Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


** Idézetek-Versek / Hioszi Tatiosz

 

Boldog névnapot !

wink

 

cool

 

A szerelem...

Platón a szerelmet az élet végzetes keserűségének nevezi. Azt
is mondja: aki szeret, az meghal a maga számára, hogy a másik
számára élni tudjon.

Nála a szerelem önkéntes megsemmisülés. Amennyiben belehalunk a szerelembe - itt a viszonzatlan, egyoldalú vonzalomra gondolok -, úgy valóban keserű; de ha szeretünk, és viszontszeretnek, és ezt így nevezem: csillagok találkozása.
Aki szeret, önként átlép egy másik, a tértől, időtől, világoktól független dimenzióba, hogy ott találkozzék a szeretett lénnyel, aki az ő kedvéért önként átlépett a tértől, időtől, világoktól mentes dimenzióba.
Életet jelent a csillagok találkozása. Lemondás, fájdalom, keserűség nélküli életet - boldog életet: az ember számára elképzelhető legboldogabbat.

/Tatiosz/

mail

Tatiosz:


Hallottál a csillagszikrákról?
Róluk szeretnék mesélni neked.
Egyszer a kis csillagszikrától
megkérdezték: - Akarsz csillag lenni?
Miután ránézett a hatalmas világra, ahol
fénylő csillagok ragyogtak, ezt válaszolta:
- Én is szeretnék ilyen csillag lenni.
Csakhogy nem tudta, mit kell tennie, ezért
segítettek neki:
- Menj, és vidd magaddal, amit itt tanultál,
a többiek ugyan így csinálják.
- Milyen a csillagok útja?- kíváncsiskodott
tovább, hiszen még nem tudott róla semmit.
- Amikor a csillagok útján jársz, minden rólad
szól, és veled történik. A többiekkel ugyanúgy
van, ezért ne felejtsd el, amit itt tanultál.
Ez az egyetlen, amit tanácsolhatunk.
- Egyedül leszek?- kérdezte a kis csillagszikra.
- Sosem leszel egyedül, kapsz magad mellé szülőket
és testvéreket. Lesznek olyan csillagtársaid is,
akik máshol élnek, de attól ők még a testvéreid,
csak másképpen.
- Mi lesz, ha mégis elhagynak?
- Akkor sem maradsz egyedül, az ajándékot a földre
is magaddal viszed.
Miféle ajándékról beszéltek?- kérdezte a csillagszikra.
- Kis tudást kaptál ajándékba: a többit neked kell
megszerezned.
- Egyedül menni fog nekem?
- Még egy ajándékot kaptál: a segítségünket, ezért
akkor sem leszel egyedül, ha a földkerekség, legmagá-
nyosabb teremtményének érzed majd magad. Próbálj meg
emlékezni erre.

Anakész úgy döntött, csillag akar lenni.
Fénylő, kicsi szikraként érkezett, rögtön
tanulni kezdett a csillagok földi iskolájában.
- Mit kell tennem, Tatiosz, hogy az úton
szépen járjak?
- Hallgass a szívedre- válaszoltam.
- Kihez szegődjem, ha szívem mégsem
tudná a választ?
- Szíved mindig mindenre tud válaszolni,
te vagy az, aki nem hallod meg üzenetét.
- Mit tegyek, hogy úgy szeressenek
és kövessenek, mint téged?
- Nem kell semmit tenned. Egyszerűen
Legyél önmagad. A szeretet nem cél, ahová
valamikor megérkezel. Azt meg végképp
ne kívánd, hogy követőid legyenek, mert
aki vonzani akar az taszítani fog.
- Amikor válaszolni tudsz a magad által
feltett kérdésekre, nem lesz szükséged
többé sem kérdésekre, sem válaszokra.
Anakész ettől fogva hallgatott. Kértem,
jobban bízzon magában:
- Tekints úgy az életre, mintha utaznál.
Valahonnan elindulnál, s majd valahová
megérkezel, akkor könnyebb lesz. 

mail

 

