Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


** Idézetek-Versek / Szeretet gondolatok

 

Boldog névnapot !
 
heart
 

A szeretet


  A szeretet ölelése
felmelegít, bárhogy fázom,
magány szűköl a sarokban,
hagyom veszni, nem sajnálom.

A szeretet reményt kelt,
biztatón nyújtja kezét,
érintése megnyugtat,
érzem sugárzó erejét.

A szeretet gyógyít, s míg
szívemben ablakot nyit,
dobbanása töri a csendet,
messze űzi kínzó árnyait.

A szeretet magasba emel,
értéke felbecsülhetetlen,
míg lélegzetét hallgatom,
békét teremt a lelkemben.

Alkony / Ilona Zagyi Gáborné /

mail

Valamit nem értek
 
  Régóta ismerlek már Istenem,
S egyre halkulnak bennem a "miért"-ek.
De homályos elmém bárhogy derül is,
valamit most sem értek.

Tudom, szereted minden művedet,
mert minden műved nagyszerű, remek.
Szereted a virágot, hisz színében
a mennynek színei tündökölnek.

Szereted a csillagot: tiszta, fényes.
A követ is: ház lesz, véd, menhelyet, ád;
a harmatot, a forrást: makulátlan,
s mert szótlanul terem, a füvet, s a fát.

Az állatot, mert törvényed szerint él,
s mint az ember, testvérbe nem harap;
a szitakötöt, fecskét sast, galambot,
méhet és minden zümmögő bogarat,

Mik a szivárvány száz színét ragyogják,
s himporuk, pelyhük, tolluk lágy, puha;
szereted a gyermeket, mert arcán
az ártatlanság égi mosolya.

Szép minden műved, hát hogyne szeretnéd,
Gyönyörködsz benne, mind, mind értem ezt!
De engem, aki szégyenedre válok,
ezt nem értem, hogy engem miért szeretsz?!

Bódás János

mail

 
"A világ nem adhat neked semmit, mert a világ egy tükör, amely pontosan azt tükrözi vissza, amit elmédbe elhelyeztél. 
Önmagad visszatükröződését tapasztalod lépten-nyomon. 
A világ nem adhat gazdagságot, lelki békét, szeretetet, boldogságot vagy mély belső örömet.
 A világ csak visszatükrözheti a már benned jelen lévő gazdagságot, lelki békét, szeretetet, boldogságot, mély belső örömet." 
Catherine Ponder
 
mail
 
Della Mária

A szeretet háza

Én házat építenék a szeretetnek,
kinyitott ajtaján ti is bemehettek.
Kő-erős falait díszíteném dúsan,
betérnének ide elfáradtan sokan.

Fehér fény ragyogás tölti be a teret,
hűs, csendes békére találnak a lelkek.
Szíve őrömét érzi a boldogtalan,
bűn terhét lerakva lép tovább gondtalan.

Szemedről letörlik fájdalmad könnyeit,
a társtalan igaz barátokra lel itt.
E helyen mindig győz a jó, az igazság,
nem földi hely ez, hanem égi mennyország.
 
mail
 
Legyen számodra néhány óra
 
A hétköznapok rohanásában,
Legyen számodra néhány óra,
Mikor szívedet betakarja,
A béke puha, álomtakarója.

Hunyd be a szemed, és pihenj meg,
Hallgasd, ahogy a csend mesél,
S amit szeretettel, szívből adnak,
Elfogadni azt soha ne félj.

Tanuld meg: lehet ébren álmodni,
Fényeset, szépet, ezer csodát.
Hagyd, hogy kihulló könnyed lemossa,
Fájdalmas múlt útjának porát.

Életünk sokszínű tarka függöny,
Sötét a bú, s az öröm fehér.
Az ember, mert így van megteremtve,
Ösztönösen is folyton remél.

Nem is tudjuk tán, de mindig várunk,
Sokszor talán csak néhány szóra.
Barátra, szívre, egy kis mosolyra,
Hogy jusson ránk is néhány óra.

Nem gyenge az, aki mer szeretni,
S választ sok kérdésre nem keres.
Szemünkkel nem látjuk, mi a fontos,
A lényeghez a szívünk vezet.

