végy oltalmad alá, óvjad minden léptem,
Irányítsd életem, légy a menedékem -

.
Édesanyám helyett egyengesd utamat,
Ne engedj hátrálni, ha nagy a feladat -
Emeld fel magadhoz vergődő lelkemet,
Erősítsd és ápold gyengülő hitemet.

.
Kérlek, esedezzél Szent Fiadnál értem -
Bocsássa meg minden gyarlóságom, vétkem.
Ha kissé csüggedek, ne hagyjál el engem,
Szívemből szeretlek - légy a menedékem

.
Hozzád száll sóhajom - magyar családokért,
Világszerte szétszórt fiataljainkért -
Anyai jóságod érintse lelküket,
Kulcsolják imára mind a két kezüket.

.
Kérjed Szent Fiadat: bocsássa meg nekik
Minden mulasztásuk, esendő vétkeik -
Keressék az utat - mely Őhozzá vezet,
Hálaadást zengve dicsérjék nevedet.

.
Egyesítsél minden szétszakadt családot,
Palántálj szívükbe szeretet virágot -
Virítsanak majdan - év minden szakában,
Oltárt ékesítve Atyánk otthonában.

.
Édesanyák lelke nagy csokorba fogva,
Szőnyegként terül el, lábad elé szórva -
Te vagy mindannyiunk igaz erőssége,
Minden édesanya örök példaképe.
 – 

mail


HIMNUSZ A BOLDOGSÁGOS SZŰZHÖZ

Üdvözöllek, irgalmasság Anyja,
szép reménység, megbocsátás Anyja;
Istenszülő, kegyelmek szent Anyja,
égi-tiszta örvendezés Anyja.
Szent Szűz, áldunk!

Új tavaszvölgy, liliomillattal,
elárasztva mennybéli javakkal;
jöjj, Szűzanyánk, hathatós szavaddal,
szállj le hozzánk, ments meg irgalmaddal.
Szent Szűz, áldunk!

Égi Atyánk megteremtett téged,
Egyszülöttje betöltötte méhed;
termő ággá ojtott a Szentlélek,
zengjen áldás mindhárom Személynek.
Szent Szűz, áldunk! Amen.
 

mail

 

Elhoztuk néked hű szívünk 
S te tárt karokkal vársz reánk, 
kik porlepetten érkezünk. 

Mert mindig vársz és szent öledben 
reánk vár Isten egy Fia, 
Dicsérjen ég és föld szüntelen 
áldott besnyői Mária! ....

 

mail

Drága Királynőnk, anyja a könyörületnek,
élet, édesség, reményünk, köszöntünk!
Hozzád kiáltunk Éva száműzött fiai.
Tehozzád sóhajtunk, könnyezve, zokogva
ebből a siralomvölgyből. Ezért tehát,
szószóló jó Anyánk, sugaraid
könyörületes szemednek fordítsad felénk!
És Jézust, áldott méhed drága gyümölcsét is,
nekünk száműzésünk után mutasd meg!
Ó, kegyes, ó jó,
ó, édes szép Szűz Mária!
Amen

mail

IMÁDSÁG SZŰZANYA SZEPLŐTELEN SZENT SZÍVÉHEZ

Szűz Mária Legszentebb Szíve kérünk, járj közben minden hivatását kereső lélekért és azokért, akik már elköteleződtek, hogy a Te példádról véve mindig ki tudják mondani az IGEN-t Isten Akaratára és Veled egyesülve égjenek a vágytól, hogy a maguk megszentelődése mellett a környezetükben élők megszentelődésére is törekedjenek.

Segíts Kegyelmek Anyja, hogy minden szükséges kegyelmet megkapjanak a hivatásukat keresők és a megszentelt úton járók,
hogy a Te szent tisztaságodat, engedelmességedet és szegénységedet kövessék és ezen az úton hűségesen megmaradjanak.

Amen.

mail

ÜDVÖZLÉGY


Nem tör fel ajkunkról harsogó ária,
csak egy halk imádság: Üdvözlégy Mária!
E fohásszal sok-sok százezer magasztal,
s méltó is vagy rá, mert teljes vagy malaszttal.


Csillagos glória koszorúzza fejed,
egek Királynője, az Úr van Teveled!


Az angyal is már e szavakkal üdvözölt,
mondván: Áldott vagy Te az asszonyok között;
nem fogható hozzád még királyi hölgy se,
áldott vagy, s áldott a Te méhed gyümölcse:
Jézus.


Asszonyunk Mária! – Hozzád folyamodunk,
Te légy közbenjárónk, Te légy a gyámolunk,
nincs semmi, mit Isten Tőled megtagadna,
mivel Te vagy az Istennek szent Anyja;


Uradhoz–fiadhoz imádkozzál értünk
bűnösökért, főként életünk vége táján,
imádkozzál most és halálunk óráján.
Ámen!


(Kunszery Gyula)

mail

 

MENNYEK SZÉP VIRÁGA

Mennyek szép Virága, világnak Királynő Asszonya,
Dicsőség Tenéked Boldogságos Szűzanya!
Lettél Édesanyja minden gyermekednek,
Hűséges Patrónája népünknek, lelkünknek.
Kérünk most országunk Patrónája,
Jó Anyánk, Örök Szereteteddel nézz le ránk!