A természet gyöngéden beoltotta az emberbe az élet szeretetét, az állatok szeretetét, az ember szeretetét, az igazság szeretetét. De megtalálhatod mindezek ellenkezőjét is a világban: az élet megvetését, az állatok gyűlöletét, az ember lenézését, és az igazság eltiprását. A világot könnyebb irányítani, mint az emberi szívet. Aki pedig szívét képes megtölteni szeretettel, a legtöbbet tette a világért, amit ember tehet. /Hioszi Tatiosz/

heart

Az élet egyetlen napja csodálatos történetek szövevényéből áll össze. Akik ösztönösen élnek, nem áldoznak időt az események megértésére. Sosem fogják tudni, mi miért történt velük - bár ez nem is bántja őket igazán. Aki kimarad egyetlen napjából, az másnap éppígy cselekszik majd, miközben az élet némán, észrevétlenül elsuhan mellette. Semmi olyan nem történhet meg egy ember életében, ami meg ne történhetne veled életed egyetlen napján. Eképpen ha a napokra figyelsz, figyelemmel leszel egész életedre. Egyetlen nap is közelebb vihet az élet igazi és nagy feladatainak megértéséhez." (Tatiosz)

smiley

A Szeretet Palotájának kapuja kétfelé nyílik. Ahol beléptél, ugyanott ki kell lépned egyszer, hogy visszatérj oda, ahonnan indultál. Mindazt, amit teremtettél, magad mögött hagyod, de később bármikor visszanézhetsz rá. Amikor visszatekintesz, látni fogod: a Szeretet Palotája fényesebben ragyog a te teremtő fényed által./Hioszi Tatiosz/

smiley

A szeretet mindig veled van, neked csak észre kell venned. Boldogságod olyan lesz, mint a szereteted. Mindennap új életre tudod kelteni, ha akarod.

smiley

Dönts szíved szerint: aki szeretettel közelít a világ dolgaihoz, mindig jól dönt.

Tatiosz

heart

Ne vágyakozzunk nagy örömökre, mert észrevétlenül elmegyünk az élet igazi örömei mellett.

Hioszi Tatiosz

sad

Hinned kell a boldogság lehetőségében, hogy csakugyan boldog légy.
Az vagy,amit gondolsz, és csak azt tudod elgondolni, amiben hiszel.
Ne gondolj a hanyatlásodra, mert bekövetkezik.
Ne gondolj a veszteségre, mert veszteségek érnek.
Ne gondolj a szomorúságra, mert lelked sötétségbe borul.
Ne gondolj a rosszra, mert a mélybe taszít.
A jó gondolat: ajándék, szárnyalás, magasba vágyódás, felemelkedés...
Élni csupán a legtisztább vágyak szerint érdemes.
Attól függően, hogy vágyaink keserűek vagy édesek, fanyar, vagy boldog lesz az életünk.
Képzeld el amit kívánsz, és kívánd, amit elképzeltél.
A boldogság vágy, a képzelet, hit, a cselekedet megvalósulás.

Tatiosz

wink

A fénylő Napnak is vannak sötét foltjai.
Mért hinnénk, hogy egy ember élete csupa tündöklésből áll?

A Föld éjszaka megpihen, hogy a következő napon állni tudja a Nap fényét. Amikor elég volt a töménytelen ragyogásból, sötétségbe burkolódzik.

Így van ez az emberrel is: a mértékletes fénnyel ragyogókat bántja a nagy fényesség, félrehúzódnak; míg a folyton tündöklők kimerülnek.
Senkinek sem jó a túlzott tündöklés: az előbbi, mint parányi csillag hozzásimul az égbolt sötétjéhez; az utóbbi fényét fakítja, idővel aztán megszürkül, lekopik róla az aranymáz, s miként a gyertya lángja, mely túl soká világít, csonkig ég.
Mégis ki ne csodálná a horizont tetején tündöklő Napot, mely fényességet, meleget és jóságot áraszt maga körül?
És ki ne menekülne a perzselő Nap elől, amelynek tüzétől kiég a fű, elszáradnak a fák, elapadnak a folyók, visszahúzódnak a tengerek, végül a semmibe vész az óceán?

Légy tündöklő Nap a saját égboltodon.
A világmindenség hatalmas - számtalan Naprendszer megfér benne. Hogy felfigyeljenek rád, hogy megértsenek, hogy ne gyűlöljenek - ne élj túlzó fénnyel.