(Farkas Éva) 
 
mail
 
Kedves Embertársam,
Most kérlek, figyelj jól,
Mert ez a vers hozzád szól.

Sose legyen a szívedben harag,
Mindig szeresd a másikat.
Ha néha bántanak, tudom fájhat,
De a bánat meg nem vidámíthat.
Hát kérlek, a szeretettel
Öld meg a fájdalmat.

Hisz a gonosz őrt állva azt várja,
Hogy elaludjon szívedben
A szeretet lámpása,
De ha a szeretetnek engedsz,
Isten szól a szívedhez.
Akkor lesz igazán értékes,
A belőle fakadó érzésed
Elvezet egy csodás,
Boldog élethez!

Gonosz mindig lesz,
Amíg el nem jön az ítélet,
Az életed vele ne mérgezd,
Ezért hacsak lehet,
Figyelembe ne vedd!
Szeretettel kérlek,
Miatta, soha ne vétkezz!

Szatmári Delina
 
mail
 
A szeretet útja.

Igaz szeretetre vágyik minden ember,
Érte igazából tenni semmit nem mer,
Elindul az úton, a szeretet útján,
S hirtelen megfordul egy fájdalom után.
Éles tövist hordoz eztán a szívében,
Tovább lépni nem mer ezen az ösvényen,
Félti az életét újabb csalódástól,
Türelem, mit elvár ilyenkor másoktól.

A legszebb érzés az, miben nem tud hinni,
Mert a fájdalmától nem tud szabadulni,
Az ilyen embernek tovább kell lépnie
S meg kéne tanulni boldogan élnie.
Ám nehéz ez az út, de rózsákkal teli
Mégis ez a virág a kezet felsértheti,
De ez a szép növény még mindig gyönyörű,
Még ha mit okoz is, fájdalmasan szörnyű.
Ám a heg begyógyul a megsértett helyen,
Akár a karon volt, vagy a kézfejen.

Nem szabad okozni még nagyobb sebeket,
Viszont ez sajnos bármikor megeshet.
Először csak megszúr valahol a tövis,
Aztán bent maradhat tán a rózsatő is,
És ez a sérülést továbbmélyítheti,
Ezzel a javulást bizony nehezíti.
A virágnak tövét ki kellene venni,
És a sebre pedig gyógykenőcsöt tenni.

Ilyenkor jönnek jól az ápoló kezek,
Mert óvva vigyáznak, s gyógyítanak ezek.
Meg kell tanulni a legjobb gyógymódot,
Amely nem tartalmaz semmi káros dolgot,
És aztán a rózsa olyan szép lesz megint,
Hogy keze fájdalmára az ember csak legyint.
Mert igazán szeret akkor az ember,
Ha ehhez az úthoz noszogatás nem kell,
De aki csak elvárja, hogy valaki szeresse,
Menjen végig rajta, hogy ő is megtehesse.
Szeretni tudni kell, és nem csak elvárni,
Mert hogyha csak várunk, meg fogjuk azt bánni,
És annyira jó érzés, amikor szeretünk,
Boldoggá teheti az egész életünk.  

Olesiák Hajnalka
 
heart
 
Kóródi László

Vers a szeretetről

Szeretlek téged, ki most e sorokat olvasod,
ez nem normális dolog, magadban mondhatod.
Szeretlek téged, igen, de nem szerelemmel,
hanem Isten által kapott igaz szeretettel!

Szeretem a Földet, melyen vendég vagyok,
ha bevégeztem munkám, mindent reá hagyok!
Szeretem a patakot, a csörgedező vizét,
a csendes erdők illatának érezhető ízét!

Szeretem az alkonyt, a lemenő napot,
az Úr igéjének hirdetését, az igaz papot.
Szeretem a reggelt, hogy újra ébren vagyok,
hogy köszönnek az utcán kicsinyek és nagyok!

Szeretem a múltat, mely apránként odalett,
a madarak énekét, mely csodaszép operett!
Szeretem hazámat, amely egy olyan kincs,
hogy széles e világon neki bíz` párja nincs!