Fogd meg a kezünket, mit annyi idő és sok harc után imára kulcsolunk,
Légy Áldott, szelídségben is erős, Istenhez vezető Boldogasszonyunk!
Erősíts meg hűségben, tartásban, és vezess Szent Fiadhoz, kérünk,
Hogy bukdácsoló lépteinket immár befejezhessük!
Legyen Általad is velünk Isten nagy Áldása!

 

mail

 

Angyalok királynője drága édes Szűzanyám.

Angyalok királynője drága édes Szűzanyám,
légy az én édesanyám is, aki menedéket tőled vár.
Köszöntelek mennyei Szűz könnyes szemmel Téged,
kezünkbe szorítjuk ajándékba kapott rózsakoszorú-füzéred.

Imádkozva előtted térdelünk hálát rebeg ajkunk,
Jézus énekét is hangosan templomba hangoztatjuk.
Jézus csodák gyermeke, Te vagy nekünk az élet,
mert ajándékba adtad nékünk hitet, reménységet.

Százezer szó is kevés lenne dicsőíteni Téged,
Jézusom soha ne hagyd el az emberiséget.
Betegség és szegénység ne legyen a földön,
minden rossz, ami volt örökre eltűnjön.

Angyalok királynője drága édes Szűzanyám,
légy az én édesanyám is, aki menedéket tőled vár.
Kérd meg Szent fiadat, hogy szent áldását adja,
a világ nélküle teljesen elpusztulna.

Üres és sivár lenne Jézus nélkül az élet,
a kereszt által adta nekünk a kereszténységet.
Vére a keresztfáról a földre cseppent,
önfeláldozása által adta tudtunkra mennyire szeret minket.

Angyalok királynője drága édes Szűzanyám,
fogadj engem is gyermeked közé, aki menedéket tőled vár.
Ölelj magadhoz, ne hagyj mindnyájunkat elveszni,
minden áldott nap Jézus kegyelmébe kell bízni.

Katalin Lackó

mail

Drága Édes Szüzanyám, 
légy mindig melletem és vigyáz reám.
Te vagy az aki meghallja óhajom,
esedezve kérlek légy pártfógom.

Te vagy mindenki édesanyja,
aki hozzád könyörög el nem vesz soha.
Mindenki szivét meghallgatod,
könnyes szemmeket felszáritod.

Drága Édes Szüzanyám, 
hozzád emelem szivem bánatát.
Ne hagyj el vesszni engemet,
mert Te vagy az aki megnyugtatja lelkemet.

Katalin Lackó

mail

Aranymiatyánk 

Virág-szombaton este 
Mária fiát kérdezte 
Jövő héten mit fogsz tenni 
Szent fiam mit fogsz szenvedni 

Virágvasárnapján mit fogsz tenni 
Szent fiam mit fogsz szenvedni 
Akkor anyám király leszek 
A Jeruzsálemba bé megyek 

Hát nagy hétfőn mit fogsz tenni 
Szent fiam mit fogsz szenvedni 
Akkor anyám beteg leszek 
A templomba nem mehetek 

Hát nagykedden mit fogsz tenni 
Szent fiam mit fogsz szenvedni 
Akkor anyám vándorolok 
Az utcákon le s fel járok 

Nagyszeredán mit fogsz tenni 
Szent fiam mit fogsz szenvedni 
Akkor anyám hamis Júdás 
Engem harminc pénzért elád 

Nagycsütörtökön mit fogsz tenni 
Szent fiam mit fogsz szenvedni 
Anyám Getszemáni kertben 
Felmegyek az olajok hegyikbe 

Jézus a Getszemáni kertben 
Fenn az olajok hegyikbe 
Térgyen állva imádkozik 
Piros vérrel izzadozik 

Nagypénteken mit fogsz tenni 
Szent fiam mit fogsz szenvedni 
Akkor anyám egy keresztre 
Fel leszek én majd feszítve 

Te a kereszt alatt leszel 
Szent kezeddel el nem érhetsz 
Szent kezeddel el nem érhetsz 
Szűz öledbe le nem tehetsz 

Hát nagyszombaton mit fogsz tenni 
Szent fiam mit fogsz szenvedni 
Akkor anyám koporsómba 
Bészállok a gyászos síromba 

Húsvét napján mit fogsz tenni 
Szent fiam mit fogsz művelni 
Akkor anyám feltámodak 
Mennyországba uralkadok 

Húsvét után ötven napra 
Piros pünkösd hajnalára 
Elküldöm a vigasztalót 
A fehér színű galambot 

Pünkösd után nyolcvan napra 
Nagyboldogasszony napjára 
Felviszlek a mennyországba 
A mennyei boldogságba 

Ámen

mail

Drága Édes Szüzanyám, 
légy mindig melletem és vigyáz reám.
Te vagy az aki meghallja óhajom,
esedezve kérlek légy pártfógom.

Te vagy mindenki édesanyja,
aki hozzád könyörög el nem vesz soha.
Mindenki szivét meghallgatod,
könnyes szemmeket felszáritod.

Drága Édes Szüzanyám, 
hozzád emelem szivem bánatát.
Ne hagyj el vesszni engemet,
mert Te vagy az aki megnyugtatja lelkemet.

Katalin Lackó

mail

 

 

Megosztás Megosztás a Facebook-on