Ami kevés, az senkit se bánt: mérsékli az irigységet, lecsillapítja a féltékenységet, fékezi a dühöt, a gúnyt, a kajánságot, a gonoszkodást, és egyúttal megakadályozza a saját kimerülésedet.
Aki folyton világít, fogy az olaja; a csonkig égett gyertyát a szemétre hajítják.

Ügyelj, hogy fényed ne vakítson el senkit: se másokat, se önmagadat.
Aki jól lát, az előre lát.
A látás művészete - az élet művészete.

wink

Milyen közel állnak egymáshoz: adni-kapni, ajándékozni-elvenni, tisztelni-megalázni, odafigyelni-elvárni, elengedni-kényszeríteni, megbocsátani-haragudni, megbízni-gyanakodni, együtt érezni-közönybe burkolózni, hinni-kételkedni...

A választani tudás az igazi tudás. A jó ember ritkán téved.

Tatiosz

smiley

Amit magadról gondolsz, hozzád tartozik; amit másokról gondolsz, az is hozzád tartozik.
Amit rólad gondolnak, azzal semmi dolgod, ha meg akarod őrizni lelked békéjét.

Tatiosz

 

devil

Hű barát az idő: felnyitja a szemeket, meghozza a tisztánlátást; tetté érleli a szándékot, alkotássá emeli a gondolatot; lecsöndesíti a szenvedélyeket, elhamvasztja az indulatokat: a vadat megszelídíti, a mimózát fölbátorítja; szétzúzza a lélek kőképződményeit, lekapargatja a szív mészkőlerakásait - aki látni s hallani tud, megérti üzenetét. Ezt úgy nevezem: változás, a mindenkit fölemelő, előrelendítő erő.

Tatiosz

wink

Elfogadni tudni a boldog napokat,
de az örömteleneket is.
Sem kicsordulni, sem elsivárulni.
Sem elcsorbulni, de túl sokat sem érni.
Sem szónokolni, sem elnémulni.
Nem megtenni gyorsan, de nem is késlekedni.
Nem hivalkodni, és nem tetszelegni -
sem az éles kést, sem a díszes cserepet nem kíméli az idő.
Az előbbi elcsorbul, az utóbbi színét veszti.
Utat választani, de nem a sikerét, hanem a boldogságét.
Az úton járni, majd végigmenni,
a nagyságot az erénnyel, és nem a szerencsével mérni.
Egyszerűen boldognak lenni - dísz, ragyogás, külcsín nélkül.

Tatiosz

angel

"Az igazságot gyakran kisajátítjuk, a tévedést soha."

Tatiosz

enlightened

A szem, amelyikkel a világot látod, a te szemed. Külső szemeddel az emberekre figyelsz, belső szemedet megőrzöd önmagadnak.
Amikor visszatekintesz, nem magadat látod, mert nem tükörbe nézel, hanem az embereket.
Hogyan vélekedsz a többiekről? Amikor másokra figyelsz, amikor másokat ítélsz meg, úgy véled, szemed csalhatatlan.
Milyennek látod önmagad? Amikor tükröt tartasz magad elé, egy számodra kedves lényt pillantasz meg. Ismert vonásait szereted, mert biztonságot nyújtanak neked; ismeretlen arcát, melyek olykor téged is meglepnek, megértéssel fogadod.
Vajon ugyanígy teszel a többiekkel is?

Tatiosz

surprise

"A csönd nem csupán a természet hangja, hanem a lélek legbenső szükséglete."

Tatiosz

smiley

A beszéd képessége emberi kiváltság, a hallgatni tudás emberi kiválóság. A kimondott szavak mögött szándékok rejlenek; a hallgatásba bölcs megértés, türelem, tisztelet vegyül. Egy embert inkább hallgatásából, semmint beszédéből ismerhetünk meg - vagyis abból, hogy kellő pillanatban hallgatni tud.