Aki az asztalomra teszed napi eleségem,
Téged másképpen szeretlek, kicsi feleségem!
Bizony, hol béke van, ott él a szeretet,
hát éljetek békében sokáig, emberek!!!
 
mail
 

Batta György

Egy mondat a szeretetről

Hol szeretet van, 
Ott szeretet van 
Nemcsak a Bibliában rögzült Isten szavában, 
Nemcsak jó anyák mosolyában 
Megannyi mozdulatában, 
Lelkük minden zugában 
Ott szeretet van 
Nemcsak bölcs vének tanácsában 
Az évek ne a keserűséget teremjék benned - a mérget - 
Hol szeretet van, 
Ott szeretet van 
És nemcsak abban, ahogy mindegyik gondolatban 
Másokért dobban a költő-szív szakadatlan 
Ahogy az anya is ott lüktet végig a magzatban 
Hol szeretet van, 
Ott szeretet van 
Nemcsak mikor az ujjak mell-kupolákra simulnak 
S forró szerelmi vágyban tüzesedve a lázban 
Hevülnek vörösre gyúlva akár az űrhajó burka 
Hol szeretet van, 
Ott szeretet van 
S fönnmarad holtodiglan 
Nem számít, hogy a vágytól feszülő kupolából 
Marad csak roskadt sátor az idő viharától 
S már nem az ujjak - dermedt pillantások 
Simulnak enyésző testmezőkre 
Mik eltűnnek örökre 
Hol szeretet van, 
Ott szeretet van 
Nemcsak az estben aláhulló pehelyben 
E máris tökéletesben, mert arányaiban 
Jövendő világok váza - és remekben, 
Mert simulásában, arcodra hullásában, 
Ahogyan gyöngéden megérint az éjben - 
Abban szeretet van 
S hol szeretet van, puska nem dörren, 
Vér nem fröccsen, nem sújt tudatlan ököl sem váratlan, 
Edényeit a vér nem hagyja el a testben, 
Kering erekben, nem buzog sebekben, 
Torkolattüzek ibolyákban égnek csak, szelíd lángban 
Hol szeretet van, 
Ott szeretet van 
Szamócafej a vércsepp - igézve nézed 
Láthatsz fűszálat, áldott sörényes fákat, 
Tornyokat, kupolákat, de sehol katonákat 
Hol szeretet van, 
Nem baj, hogy más vagy 
Más a honod, a templomod, s nyelvedben, 
Lélek-emelte versedben másként 
Zendülnek az igék, csendülnek rím-harangok 
Hogy mongolos az arcod - szabad 
Hogy a szavak hozzád vonuljanak 
Mint hegyből a nyáj 
És senkinek se fáj, hogy bennük még 
Véreid rakta, Szent István-látta 
Tüzek parázslanak, Mátyás felhői gomolyganak, 
Budai paripák fújnak, holtakért gyertyák gyúlnak - 
Ott nem félsz 
Élsz csillagfénnyel a szemedben 
Nem gyűlöletben, hisz tudják: 
Tüdő halványlik, szívmoraj hallik, 
Oxigéntüzek égnek benned is, piros-kékek 
S lám, arcodon is közös a bélyeg 
A halál-sütötte enyészet 
Nézheted, mint állat bőrén a jelet 
Hol szeretet van, 
Elpusztíthatatlan 
Úri áradatból, az időfolyamból 
Arany szemcséit kimoshatod, 
S a világot belőlük összerakod, 
Mint ködből a tornyok, felhőből az ormok 
Ember s táj előragyog 
Megláthatod minden keservek könnyét 
Fájdalmak fekete gyöngyét mert 
Minden mi kín, a lélek-fény útjain 
Hozzád is átszáll 
Veled is munkál - fáj 
Bárhol a zsarnok: égetnek szenvedő arcok 
Szemükbol a kiáltás roncsoló sugárzás 
Fenyőtű hördül törten füst-fojtva a völgyben 
Zengő kövekből hallik 
Vizeken halál iramlik 
Rémülten hordod kozmikus sorsod 
Mint a bogár ahogyan löki-viszi a folyam 
Sodorja hullt falevélen - 
Nincs menekvés földön-égen? 
Kérded esetten, félelem-sebzetten, 
Idő-szegekkel verten a létkereszten 
Már-már abban a végső pillanatban ahonnan tovább nincsen 
S ekkor fénylik fel Isten 
Lelkedben, minden sejtedben 
Általa emberré épülsz, 
Már csak a jóra készülsz, 
Röpít a kegyelem 
Gyorsan, aranyló hit-burokban, 
Virágzó, békét sugárzó, 
S mint betlehemi fényözön 
Elönti bensődet az öröm 
Hogy benned szeretet van - kiapadhatatlan 
Látod, hogy növi be a világot 
Mint fénylő moha, arcok s virágok mosolya 
Halál nem rettent, serkent: a jóra 
Törekedhetsz, másokért cselekedhetsz, 
Nyújtod a kezed, s tenyeredbe veszed 
Akár egy cinege madárkát, a Földet 
Ezt az árvát, ezt a vergődőt, vérzőt, 
Lángokban égőt, csapzottat, meggyalázottat, 
Simítod, ne remegjen, 
Gyógyuljon, ne ernyedjen 
Úri fán fényesedjen 
Csak arról énekeljen: 
Ahol szeretet van 
Remény és jövő van  
 

heart

A lényeg...


  Nem az számít, honnan jöttél,
Miben vagy más, mit gyötrődtél,
Az a lényeg, hogy mit mondasz,
És mit teszel ma, meg holnap.

Ma tedd meg, hogy elcsendesedsz,
Lelked szárnyán felemelkedsz,
Nézz messzebbre, mint ahol vagy,
Lásd, hogy veled szebb a holnap!

Szemed mondja, min mentél át,
Szíved tudja, mi vár még rád.
Bátorság kell! - Van még benned
Erő ahhoz, mit kell tenned.

Keresd, kutasd, ami épít,
Tartsd távol azt, mi eltérít,
Fogadd el azt, ki segíthet,
Érezd meg, Te hogy' segíthetsz!

Légy őszinte önmagadhoz,
Tisztességes a szavakhoz,
Hogy feltörhessen belőled,
Mit nem kaphatunk, csak Tőled.

Kásai Anna

 

Leo Vroman

Annak, aki olvassa

Vedd nyomtatott betűimet! Meleg 
számmal nem szólhatok, és e papíron 
nem nyújthatom ki forró kezemet.
A te kezed elérni sose bírom.

Sírnék, ha nem lennék vigasztalan. 
Tedd e papírra tenyered: a bőröm.
Hideg nyomtatásba kövült szavam 
idegen: mondd ki, hogy életre törjön.

Ó én már tömérdek verset faragtam, 
de sok versben csak idegen maradtam,
s annak, kit megbántottam, mit sem adtam,
csak ennyit: szeretet.

Mert a szeretet volt legtöbbnyire, 
ami vezette ceruzámat,
míg álmosan buktam versem betüire: 
most, hogy olvasod, mind életre támad.

Akarnom kéne, hogy e lap alatt 
rejtőzve, betűi között e versnek, 
oldódni kívánjam kínjaidat,
és a te olvasó arcodba lessek.

Ne ébreszd föl e szavakat hiába,
nem bocsátják meg pőreségüket 
maguknak, szállj alá a szó-világba,
de úgy, ha más nem hajt, csak szeretet.

Olvasd, s örülj, mint rég-várt leveleknek,
e sorokat s ne félj a gondolattól,
hogy megcsókolnak e szavakkal: 
én annyira szeretlek.

/Görgey Gábor ford./  
 

smiley

 

''Nagy bátorság kell ahhoz, hogy egy ember fenntartás nélkül engedje szeretni magát.Bátorság, csaknem hősiesség. A legtöbb ember nem tud szeretetet adni és kapni,mert gyáva és hiú, fél a bukástól. Szégyelli, hogy odaadja, s még sokkal inkább szégyelli,hogy kiadja magát a másiknak, elárulja titkát. Azt a szomorú, emberi titkot,hogy szüksége van gyengédségre, nem tud meglenni nélküle.'

heart


Ha érzem szükség van rám maradok, ha nem, akkor elmegyek"

 

Paulosz

A szeretet himnusza

Szóljak bár emberek vagy angyalok nyelvén,
ha szeretet nincs bennem,
csak zengő érc vagyok, vagy pengő cimbalom.
Legyen bár prófétáló tehetségem,
ismerjem az összes titkokat és minden tudományt,
legyen akkora hitem, hogy hegyeket mozgassak,
ha szeretet nincs bennem, mit sem érek.
Osszam el bár egész vagyonomat a szegények közt
s vessem oda testemet, hogy elégessenek,
ha szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem.