Tatiosz

indecision

Az élet és a szeretet csupán egyetlen időt ismer: a jelent.
Az egyetlen érzékelhető idő a pillanat, amelyben élünk, amikor szeretünk.
Amikor együtt tudunk élni jó és rossz tulajdonságainkkal, akkor élünk együtt saját énünkkel.
Mindenkinek van egy árnyék énje. Hatalmadban áll a választás fény és árnyék között. Az árnyék nem azért lakozik benned, hogy elsötétítse a fényességet, hanem, hogy felhívja figyelmedet tökéletlenségeidre. Az erénynek csak egy fajtája van - az erény; a gonoszságnak ellenben számtalan.
Szeretnünk kell mások tévedéseit, hiszen a saját tévedéseinkbe egyenesen szerelmesek vagyunk.
Senki sem tökéletes, tudd ezt magadról is. Ha saját vétkeidet csupán apró botlásnak tartod, fogadd megértéssel mások hibáit.

Tatiosz

enlightened

"Mindig tudd, a dolgok egyszer történnek meg veled;
a legértékesebb idő a pillanat, amelyben élsz."

Tatiosz

yes

Aki szeret, elenged, felejt és megbocsát. Aki mindezt elvárja másoktól, csupán önmagát szereti.
Önmagunk elvesztésének legbiztosabb módja: a szeretet elvárása. A szeretet elvárása: önzés - legalább annyira, mint a szeretet elutasítása.

Tatiosz

enlightened

Az igazi szeretet ajándék: nem kérheted és nem is követelheted, ahogyan ő sem kér, és nem követel semmit. Van, ha életre hívod; és nincs, ha elvárod, hogy legyen.
Földi eszköznek semmi hatalma felette.

Tatiosz

yes

Légy tudatában esendő pillanataidnak, hiszen ember vagy.
Ne ítéld el mások gyöngeségét, hiszen már tudod, hogy ember vagy.
Aki ember, az szeret és megbocsát.
A szeretet: megbocsátás.

Tatiosz

heart

Ha tudsz egy szóval úgy fordítani a dolgon, hogy megvilágosodjék a kérdés, akkor miért ködösítesz? Ha tudsz egy mosollyal más arcára mosolyt csalni, akkor miért pártolod a mogorvaságot? Ha tudsz egy kézmozdulattal másokon segíteni, miért tartod karjaidat béna lustaságban?

sad

"Nincs nagyobb bűn egy olyan ítéletnél, melyet magad mondtál ki valaki fejére, mert úgy vélted, megteheted."

surprise

"Minél jobban menekülünk valami elől, annál félelmetesebbnek tűnik, de ha közel engedjük magunkhoz, porszemmé zsugorodik."

cool

Az emberek bebarangolják a világot, megcsodálják a hegyek égre meredő csúcsait, a tenger egekig ívelő hullámait, a folyók félelmetes kanyargásait, az óceán végtelenjét, és a csillagok semmibe tűnését. Csodálnak, miközben elfelejtenek emlékezni. Boldogtalan, aki emlékeire ügyet sem vet, és boldog ezek szerint csak az lehet, aki emlékezni képes.

wink


Amikor megszülettél, az Ajándékozótól kaptál egy érzékeny szívet. Font hozzá egy ezüstszálat is. Innenső végét a te szívedhez, túlsó felét ahhoz a másik szívhez kapcsolta, végül összekötötte őket. A két kicsi szívből egy nagy szív lett. Bármilyen távol vagytok egymástól, ez az ezüstszál nem szakadhat el soha.

yes


Az első szónál, az első mondatnál, az első találkozásnál dől el minden, bármilyen kitérőt is teszel, mindig ugyanoda fogsz visszajutni. Amikor az útra lépsz, az első lépéssel kezded. Neked is meg kell tenned ezt a világbeli utadon, miként annak a vándornak, aki nagy utazásra készül. A leghosszabb út is egyetlen lépéssel kezdődik. Kezdd hát az első lépcsőfoknál - magadnál. Innen indulhatsz tovább.

wink

"Ha megértésre vágysz, kezdd magadnál: a szív képes együtt érezni, a száj azonban nem. Ezért csak azt mondd, azt tedd, és azt gondold, amit a szíved dobbanása üzen - itt kezdődik a megértés."

heart


"A szeretet szálát nem látjuk - nem láthatjuk -, de érezzük, és tudjuk, hogy van, hogy él. Ő tartja életben a láncszemeket. A szeretet ereje a kiindulópont, melyből minden élet ered, és hozzá visszatér, miközben egyetlen pillanatra sem szakad el tőle. A szeretet ereje láthatatlan."

heart


A bölcs észrevehetetlen: tudásával nem hivalkodik, csak érezzük jelenlétét; mértéktartó: mélységeit nem herdálja kis dolgokra; szerény: e mélység számára, akár egy vízcsepp; méltósága senkit nem bánt: nem örül, ha ünneplik, és nem fáj neki, ha gúnyolják; természetes, akár a felkelő nap: tudása tiszta égbolt, melyet nem zavar a felhők átvonulása; hallgatással többet ér el, mint száz beszéddel: nem szava, hanem lénye a példaadó; élő tükör: ha a szemébe nézel, megpillanthatod a mindenséget; ajtaja mindig nyitva áll: ha belépsz rajta, kitárul előtted a világ.

enlightened

Ne hajolj meg a sors előtt, csak azért, mert az úgy kívánja. Célod van, s aki ismeri a célt, merje birtokolni a rávezető eszközöket is.
Ha mégis elgyöngülnél a cél előtt, fordulj a szívedhez tanácsért. Egy kis késlekedés nem árt: ami hamar áll elő, hamar a semmibe vész. Nincs jobb társ az erős szívnél, mely a kellő pillanatban átsegít a bajokon. Élj a szív törvénye szerint!
Akinek célja: a helyes élet - annak eszköze: az emberség.

angel

Azokra gondolok, akik meghasonlottak, mert becsapták, megsértették, hátba támadták őket; és azokra, akik csaltak, sértegettek, rágalmaztak - és ettől meghasonlottak.
Ember vagy, így bármi megtörténhet veled, amit ember elkövetni, vagy eltűrni képes. Amint a tisztaságnak van tudománya, úgy a romlásnak is van. A bölcs, higgadtan fogadja az élet dolgait, az emberi szív kegyetlenségét, a lélek hamisságát is.
De mit jelent a szívnek ez a szó: hamisság? - Feltételezi a csalást, az álságot, a képmutatást. Legkézenfekvőbb kelléke: a hazugság, mely az ártatlannak tűnő nagyotmondástól, szándékos félrevezetésig töméntelen formát ismer.
Ilyen kegyetlenül hat a sértés, a rágalom is: a kéretlen szókimondástól a becsület sárba tiprásáig. A szókimondásnak is vannak fokozatai. Bár tudjuk, nem minden szó mondható ki, legalábbis nem ott, nem azonnal és nem úgy. A kimondott szó, mérgezett nyílként hatol a másik szívébe, mikor célba talál. De miként a nyíl, úgy a szó is szélt téveszthet, a sértés pedig visszaszáll a sértőre, mert aki kapta, nem dédelgeti keblén, mint egy gyémánt nyakéket, hanem rögvest visszahajítja. Tudj bánni a hazugsággal, akkor majd tudsz bánni az emberekkel is.
Tudd a sértést, a rágalmat a maga helyén látni: a nagy lélek nem háborog, nem gáncsol, a nyugalom szelíd derűje hatja át minden napjait.
Ha lelked nyugalmat áhít, add meg neki: a dolgokat, melyek kívül vannak, hagyd kívül, hogy szép életet élhess.
A dolgok mozdulatlanok, belsődbe engedve te adsz életet nekik. Te döntesz arról: befogadod, vagy kizárod őket. Dönts szíved szerint: aki szeretettel közelít a világ dolgaihoz, mindig jól dönt.

heart

A jó gondolat: ajándék, szárnyalás,
magasba vágyódás, felemelkedés.
Élni csupán a legtisztább vágyak szerint érdemes
.Attól függően, hogy vágyaink keserűek vagy édesek,
fanyar vagy boldog lesz az életünk.
Képzeld el,amit kívánsz,és kívánd, amit elképzeltél.
A boldogság vágy,a képzelet, hit,a cselekedet megvalósulás.