A szeretet türelmes, a szeretet jóságos,
a szeretet nem féltékeny,
nem kérkedik, nem gőgösködik,
nem tapintatlan, nem keresi a magáét,
haragra nem gerjed, a rosszat föl nem rója,
nem örül a gonoszságnak, de együtt örül az igazsággal,
mindent eltűr, mindent elhisz,
mindent remél, mindent elvisel.

A szeretet nem szűnik meg soha.
A prófétálás véget ér,
a nyelvek elhallgatnak,
a tudomány elenyészik.
Tudásunk csak töredékes,
töredékes prófétálásunk is,
de mikor eljön a beteljesedés,
ami töredékes, véget ér.

Amikor még gyermek voltam,
úgy beszéltem, mint a gyermek,
úgy gondolkodtam, mint a gyermek,
úgy ítéltem, mint a gyermek,
de mikor férfivá nőttem,
elhagytam a gyermek szokásait.

Most még csak tükörben, homályosan látunk,
akkor majd szinről szinre.
Most csak töredékes a tudásom,
akkor majd úgy ismerek,
ahogy én magam is ismert vagyok.
Most megmarad a hit, a remény, a szeretet
- ez a három,
de köztük a legnagyobb a szeretet.
Törekedjetek a szeretetre!

/Ford.: Békés Gellért/  

mail

"Van, aki könnyen kapja meg, akit szeret,
Van, aki sír és szenved,Van, aki könnyek nélkül tud feledni,
És van, aki meghal, mert igazán tud szeretni."

sad

"Nem az a legalapvetőbb érzelmi szükségletünk, hogy szerelmesek legyünk, hanem az, hogy társunk őszintén szeressen, olyan szeretettel, mely nem az ösztönökből fakad, hanem értelmi és akarati világában gyökerezik. Arra van szükségünk, hogy olyasvalaki szeressen, aki szabadon döntött mellettünk, s aki meglátja bennünk a szeretetreméltót.Az ilyen szeretet erőfeszítést és önfegyelmet kíván. Azzal a döntéssel jár, hogy energiáinkat befektetve a másik javát igyekezzük szolgálni, s ha erőfeszítéseink nyomán gazdagodik az élete, az minket is megelégedéssel tölt el, hiszen őszintén szeretünk valakit. Ehhez nincs szükségünk a szerelmi mámorra. Valójában az igazi szeretet a szerelmi állapot elmúltával lép életbe."
(Gary Chapman: Egymásra hangolva)

surprise

"Ez a legnyomorultabb érzés. Mikor hiányzik valaki. Körülnézel, nem érted. Kinyújtod kezed, egy pohár vizet keresel tétova mozdulattal, egy könyvet. Minden a helyén van életedben, a tárgyak, a személyek, a megszokott időbeosztás, a világhoz való viszonyod nem változott. Csak éppen hiányzik valami. ...

"Biztos vagyok abban, hogy sem távolság, sem halál, avagy távollét szét nem választhatja azokat, kiket egy lélek éltet, egy szeretet fűz össze." (Szt. Bernát)

heart

"Két kis érzelmet sok kilométerrel elválasztani egymástól, olykor elegendő arra, hogy nagy szerelmet hozzon létre." (Rey)

smiley

"Itt vagy te és én, köztünk a világ... látszólag nagy a távolság... de benned a szív, és bennem a vér épp úgy lázad... itt vagy te és én, bennünk a világ, s az érzések olyan egyformák.. és a szívünk legmélyén, ugyanúgy élünk mindent át, te és én..."

blush

Sokszor elmondták már, hogy nem könnyű látni annak az értékét, ami állandóan a szemünk előtt van. A távolság és a vágy kellenek hozzá.