yes

"Ha leereszkedsz lelked mélységeibe, megtalálod a boldogsággal kevert szomorúságot. Vajon lehetnek-e boldogok a napok, ha nem ismerjük a szomorúságot? Ott van ő mindenben, a lombját hullató fa koronájában, a szirmát vesztő virágban, a medréből visszavonuló tenger hullámában és a felhők mögött lebukó nap búcsúzásában. A hegyek szívében is ott lapul a szomorúság. Bánkódnak, hogy nem nőttek az égig, s ha egykor az egek lábát is súrolták, az évek múlásával ormuk megkopott, színük elhalványult. Ezt teszi velünk az idő: a szépség is törékeny, mért volna kegyesebb az örömökkel? Hogy minden boldog pillanatba egy csepp szomorúság vegyül -sosem vagyunk maradéktalanul boldogok-, úgy a szomorúság felkészít a boldogabb időkre. Emberi ez is: alászállás és felemelkedés. Ahogy a nap és az évszakok búcsúznak, majd magukhoz ölelik újra a csillagokat, úgy változandóság honol mindenben: az emberi szívben, a hangulatokban, a körülményekben."

smiley

Ha szeretsz valakit, magad vagy a szeretet.
Ha hibáztatsz valakit, magad voltál annak kiváltója, amit másnak tulajdonítottál.
Ha gyűlölsz valakit, a gyűlölet megtestesítője lettél a földön.
Ha közömbös vagy valaki iránt, aki szeret téged, üres lesz a világ azon pontja,
mely éppen a te szeretetednek tartotta fenn helyét.
Ha vádolsz valakit, a bűnt magad követted el - hisz egyetlen bűnös sem szolgált rá
a kárhozatásodra, csak a megbocsátásodra.
Nincs nagyobb bűn egy olyan ítéletnél, melyet magad mondtál ki valaki fejére,
mert úgy vélted, megteheted.
Nincs nagyobb bűn, mint bántalommal válaszolni a szeretetre.
Nincs nagyobb bűnös annál a bírónál, aki a saját élete és elképzelései szerint ítél:
minden rossz vélemény az ítélkezőről mond ítéletet -
mert az vagy, amit másokról gondolsz, gyermekem.
A szeretetnek nincs ára, csupán értéke.
Ismersz-e bármit is a földön, amiért embernek fizetni nem kell?
Vagy pénzzel, vagy élettel, de fizetned kell - a kérdés csupán az,
kinek tartozol számadással: az embereknek, vagy az Isteneknek...

Tatiosz

heart

Hű barát az idő:


- felnyitja a szemeket, meghozza a tisztánlátást;
- tetté érleli a szándékot, alkotássá emeli a gondolatot;
- lecsöndesíti a szenvedélyeket, elhamvasztja az indulatokat:
- a vadat megszelídíti, a mimózát fölbátorítja;
- szétzúzza a lélek kőképződményeit,
lekapargatja a szív mészkőlerakásait
- aki látni s hallani tud, megérti üzenetét.
Ezt úgy nevezem: változás,
a mindenkit fölemelő, előrelendítő erő.

Hioszi Tatiosz

enlightened


"Vegyél a tenyeredbe egy vízcseppet, és próbáld meg megtartani. Ugyanezt teszed a boldogsággal is: tenyeredbe veszed, de nem vagy képes megőrizni."

Hioszi Tatiosz

broken heart


Nem akarom, hogy azon az úton kövess engem, amelyen én haladok a célom felé. Járd a saját utadat, kövesd az általad meghatározott irányt, amely belső késztetéseidnek a leginkább megfelel. Ne fogadj el semmilyen állítást, csak azért mert tőlem származik. Ha százszorosan igaz is, mégsem a te igazságod, nem a te tapasztalatod, és így nem is fogsz vele azonosulni. Az igazat valósítsd meg, és akkor magadévá fogod tenni az igazságot...

Tatiosz ---bölcsesség ABC-je

enlightened

"A szívedet vizsgáld meg - ha az tiszta, hadd beszéljenek az emberek."

(Hiosz Tatiosz)

 

Tatiosz: Hogy méltó légy e név viselésére: Ember!