wink

"Élhet melletted valaki, de ha a szívetek nincsen adásban, még akkor is idegenek maradtok, ha görcsösen szorítjátok egymás kezét. De ha a szív adni kezd, lehet a távolság a Föld másik pontja: válaszolnak rá." (Müller Péter)

surprise

Senkinek sem biztos a holnapja, sem fiatalnak sem öregnek. Lehet, hogy ma látod utoljára azokat, akiket szeretsz. Ezért ne várj tovább, mert sajnálni fogod a napot, amikor nem jutott időd egy mosolyra, egy ölelésre... Tartsd magad közelébe azokat, akiket szeretsz, akik neked a legfontosabbak és súgd a fülükbe mekkora szükséged van rájuk. Bánj velük jól, jusson időd arra, hogy azt mond nekik: sajnálom, köszönöm, kérem, bocsáss meg... Mondd ki a szerelmes szavakat... a szavakat... mert senki sem fog emlékezni Rád a gondolataidért...

wink

Az éj sötétjén fekszem az ágyamon,
nem jön szememre az édes álom.
Fejemben ezer dolog kavarog...
S észreveszem: újra csak Rád gondolok!

Forgolódom, nem tudok aludni,
agyamat, szívemet nem hagyja nyugodni
az az érzés, mi akkor tölt el,
mikor két karod forrón átölel.

Hiányzol nagyon! - s mi tagadás,
nincs most e világon semmi más, 
mit jobban szeretnék, mint látni Téged,
s érezni, hagyni, ahogy szemed tüze éget!!

Csak pár nap, néhány óra, míg újra láthatlak,
míg átölelhetlek, karomba zárhatlak.
Mégis oly lassan, és oly nehezen telik minden perc, ha nem vagy itt velem.

Arcomra most is mosolyt csal a gondolat,
mikor magam előtt látom széles mosolyodat.
Nem sokára rám mosolyog újra e szép szempár...Veled leszek, újra Veled! - ez az, mit szívem úgy vár!!! 

Megpróbálom elmondani, hogy mit érzek irántad:
Úgy szeretlek, hogy az szinte fáj,
Mert te vagy lelkem másik fele és hogyha nem látlak,
Hát jön egy érzés, mit úgy hívnak, hiány... 

De miért van az, hogy ha velem is vagy, ugyanúgy hiányzol
És nem bírok betelni veled?
Ez azért lehet, mert a lelkünk végleg összeforrott
És egymás nélkül élni nem lehet...

heart

"Nem azok a legfontosabb emberek,
kiknek jelenlétét mindig észrevesszük,
hanem kiknek hiányát nagyon is megérezzük."


Ne veszítsd el a hitedet, bízzál bennem. Ne kételkedj a szeretetemben. Csak ezért, mert most nem lehetek melletted, ne hidd, hogy nem SZERETLEK.

heart

"Nem azért szeret az ember valakit,mert az tökéletes
annak ellenére szereti ,hogy nem az "

Hogy szerelmes vagy az nem ok arra ,hogy szeressenek"

"Akit nem szeretnek ,mindenütt egyedül van"

Két kis érzelmet sok kilométerre elválasztani egymástól,
olykor elegendő arra,hogy nagy szerelmet hozzon létre"

"A nap vigyázzon rád ,ha nem fogom kezed
a hold kísérjen utadon ha nem vagyok veled
a szél örüljön mikor nevetsz
és én legyek az egyetlen akit szeretsz!"

heart

"Amit a szem nem lát a szív azt is érzi"

"Vannak emberek, akik szeretnek bennünket
de egyszerűen nem tudják hogy mutassák ki"

Zord békülést hoz e mogorva reggel,
Fejét a nap se dugja ki nekünk.
Ezt megvitatjuk még a többiekkel,
Aztán kegyelmezünk és büntetünk:
Mert még regékbe sincsen arra szó,
Mit szenvedett Júlia s Romeo.

heart

A távollét csökkenti a kis szenvedélyeket és növeli a nagyokat;
mint ahogy a szél kioltja a gyertyát és fellobbantja a tüzet.

Ne csalj meg senkit, Gondolj csak magadra,
Hisz neked is fájna, Ha valaki megcsalna

Ha van egy szív, mi érted dobog, jól gondold meg, ha kukába dobod.
Lehet, hogy kihűl és többé nem vár, hiába bánod meg utólag már!!!

heart
Hogyan kérjem szívedet, hogy észre vegyél?
Nem merek szólni, hogy valamit tegyél!
Mindig csak nézlek, beszélek hozzád,
mindig odafigyeltem, ha valamit szóltál!!
Ami köztünk van az barátság,
én többet akarok, tudom ez badarság!
Nagyon kérlek figyelj oda rám, vegyél már észre, hisz tudod mi fáj!!
Amit leírtam, gondolkozz el ezen
és ne csak a barátság ami köztünk legyen!!!

heart
"Ki azt mondja imád,
sose hidd el szavát
ki azt mondja szeret
talán igaz lehet
de aki rád néz hallgat
nem beszél és nem szavalgat
annak add egész szívedet
mert az forrón és hűn szeret !

"Ha megtanulsz valakit igazán szeretni
próbálj meg hozzá mindig hű maradni
mert szeretni könnyű, csak ösztön az egész
de hűnek maradni sokszor igen nehéz.

broken heart

"Ha majd egyszer könnyben lesz a szemed
ha szomorú és magányos leszel
ha majd nem tudod éppen elfogadni
a világot,
érezd érezd,hogy fogom kezed
veled vagyok és tudd hogy valaki nagyon szeret.

"Szedd a tavasz virágai
Egy csokorba össze
Rózsát tégy és nefelejcset
Egyet egyet közbe
Tekints néha e csokorra
Látni fogsz a múltba
Eszedbe fog jutni
Ki e pár sort írta"

"Négy szót jegyezz meg csupán
EGYET SZERESS DE IGAZÁN

heart

"Ha most megkérdeznék tőlem
mit jelentesz nekem?
Én felemelt fővel azt felelném
semmit, semmit
csak az egész életemet!"

"Csak mert valaki nem úgy szeret téged
ahogy te szeretnéd,az még nem jelenti azt
hogy nem szeret téged,szíve minden szeretetével!

heart

"Szeretni mindenkit lehet
szeretni mindenkit kell
feledni mindenkit lehet
csak egyet nem
Kit igazán szeretsz.

"Légy szüleid büszkesége
testvérednek jó testvére
valamikor valakinek
édes kicsi felesége!"

"Ígérd meg hogy kezed
kezemből vissza nem veszed
s akkor is szeretni fogsz
ha már én is vén leszek!"

heart

"Te vagy az első kinek hinni tudok
te vagy az első kinek nem hazudok
te vagy az első kit igazán szeretek
akit az életben soha nem feledek!"

"Légy vidám mint a tavasz
tudj forrón szeretni mint a nyár
szíved legyen gazdag mint az ősz
de fehér mint a tél!"

"Még diák vagy szeresd az 1x1et
azután is szeress de csak 1x1 et

heart

"Ne csókolj olyan legényt
kinek szíve szabad
előbb nézd meg, hogy ki kopog
aztán mond hogy szabad"

"Addig vagy boldog még van ki szeret
bajban ,rosszban megfogja a kezed
és hogy milyen fontos az a valaki neked
csak akkor tudod meg,mikor már nincs veled!"

"Neveddel álmodok ,neveddel ébredek
mert te vagy az első
akit szívből szeretek"

heart

"Nem akarok úgy tenni mintha nem fájna
elviharzik mellettünk az élet és mi oda se bagózunk egymásra
semmi közöm ahhoz az emberhez,akihez a legtöbb közöm kellene hogy legyen
még azt sem tudom ,hogy ez csak nekem fáj e ennyire"

"Szeretni amennyire csak lehet
mert az az igazi erő
aki nagyon szeret, nagy dolgokat vihet végbe
és amit szeretetből cselekszünk az jó!"

 

Tudnál -e szeretni


Tudnál e szeretni engem
amikor senki sem szeret?
Tudnál e őrizni engem
akár egy apró gyöngyszemet?