A találkozások: keresztutak - az élet tűzkeresztsége.
Választanunk kell a másik és a magunk szeretete között. Ebben áll a nagyság próbája, mely megkülönböztet a többiektől és eggyé olvaszt velük. Hogy méltók lehessünk a név viselésére: Ember!
Minden fölösleges szóval el kell számolnunk egyszer.
A kimondottakkal mások előtt, az elhallgatott szavakkal önmagunk előtt.
Akinek van gondolata, szava is van hozzá. Akinek nincs gondolata - sajnos - annak is van szava hozzá.
Kimondani ráérünk, hallgatni soha.

enlightened

Tatiosz: A másik ember megértése


Nem érthetjük meg a másik ember problémáját, ha nincs bennünk szeretet.
Együttérzés nem létezik szeretet nélkül. Aki elfelejtkezik mások szívéről, a saját szívét veszíti el.
Senkinek sincs joga belenyugodni egy másik ember szenvedésébe. Ez olyan, mintha ő okozná a szenvedést.
Aki szeret, elenged, felejt és megbocsát. Aki mindezt elvárja másoktól, csupán önmagát szereti.
Önmagunk elvesztésének legbiztosabb módja: a szeretet elvárása. A szeretet elvárása: önzés - legalább annyira, mint a szeretet elutasítása.

heart

A legnagyobb furfang őszintén belépni annak a háznak a kapuján, amelynek falait a hazugság tégláiból emelték."
(Tatiosz)

surprise


" Milyen közel állnak egymáshoz:
adni - kapni,
ajándékozni - elvenni,
tisztelni - megalázni,
odafigyelni - elvárni,
elengedni - kényszeríteni,
megbocsátani - haragudni,
megbízni - gyanakodni,
együtt érezni - közönybe burkolózni,
hinni - kételkedni...
A választani tudás az igazi tudás.
A jó ember ritkán téved. "
/Tatiosz/

enlightened


"Rosszat gondolnak rólad némelyek? - de csak a rosszak, kiket a gonoszság megérintett. Egyesek gondolata még nem a világ! Te csak hidd, és tudd: a jók többen vannak."

/Hioszi Tatiosz/

smiley

"Tudd értékelni a jót, és magad se 

akarj jobb lenni a jónál. 
A túlzásba vitt jóság bántó és sértő 

lehet. 
Ha a jóságot választottad, maradj hű 

e választásodhoz."


Hioszi Tatiosz

wink


Mégis ki ne csodálná a horizont 

tetején tündöklő Napot, mely 

fényességet, meleget és jóságot 

áraszt maga körül?
És ki ne menekülne a perzselő Nap 

elől, amelynek tüzétől kiég a fű, 

elszáradnak a fák, elapadnak a 

folyók, visszahúzódnak a tengerek, 

végül a semmibe vész az óceán?
Légy tündöklő Nap a saját égboltodon.
A világmindenség hatalmas - számtalan 

naprendszer megfér benne. Hogy 

felfigyeljenek rád, hogy megértsenek, 

hogy ne gyűlöljenek - ne élj túlzó 

fénnyel.
Ami kevés, az senkit sem bánt: 

mérsékli az irigységet, lecsillapítja 

a féltékenységet, fékezi a dühöt, a 

gúnyt, a kajánságot, a gonoszkodást, 

és egyúttal megakadályozza a saját 

kimerülésedet is.
Aki folyton világít, fogy az olaja; a 

csonkig égett gyertyát a szemétre 

hajítják.
Ügyelj, hogy fényed ne vakítson el 

senkit: se másokat, se önmagadat. Aki 

jól lát, az előre lát.
A látás művészete - az élet 

művészete.
Tatiosz

wink

,,Légy egy kicsit bírája saját 

életednek.
Nézd kívülről, mit tettél, ha tanulni 

akarsz belőle.
Ha viszont mindvégig belül maradsz, 

ismételned kell,
mert a mérleg kívül és belül ugyanúgy 

működik.
A legfőbb bíró tisztét ember nem 

láthatja el,
ezért mielőtt valakit elítélnél,
nyújtsd át számára ajándékodat, 

legbensőbb megértésedet:
az együttérzést."

Tatiosz

yes


 

 
 

Megosztás Megosztás a Facebook-on