Tudnál e szeretni engem,
ha már az arcom megfakult,
tudnál e szeretni úgy is
ha hajamra hó és dér lapul?

Tudnál e szeretni engem
ha neked adnám a szívemet?
Borongós,hűvös téli estén
melengetve a lelkemet?

Ha csönd kell, én leszek a csönded!
Ha magány,én magányod leszek,
csak messziről szeretlek némán,
de ha kell, melletted leszek!

Meggyesi Éva

"Fontos, hogy az ünnep ne csak egy napig tartson, ne csak egy pár gyertyagyújtásig, hanem váljon praxissá, ami megtanulható és amit megtanulhatunk.

De ne félóra alatt intézzük el a sarokban, hogy aztán visszatérjünk a szürke hétköznapjainkba, hanem fűzzük át az ünnepeket az életünkön, mint egy csillogó aranyfonalat...

Mossuk meg a lelkünket, szellemünket is, ha jót kívánunk vagy örülünk, osszuk meg mással is. Ne úgy, hogy a magunkét megvillantva, irigységet keltsünk benne, hanem a saját örömét próbáljuk fokozni.

Próbáljunk úgy segíteni a másikon, hogy azt el tudja fogadni... Nem formálhatjuk át a világot a magunk képére. Mindenkinek joga van a saját világához. Aki kapni akar, annak előbb adnia kell. Adni nem könnyű.

Tied csak a mű, nem pedig a gyümölcse..."


Szepes Mária

mail

Ha a sors elrekeszt előtted egy utat, ne keseregj.
Ha egy kapu nem nyílik meg a kopogtatásodra, ne lázadozz. A tilos úton, a bezárt kapun túl olyan dolgok várakoznak, amelyek veszélyeztetnék fejlődésed egyetlen, igazi célját.
A látszólagos akadályok védelmedet szolgálják. Magasabb Éned állította őket esendő, anyagi tested elé, nehogy irányt tévessz. Mert amint eléred e próbákra érett stádiumot, mindazt megkapod, amit valaha elképzeltél, s amire annyira vágyakoztál. Feltéve persze, hogy még mindig törekszel rá. 

Szepes Mária 

mail

"Ne higgyük, hogy elegendő, ha mi magunk átérezzük és elgondoljuk
mindazokat a szép és gyöngéd dolgokat, amely társunk iránt eltölt
bennünket. Feltétlenül tudtára kell adnunk valamilyen formában neki
is, különben nyugtalanná, bizonytalanná válik, érzelmileg fázni kezd
mellettünk.,,

/Szepes Mária/

mail

"Minden emberben benne van az isteni szikra.
A lelki érettség foka dönti el,
mikor kezdünk kutatni rejtett énünk után.
Az, aki nem a saját útját járja, előbb utóbb megbetegszik,
hiszen minden fizikai fájdalom, rossz érzés üzenet a lelkünktől .
A lényeg, hogy azzal foglalkozz, ami Te vagy,
találd meg az életben a megfelelő segítőtársakat,
és teremtsd meg a belső harmóniádat.
Csak ez számít, semmi más."

Szepes Mária

mail

"Ha végigtekintünk félelmeink siralmas történetén, két dolgot állapíthatunk meg. Az egyik az, hogy rengeteget féltünk hiába, teljesen fölöslegesen.

Annyi energiát fordítottunk félelemre, amellyel nyelveket tanulhattunk, karriert építhettünk vagy nagy műveket alkothattunk volna.

Másik az, hogy ha rémképeinknek csak egy tizedrésze megvalósul, hozzátartozóinkkal együtt már ezerszeres halált haltunk volna a legválogatottabb kínzások közepette.

Mindkét tény azt bizonyítja, hogy erőink nagy részét teljesen terméketlen, negatív és destruktív dolgokra pazaroljuk.

Mert félelemmel sohasem javíthatunk sorsunkon, sőt, nagyon súlyos mértékben ronthatunk rajta.

Félelemmel soha el nem háríthatjuk a rosszat, sőt felfokozzuk veszélyét.

A félelem nem gyógyít, hanem megbetegít."


Szepes Mária

mail

 

Megosztás Megosztás a Facebook-on